خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  285   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
سنت خداوند در مهلت و بخشیدن به گمراهان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 75 سوره : مریم
گرفتارشدن گمراهان متنعم به کیفر دنیوى و یا برپائی قیامت
سنت خداوند در مهلت و بخشیدن به گمراهان
كلمات كليدي :سنتهاى خداوند ,کیفر دنیوى ,سنتهاى خداوند ,برپائی قیامت ,گرفتار گمراهان ,گمراهان متنعم ,مهلت به گمراهان ,

برخورد دوزخیان با یکدیگر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : الاعراف
پاسخ رهبران گمراه به پیروانشان
لعن و نفرین رهبران گمراه بر پیروان خود در دوزخ
عذاب دوزخ، سزاى پیروى از رهبران گمراه
یکسان بودن رهبران...
كلمات كليدي :برخورد دوزخیان ,پیروان گمراهان ,نفرین بر پیروان ,عذاب دوزخ ,کافران در دوزخ ,گمراهان در دوزخ ,برخورد دوزخیان ,نفرین دوزخیان ,رهبران گمراه ,رهروان گمراه ,گمراهان در قیامت ,کیفر گمراهان ,نفرین بر ابولهب ,

آتش، جایگاه ابدى گمراهان و گمراه کنندگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 128 سوره : الانعام
جایگاه کافران و ظالمان در آتش دوزخ
آتش، جایگاه ابدى گمراهان و گمراه کنندگان
تعیین اجل ازسوى خداوند
تخفیف در عذاب اخروى براساس اراده...
كلمات كليدي :آتش دوزخ ,آتش دوزخ ,جایگاه ابدى ,تعیین اجل ,عذاب اخروى ,کیفر اخروى ,اراده خدا ,انس و جن ,جن و انس ,انسان در قیامت ,اوصاف خدا ,تخفیف در عذاب ,جایگاه ظالمان ,جایگاه کافران ,جایگاه گمراه کنندگان ,جایگاه گمراهان ,جن در قیامت ,گمراه کردن جنیان ,محاکمه جنیان ,مسئولیت جنیان ,حکمت خدا ,علم خدا ,وعید خدا ,خلف وعید ,خلود در دوزخ ,آتش دوزخ ,آتش دوزخ ,نجات از دوزخ ,گمراه شدن انسانها ,ظالمان در قیامت ,کافران در قیامت ,مجازات در قیامت ,محاکمه در قیامت ,کیفر گمراه کنندگان ,کیفر گمراهان ,محاکمه انسانها ,

سرایت اعتقادات شرک‌آلود گمراهان پیشین به یهودیان و مسیحیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 77 سوره : المائدة
سرایت اعتقادات شرک‌آلود گمراهان پیشین به یهودیان و مسیحیان
برحذرداشتن اهل کتاب از پیروى از هوسهاى گمراهان و گمراه کنندگان
ماموریت پیامبر...
كلمات كليدي :اعتقادات شرک آلود ,انتقال اعتقادات ,اهل کتاب و گمراهان ,پیامبر و اهل کتاب ,غلو اهل کتاب ,بطلان غلو ,پیام خدا ,وظایف پیامبر ,پیروى از گمراه کنندگان ,پیروى از گمراهان ,مخالفت با حق ,گزافه گویی در دین ,عوامل شرک ,اعتقادات شرک آلود ,نصارا و گمراهان ,یهود و گمراهان ,نصارا و قرآن ,یهود و کافران ,

انتظار بیجاى گمراهان مبنی بر آمدن خداوند و فرشتگان به سوى آنان و یکسره کردن کار (داورى)
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 210 سوره : البقرة
انتظار بیجاى گمراهان مبنی بر آمدن خداوند و فرشتگان به سوى آنان و یکسره کردن کار (داورى)
ناگریزى انسان از داورى وقضاوت الهی
بازگشت همه امور...
كلمات كليدي :آمدن خدا ,آمدن فرشتگان ,داورى الهی ,انتظارات گمراهان ,انتظارات نامعقول ,بازگشت به سوى خدا ,پیروى از شیطان ,تهدید تفرقه افکنان ,کیفر تفرقه افکنی ,قضاوت حتمی ,آمدن خدا ,قضاوت خدا ,دوران نامطلوب ,

