از سخنان آن حضرت است در توصیف بیعت مردم با آن جناب بر خلافت و قبلا سخنی شبیه این با الفاظی دیگر گذشت (کلام 53):

دستم را باز کردید و من به ستم، آن را کشیدید ولی من جمع کردم، آن گاه همچون شتران تشنه به وقتی که به آبشخورهایشان وارد می شوند بر من هجوم آوردید، تا جایی که بند کفش پاره شد، و عبا از دوش افتاد، و ضعیف زیر پا ماند، و مردم به خاطر بیعتشان با من آنچنان خوشحال شدند که کودکان هم از این معنی به وجد آمدند، و پیران ناتوان با گامهای لرزان، و بیماران با مشقّت فراوان، و دختران نو رسیده بی نقاب برای تماشای این منظره روی آوردند.