خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  294   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
پیوستن پیروان کفار به کفار در جهنم سوزان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 59 سوره : ص
پیوستن پیروان کفار به کفار در جهنم سوزان
كلمات كليدي :پیروان کفار ,کفار و پیروانشان ,کفار در دوزخ ,پیروان کفار ,

ناکام ماندن حیله‌هاى کفار براى نابودى حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 97 سوره : الصافات
کشتن شتر صالح و سرپیچی مستکبران قوم ثمود از دستورات الهی
ناکام ماندن حیله‌هاى کفار براى نابودى حق
كلمات كليدي :کفار دربرابر حق ,ناقه صالح ,کفار دربرابر حق ,ناکامی کفار ,

احاطه کامل خداوند بر کفار و مشرکین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 67 سوره : یس
احاطه کامل خداوند بر کفار و مشرکین
حکمت خداوند در بقاى کفار با وجود قدرت خداوند بر هلاک آنان
قدرت خداوند بر عذاب و هلاک کفار
نابودى کفار درپی...
كلمات كليدي :احاطه بر کفار ,احاطه بر مشرکان ,احاطه خداوند ,حکمت خداوند ,قدرت خداوند ,عذاب کفار ,نابودى کفار ,احاطه بر کفار ,بقاى کفار ,

حسرت کفار از دیدن رفتار و افکار خویش در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الصافات
حسرت کفار از دیدن رفتار و افکار خویش در قیامت
شگفتی کفار از مشاهده قیامت به محض مردن
كلمات كليدي :حسرتهاى کفار ,کفار در قیامت ,مشاهده قیامت ,کفار پس از مرگ ,حسرتهاى کفار ,

تمثیل اعمال کفار به خاکسترى در معرض باد شدید
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : ابراهیم
نتیجه نگرفتن کفار از اعمال و زحمات خویش
تمثیل اعمال کفار به خاکسترى در معرض باد شدید
كلمات كليدي :اعمال کفار ,اعمال کفار ,تمثیلهاى قرآن ,اعمال کفار ,اعمال کفار ,

کافران ترجیح دهندگان دنیا بر آخرت و بازدارندگان مردم از راه خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : ابراهیم
کافران، در پی یافتن اعوجاج و کجی براى دین خدا
کافران ترجیح دهندگان دنیا بر آخرت و بازدارندگان مردم از راه خدا
گمراهی عمیق کفار
كلمات كليدي :اوصاف کفار ,اوصاف کفار ,دین خدا ,محبت دنیا ,گمراه کردن مردم ,گمراهی کفار ,اوصاف کفار ,اوصاف کفار ,

حکمت خداوند در بقاى کفار با وجود قدرت خداوند بر هلاک آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 82 سوره : الصافات
فرمان خداوند به حضرت نوح براى ساختن کشتی و سوارکردن یک جفت از انواع حیوانات
نابودى تمام کفار پس از دعوت نوح (ع)
كلمات كليدي :نابودى کفار ,کشتی ساختن نوح ,کفار پس از نوح ,نابودى کفار ,

بی نتیجه بودن اندوخته‌هاى کفار براى رهایی آنان از عذاب دردناک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : الجاثیة
یارىنرساندن اولیاء کفار در روز قیامت به آنان
عذاب کفار و مشرکین در دوزخ در روز قیامت
بی نتیجه بودن اندوخته‌هاى کفار براى رهایی آنان از...
كلمات كليدي :اعمال کفار ,اولیاء کفر ,عذاب در دوزخ ,عذاب کفار ,عذاب مشرکان ,کافران در قیامت ,اعمال کفار ,

رویگردانی کفار معاند از پذیرش انذارهاى قرآن با عناد و لجاجت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : المدثر
رویگردانی کفار معاند از پذیرش انذارهاى قرآن با عناد و لجاجت
كلمات كليدي :حق ستیزى کفار ,لجاجت کفار ,حق ستیزى کفار ,

توصیه خداوند به رویگردانی پیامبر از کفار و مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 54 سوره : الذاریات
توصیه خداوند به رویگردانی پیامبر از کفار و مشرکان
كلمات كليدي :پیامبر و کفار ,دورى از کفار ,پیامبر و کفار ,

كلمات كليدي مشابه :
خشم کفار
شک کفار
ترس از کفار
کفار و وحی
نوح و کفار
کفار مکه
کفار پس از نوح
کفار بی طرف
صلح با کفار
کفار و شرک
جهل کفار
ولی کفار
کفار پس از مرگ
بی کسی کفار
طعن کفار