خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  4   -  نمايش ركوردهاي 1تا 4
نازل کردن آب از آسمان توسط خداوند براى سیراب کردن مردمان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 22 سوره : الحجر
نازل کردن آب از آسمان توسط خداوند براى سیراب کردن مردمان
نقش بادها در بارورساختن ابرها و ریزش باران
نقش بادها در بارورساختن طبیعت
كلمات كليدي :نزول آب ,سیراب کردن انسان ,ریزش باران ,بارش ابرها ,بارورى طبیعت ,نزول آب ,نقش بادها ,

بادها پیشقراول نزول باران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 48 سوره : الفرقان
بادها پیشقراول نزول باران
باران، مظهر رحمت خداوند
نزول باران حیات‌بخش و تگرگ زیانبار از ابرها به قدرت الهی
انگور و زیتون و نخل از نعمتهاى...
كلمات كليدي :نعمت باد ,نزول باران ,نعمت باران ,رحمت خداوند ,نعمت انگور ,

خداوند، راهنماى انسان در تاریکیهاى خشکی و دریا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 63 سوره : النمل
فرستادن بادهاى بارانزا براى مژده به آمدن باران
فرستادن بادهاى باران‌زا براى مژده به آمدن باران
برترى خداوند از تمامی شرکائی که براى او پنداشتهاند
برترى...
كلمات كليدي :راهنماى انسان ,خداوند و باران ,مژده باران ,بادهاى بارانزا ,تعالی خداوند ,خداوند و خدایان ,هدایت خداوند ,هدایت در خشکی ,هدایت در دریا ,راهنماى انسان ,ناروائی شرک ,فرستادن بادها ,هدایت در تورات ,

تنظیم روابط اقتصادى اجتماعی و قضایی در اسلام بر اساس عدل
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 152 سوره : الانعام
تقدم عدل بر روابط فامیلی و خویشاوندى
تنظیم روابط اقتصادى اجتماعی و قضایی در اسلام بر اساس عدل
نهی از تصرف در اموال یتیمان مگر به قصد اصلاح
ضرورت...
كلمات كليدي :روابط اجتماعی ,ارزش عدل ,عدل در اسلام ,قصد اصلاح ,روابط اقتصادى ,پیمان الهی ,اموال یتیمان ,تکلیف انسان ,وفاى به پیمان ,عدالت در تجارت ,توصیه به تذکر ,تصرف در مال ,تکلیف به قدر توان ,توصیه خدا ,رابطه خویشاوندى ,عدالت در داورى ,رعایت عدالت ,روابط اجتماعی ,روابط قضایی ,عدالت در شهادت ,عدالت در کیل ,عدالت در وزن ,موانع غفلت ,وزش بادها ,

كلمات كليدي مشابه :
نقش بادها
وزش بادها
فرستادن بادها