خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  112   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
خوردن از گوشت قربانی حب و اطعام فقیران و مستمندان از آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 36 سوره : الحج
شتران قربانی در مراسم حب، از شعائر الهی
خوردن از گوشت قربانی حب و اطعام فقیران و مستمندان از آن
شکرگزارى از خداوند به جهت رام گردانیدن شتران...
كلمات كليدي :اطعام فقیران ,شعائر الهی ,قربانی حب ,شکر خداوند ,نعمتهاى خداوند ,رام گردانیدن شتر ,شتر قربانی ,اطعام فقیران ,گوشت قربانی ,

خوردن از گوشت قربانی حب و اطعام فقیران از آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 28 سوره : الحج
خوردن از گوشت قربانی حب و اطعام فقیران از آن
بردن نام خدا بر قربانی حب هنگام ذبح آن
منافع فراوان مادى و معنوى فریضه حب
كلمات كليدي :اطعام فقیران ,قربانی حب ,منافع حب ,ذبح قربانی ,اطعام فقیران ,گوشت قربانی ,

وجود مناسک خاص عبادى همراه با قربانی در میان همه امتها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : الحج
بشارت براى فروتنان
توصیه به تسلیم در پیشگاه خداوند یکتا و گردن نهادن به فرمان او
بردن نام خدا به هنگام ذبح قربانی
وجود مناسک خاص عبادى همراه...
كلمات كليدي :قربانی در ادیان ,بشارت براى فروتنان ,تسلیم دربرابر خدا ,قربانی حب ,ذبح قربانی ,قربانی در ادیان ,

حرمت خوردن خون ریخته
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 145 سوره : الانعام
جعل احکام ثانوى و ترخیصی بر اساس رحمت الهی
تعیین محرمات در اسلام از سوى خداوند و ابلاغ آنها از طریق وحی
جواز اکل محرمات در صورت اضطرار
پلیدى...
كلمات كليدي :آشامیدن خون ,احکام ترخیصی ,احکام ثانوى ,محرمات در اسلام ,ترخیص در اضطرار ,اکل محرومات ,پلیدى خون ریخته ,پلیدى خوک ,پلیدى مردار ,تشریع دین ,گوشت حرام ,حلیت خوردنیها ,قاعده حلیت ,ذبح حیوانات ,ذبح حیوانات ,رحمت خدا ,آشامیدن خون ,گوشت خوک ,ذبح غیر شرعی ,گوشت قربانی ,گوشت مردار ,گوشت نجس ,نجات یافتگان از دوزخ ,

جواز بهره‌گیرى از قربانی حب قبل از ذبح آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : الحج
قربانگاه قربانی‌ها در کنار خانه کعبه
جواز بهره‌گیرى از قربانی حب قبل از ذبح آن
كلمات كليدي :قربانی حب ,مناسک حب ,قربانگاه در مکه ,قربانی حب ,

مبارزه با آداب و رسوم عرب جاهلی در قربانی کردن براى بتها و قماربازى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : المائدة
برگزیدن اسلام براى مسلمانان به عنوان آیین، از سوى خداوند
مبارزه با آداب و رسوم عرب جاهلی در قربانی کردن براى بتها و قماربازى
236400
جواز...
كلمات كليدي :آداب جاهلیت ,آیین مسلمانان ,اسلام و جاهلیت ,برگزیدن اسلام ,تکمیل اسلام ,حکم اضطرارى ,گزینش الهی ,انواع مردار ,قربانی براى بت ,ترس از کفار ,ترس از مخالفت ,تکمیل دین ,تکمیل نعمت ,آداب جاهلیت ,غذاى حرام ,گوشت حرام ,حرمت خون ,حرمت خوک ,حرمت مردار ,غذاى حلال ,ذبح حیوان ,مخالفت با خدا ,نام خدا ,نعمتهاى خدا ,شکار درندگان ,کارشکنی در دین ,ذبح شرعی ,روز غدیرخم ,قربانی به نام غیرخدا ,قربانی براى قمار ,وظایف مسلمانان ,قرائت به نام پروردگار ,نومیدى کافران ,نومیدى کفار ,

تقوا و پرهیزگارى شرط زم پذیرفته شدن قربانی انسان درنزد خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 27 سوره : المائدة
ذکر داستان پسران آدم (ع) در قرآن
پاسخ هابیل به تهدید قابیل
پرهیزگارى هابیل، پذیرش قربانی او
پذیرفته شدن قربانی هابیل و رد قربانی قابیل...
كلمات كليدي :آثار تقوا ,پسران آدم ,پاسخ هابیل ,پذیرش قربانی ,پذیرفتن قربانی ,آثار تقوا ,تقواى هابیل ,تهدید به قتل ,تهدید قابیل ,حسادت قابیل ,داستانهاى قرآن ,قربانی قابیل ,قتل هابیل ,قربانی هابیل ,دفن هابیل ,ویژگی مؤمنان ,

برطرف کردن آلودگیها و وفاء به نذر و طواف کعبه بعداز مراسم قربانی در حب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : الحج
برطرفکردن آلودگیها و وفاء به نذر و طواف کعبه بعداز مراسم قربانی در حب
اطلاق خانه کهن بر کعبه
قدمت کعبه کانون توحید
برطرف کردن آلودگیها و...
كلمات كليدي :قربانی در حب ,مناسک حب ,خانه کعبه ,خانه کهن ,قدمت کعبه ,قربانی در حب ,

خوردن گوشت گوسفند با شیر چه اثری در بدن دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
هر کس به ضعفى در قلب یا بدن خویش گرفتار آمد ، گوشت گوسفند همراه با شیر بخورد؛ چرا که این خوراک ، هر درد و عارضه‏اى را از اندام وى بیرون مى‏بَرَد...
كلمات كليدي :گوشت قرمز , گوشت فروشى ,

زیاد خورن گوشت گاو چه اثری دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام رضا علیه‏السلام :
فراوان خوردنِ گوشت حیوان وحشى و گاو ، خشکىِ عقل ، سرگشتگىِ فهم ، کُندى ذهن و فراوانىِ فراموشى مى‏آورَد.
كلمات كليدي :گوشت قرمز , گوشت فروشى ,

كلمات كليدي مشابه :
گوشت قربانی
قربانی حب
ذبح قربانی
عجز از قربانی
شتر قربانی
قربانی در حب
پذیرش قربانی
پذیرفتن قربانی
قربانی قابیل
قربانی هابیل
قربانی براى بت
قربانی به نام غیرخدا
قربانی کافران
قربانی در ادیان
قربانی براى قمار