خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  100   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
خوردن گوشت گوسفند با شیر چه اثری در بدن دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
هر کس به ضعفى در قلب یا بدن خویش گرفتار آمد ، گوشت گوسفند همراه با شیر بخورد؛ چرا که این خوراک ، هر درد و عارضه‏اى را از اندام وى بیرون مى‏بَرَد...
كلمات كليدي :گوشت قرمز , گوشت فروشى ,

زیاد خورن گوشت گاو چه اثری دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام رضا علیه‏السلام :
فراوان خوردنِ گوشت حیوان وحشى و گاو ، خشکىِ عقل ، سرگشتگىِ فهم ، کُندى ذهن و فراوانىِ فراموشى مى‏آورَد.
كلمات كليدي :گوشت قرمز , گوشت فروشى ,

گوشت کبکنجیر (دراج) چه فوایدی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هر کس دوست دارد خشمش کاستى بگیرد ، گوشت کَبکَنجیر(کبک‏انجیر) بخورد .
كلمات كليدي :گوشت پرنده , گوشت فروشى ,

گوشت کبکنجیر (دراج) چه فوایدی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هر کس از بیمارى روحى ، رنج مى‏برد و اندوهش بسیار است ، گوشت کبکنجیر بخورد .
كلمات كليدي :گوشت پرنده , گوشت فروشى ,

گوشت کبکنجیر (دراج) چه فوایدی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
هر گاه کسى از شما ، اندوه یا گرفتارى‏اى دارد و نمى‏داند علّتش چیست ، گوشت کبکنجیر بخورد . در این صورت ، به خواست خداوند متعال ، این اندوه...
كلمات كليدي :گوشت پرنده , گوشت فروشى ,

گوشت نخوردن به مدت چهل روز چه پیامدی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هر کس چهل روز گوشت نخورد ، بدخوى مى‏شود . گوشت بخورید ؛ چرا که بر شنوایى مى‏افزاید .
كلمات كليدي :گوشت خوردن , گوشت فروشى ,

گوشت نخوردن به مدت چهل روز چه پیامدی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
بر شما باد گوشت ؛ چرا که گوشت مى‏رویانَد . هر کس گوشت را چهل روز وا گذارد ، بدخوى مى‏شود .
كلمات كليدي :گوشت خوردن , گوشت فروشى ,

گوشت نخوردن به مدت چهل روز چه پیامدی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
بر شما باد گوشت ؛ چرا که گوشت ، گوشت مى‏رویانَد . هر کس بر او چهل صبح بگذرد و گوشت نخورد ، بدخوى مى‏شود . هر کس بدخوى شد...
كلمات كليدي :گوشت خوردن , گوشت فروشى ,

گوشت هوبره چه خواصی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام کاظم علیه‏السلام :
در خوردن هوبْرِه ، اشکالى نمى‏بینم . براى بواسیر و درد کمر ، خوب است و از چیزهایى است که انسان را بر فراوانى آمیزش ، یارى مى‏رساند .
كلمات كليدي :گوشت پرنده , گوشت فروشى ,

خوردن گوشت گوسفند چگونه است؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
خداوند عز و جل از هر چیز ، چیزى را برگزید . . . و از [ میان انواع ]گوسف ند ، میش را .
كلمات كليدي :گوشت قرمز , گوشت فروشى ,

كلمات كليدي مشابه :
گوشت نجس
گوشت خوک
گوشت شتر
گوشت گاو
گوشت بز
گوشت حرام
گوشت قربانی
گوشت مردار
گوشت حلال
گوشت چهارپایان
تقسیم گوشت
گوشت حیوانات
احکام گوشت
حلیت گوشت
خوردن گوشت