توصیه به داورى میان مردم بر اساس حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 26 سوره : ص
پیروى از هوى و هوس عامل گمراهی از راه راست
توصیه به داورى میان مردم بر اساس حق
خلافت و حکومت و قضاوت بحق داود (ع) درمیان انسانها
عذاب شدید کیفر...
كلمات كليدي :داورى بر اساس حق ,پیروى از هوى ,داورى بر اساس حق ,حکومت داود (ع) ,خلافت داود (ع) ,داود (ع) و مردم ,قضاوت داود (ع) ,داورى بر اساس حق ,عذاب گمراهان ,عوامل گمراهی ,کیفر گمراهان ,

بینتیجهبودن پشیمانی و تبرى گمراهان از شیاطین همنشین خود در آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : الزخرف
بینتیجهبودن پشیمانی و تبرى گمراهان از شیاطین همنشین خود در آخرت
بی نتیجه بودن پشیمانی و تبرى گمراهان از شیاطین همنشین خود در آخرت
اشتراک...
كلمات كليدي :پشیمانی در آخرت ,گمراهان در آخرت ,پشیمانی در آخرت ,پشیمانی گمراهان ,عذاب شیاطین ,عذاب گمراهان ,همنشین گمراهان ,نیکی با همنشین ,

اضلال شیطان ازطریق زیباجلوه دادن اعمال گمراهان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 63 سوره : النحل
اضلال شیطان ازطریق زیباجلوه دادن اعمال گمراهان
عذاب دردناک خداوند در انتظار گمراهانی که تحت ولایت شیطانند
ولایت شیطان بر گمراهان و منحرفان...
كلمات كليدي :اضلال شیطان ,اعمال گمراهان ,پیروان شیطان ,عذاب خداوند ,اضلال شیطان ,ولایت شیطان ,ولایت بر گمراهان ,ولایت بر فرشتگان ,

علم خداوند به حال گمراهان و هدایت‌یافتگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 30 سوره : النجم
علم خداوند به حال گمراهان و هدایت‌یافتگان
كلمات كليدي :خدا و گمراهان ,خدا و هدایت یافتگان ,علم خدا ,خدا و گمراهان ,

نقش شنیدن پند و اندرز در هدایت و رستگارى آدمی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 179 سوره : الاعراف
بیخبرى و غفلت جنیان و آدمیان گمراه
آفرینش بسیارى از جن و انس براى دوزخ
نقش شنیدن پند و اندرز در هدایت و رستگارى آدمی
تنزل مرتبه انسانهاى...
كلمات كليدي :آثار پند شنوى ,آدمیان گمراه ,آفرینش براى دوزخ ,اسباب رستگارى ,اسباب هدایت ,انسان و حیوان ,ویژگیهاى انسان ,فکر بیدار ,چشم بینا ,آثار پند شنوى ,جنیان دوزخی ,جنیان گمراه ,درک حقایق ,بی خبرى گمراهان ,درک بادل ,انسانهاى دوزخی ,نشانه دوزخیان ,عوامل سعادت ,عامل شقاوت ,قواى شناخت ,گوش شنوا ,غفلت گمراهان ,مرتبه گمراهان ,نشانه بی ایمانان ,

كلمات كليدي مشابه :
کیفر گمراهان
حشر گمراهان
خدا و گمراهان
علم به گمراهان
راه گمراهان
جایگاه گمراهان
نصارا و گمراهان
پندآموزى از گمراهان
بی خبرى گمراهان
غفلت گمراهان
مرتبه گمراهان
یهود و گمراهان
گمراهان در آخرت
پشیمانی گمراهان
عذاب گمراهان