خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  69   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
پیروى منکران تورات و قرآن و عاجزان از پاسخ به تحدى رسول خدا (ص) از هوا و هوس خویش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 50 سوره : القصص
گمراهی پیروان هوا و هوس
نقش هوا و هوس در پرستش بتها و معبودهاى دروغین
پیروى منکران تورات و قرآن و عاجزان از پاسخ به تحدى رسول خدا (ص) از هوا...
كلمات كليدي :پیروان هوس ,پیروان هوس ,آثار هوس ,پیروان هوس ,

جهنم، میعادگاه همه پیروان شیطان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 43 سوره : الحجر
جهنم، میعادگاه همه پیروان شیطان
واردشدن فرشتگان بر بهشتیان در بهشت
كلمات كليدي :پیروان شیطان ,واردان بر جهنم ,پیروان شیطان ,وارد شوندگان بر بهشتیان ,

نجات نوح (ع) و پیروان وى از عذاب طوفان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : العنکبوت
عبرت آموزى نسلها از تاریخ نوح (ع) و قومش
نجات نوح (ع) و پیروان وى از عذاب طوفان
نجات نوح و همراهان او
تجلی عزت خداوند در هلاکت کفار و رحمت...
كلمات كليدي :پیروان نوح ,تاریخ نوح ,عبرت آموزى از تاریخ ,نوح (ع) و طوفان ,نجات نوح ,پیروان نوح ,پیروى از نوح ,نفرین نوح ,

تعیین قبله‌اى خاص براى هر یک از امتها ازسوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 148 سوره : البقرة
حشر همگی انسانها در روز رستاخیز
توانایی خداوند بر گردآوردن تمام انسانها در روز رستاخیز
تعیین قبله‌اى خاص براى هر یک از امتها ازسوى خداوند
قدرت...
كلمات كليدي :قبله پیروان ادیان ,حشر انسان ,قبله پیروان ادیان ,تعدد قبله ,حشر در رستاخیز ,قدرت خدا ,سبقت در خیرات ,قبله پیروان ادیان ,قدرت مطلق ,

پیوستن پیروان کفار به کفار در جهنم سوزان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 59 سوره : ص
پیوستن پیروان کفار به کفار در جهنم سوزان
كلمات كليدي :پیروان کفار ,کفار و پیروانشان ,کفار در دوزخ ,پیروان کفار ,

متهم ساختن لوط و پیروان او به تظاهر از سوى قوم وى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 82 سوره : الاعراف
تصمیم قوم لوط به تبعید او و پیروانش از شهر
واکنش قوم لوط درمقابل نصایح او
متهم ساختن لوط و پیروان او به تظاهر از سوى قوم وى
كلمات كليدي :اتهام به لوط ,پیروان لوط ,تبعید لوط ,قوم لوط ,لوط و قوم او ,اتهام به لوط ,

عذاب دوزخ کیفر ابلیس و پیروان او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الاعراف
بیرون راندن ابلیس از بهشت، با خوارى و ذلت
عذاب دوزخ کیفر ابلیس و پیروان او
كلمات كليدي :پیروان ابلیس ,خوارى ابلیس ,رانده شدن ابلیس ,کیفر ابلیس ,پیروان ابلیس ,

بقاى ارتباط پیشوایان و پیروان در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 98 سوره : هود
بقاى ارتباط پیشوایان و پیروان در قیامت
رهبرى فرعونیان و وارد کردن آنان به آتش سوى فرعون
كلمات كليدي :پیروان در قیامت ,پیشوایان در قیامت ,فرعون در قیامت ,فرعونیان در قیامت ,پیروان در قیامت ,

گرفتارى پیروان و پیشوایان باطل در عذاب جهنم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 47 سوره : غافر
گرفتارى پیروان و پیشوایان باطل در عذاب جهنم
گفتگو و تخاصم کفار در جهنم
اعتراض پیروان کفار به سران کفر در جهنم و پاسخ آنان
كلمات كليدي :پیروان باطل ,پیشوایان باطل ,پیروان باطل ,تخاصم کفار ,خطاکاران در جهنم ,کشمکش در جهنم ,کفار در جهنم ,سران کفر ,

هلاکت مفسدان و پیروان آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 51 سوره : النمل
درس عبرت از فرجام نیرنگ و فسادگران قوم ثمود
هلاکت مفسدان و پیروان آنها
تاثیر نیت دنیاطلبی در نابودى و بی‌ارزش شدن عمل
نیرنگ فسادگران قوم...
كلمات كليدي :پیروان مفسدان ,عبرت از تاریخ ,فسادگران ثمود ,نیرنگ ثمود ,فرجام نیرنگ ,نیرنگ فسادگران ,پیروان مفسدان ,هلاکت مفسدان ,نیت دنیاطلبی ,نیرنگ شیطان ,

كلمات كليدي مشابه :
پیروان نفس
پیروان نوح
پیروان لوط
پیروان حق
پیروان هوس
پیروان پیامبراکرم
پیروان شیطان
نفرین بر پیروان
پیروان حقیقت
پیروان پیامبر (ص)
پیروان عیسی
پیروان ابراهیم
پیروان پیامبران
پیروان پیامبر
پیروان ابلیس