آن حضرت فرمود: در سحرگاه روزی که ضربتش زدند:

همچنان که نشسته بودم به خواب رفتم. رسول الله (ص)، بر من گذر کرد. گفتم: یا رسول الله از امّت تو چه ناراستیها و کینه توزیها دیده ام. گفت: نفرینشان کن. گفتم: خداوند به جای آنها به من بهتر از ایشان را دهد و به جای من بدترین کسان را بر ایشان گمارد.

من (سید رضی) می گویم: «اود» به معنی کژی است و «لدد» به معنی خصومت و کینه توزی و، این از فصیحترین عبارات است.