خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  245   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
آتش، جایگاه ابدى گمراهان و گمراه کنندگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 128 سوره : الانعام
جایگاه کافران و ظالمان در آتش دوزخ
آتش، جایگاه ابدى گمراهان و گمراه کنندگان
تعیین اجل ازسوى خداوند
تخفیف در عذاب اخروى براساس اراده...
كلمات كليدي :آتش دوزخ ,آتش دوزخ ,جایگاه ابدى ,تعیین اجل ,عذاب اخروى ,کیفر اخروى ,اراده خدا ,انس و جن ,جن و انس ,انسان در قیامت ,اوصاف خدا ,تخفیف در عذاب ,جایگاه ظالمان ,جایگاه کافران ,جایگاه گمراه کنندگان ,جایگاه گمراهان ,جن در قیامت ,گمراه کردن جنیان ,محاکمه جنیان ,مسئولیت جنیان ,حکمت خدا ,علم خدا ,وعید خدا ,خلف وعید ,خلود در دوزخ ,آتش دوزخ ,آتش دوزخ ,نجات از دوزخ ,گمراه شدن انسانها ,ظالمان در قیامت ,کافران در قیامت ,مجازات در قیامت ,محاکمه در قیامت ,کیفر گمراه کنندگان ,کیفر گمراهان ,محاکمه انسانها ,

گمراه کردن خویش در اثر گمراه کردن دیگران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
...
كلمات كليدي :آثار گمراه کردن ,اهل کتاب و مسلمانان ,گمراهی اهل کتاب ,آثار گمراه کردن ,گمراه کردن مسلمانان ,گمراه کردن خویش ,آثار گمراه کردن ,

سوگند ابلیس بر گمراه ساختن و فریب همه انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : الحجر
سوگند ابلیس بر گمراه ساختن و فریب همه انسانها
كلمات كليدي :فریب دادن آدمیان ,گمراه ساختن آدمیان ,سوگند ابلیس ,فریبکارى ابلیس ,فریب دادن آدمیان ,

رسوایی دنیوى و آتش دوزخ براى گمراه کنندگان مردم از راه خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 9 سوره : الحج
تکبر منشاء چون و چرا درباره خدا
شبهه پراکنان در مسائل اعتقادى در معرض کیفر دنیوى و اخروى خداوند
هشدار از القاء شبهاتی که موجب انحراف دیگران...
كلمات كليدي :آتش دوزخ ,آثار تکبر ,شبهه در اعتقادات ,القاء شبهه ,مجادله جاهلانه ,مجادله درباره خدا ,رسوایی دنیا ,رسوایی دنیوى ,آتش دوزخ ,عذاب دوزخ ,رسوائی دنیا ,رسوائی دنیوى ,گمراه ساختن مردم ,کیفر شبهه پراکنی ,گمراه کردن دیگران ,کیفر گمراه کنندگان ,

تاثیر داورى جستن از طاغوت در گمراه سازى انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 60 سوره : النساء
سرزنش برخی مسلمانان به خاطر مراجعه به طاغوتیان و حاکمان جور براى داورى
نهی اکید خداوند از مراجعه به طاغوت براى داورى
تاثیر القائات شیطانی...
كلمات كليدي :گمراه سازى انسان ,حاکمام جور ,داورى طاغوت ,رجوع به طاغوت ,سرزنش مسلمانان ,قضاوت طاغوت ,قاضی ظالم ,گمراه سازى انسان ,

کوشش ائمه کفر در شریکقراردادن براى خداوند به انگیزه گمراه ساختن مردم از راه خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 30 سوره : ابراهیم
جهنم، بازگشتگاه مشرکان و ائمه کفر
کوشش ائمه کفر در شریک قرار دادن براى خداوند به انگیزه گمراه ساختن مردم از راه خدا
کوشش ائمه کفر در شریکقراردادن...
كلمات كليدي :پیشوایان کفر ,پیشوایان کفر ,شرک به خدا ,مستحقان دوزخ ,گمراه ساختن مردم ,عاقبت مشرکان ,پیشوایان کفر ,پیشوایان کفر ,

تمایز مؤمنان و کفار در دنیا و آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : فاطر
اختلاف مراتب انسانها برحسب مراتب معرفت و ایمان
تمایز مؤمنان و کفار در دنیا و آخرت
تمایز مؤمنان از اهل شک درپی دعوت شیطان و عدم پیروى مؤمنان...
كلمات كليدي :انسانها در آخرت ,اختلاف برحسب معرفت ,انسانها در دنیا ,مؤمن و کافر ,مراتب انسانها ,

دستهدسته شدن انسانها و دلخوشی انسانها و دلخوشی آنان به آنچه نزد خود دارند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 53 سوره : المؤمنون
دستهدسته شدن انسانها و دلخوشی انسانها و دلخوشی آنان به آنچه نزد خود دارند
كلمات كليدي :گروه گروه شدن انسانها ,گروه گروه شدن انسانها ,گروه گروه شدن انسانها ,

عذابی خوار کننده براى آنان که راه خدا به ریشخند می‌گیرند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : لقمان
تهدید خریداران سخن بیهوده
عذابی خوار کننده براى آنان که راه خدا به ریشخند می‌گیرند
عذابی خوارکننده براى گمراه کنندگان مردم از راه خدا
كلمات كليدي :عذاب براى استهزاگران ,سخن بیهوده ,استهزاى راه خدا ,خریداران لغو ,عذاب براى استهزاگران ,عذاب براى گمراه کنندگان ,گمراه کنندگان مردم ,

فساد بزرگ بستن راه هدایت بر دیگران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 88 سوره : النحل
فساد بزرگ بستن راه هدایت بر دیگران
افزودن بر عذاب کافرانی که دیگران را نیز گمراه کردند
کیفر مخالفت با پیامبر (ص) پس از آشکارشدن راه حق
كلمات كليدي :فساد بزرگ ,راه هدایت ,عذاب کفار ,عذاب گمراه کنندگان ,فساد بزرگ ,گمراه کردن مردم ,

كلمات كليدي مشابه :
گمراه شدن انسانها
گمراه شده خدا
آدمیان گمراه
جنیان گمراه
گمراه شدن مسلمانان
انسان گمراه
گمراه ساختن خدا
پیروان گمراه
گمراه شده خداوند
عذاب گمراه
رهبران گمراه
رهروان گمراه
گمراه تر از چارپایان
جایگاه گمراه کنندگان
گمراه کردن جنیان