خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  298   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
ضرورت توجه به آیات پروردگار و حساب در آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 71 سوره : الزمر
ضرورت توجه به آیات پروردگار و حساب در آخرت
حسرت و ندامت کفار از بی‌اعتنایی به هشدار پیامبران
بازخواست از کفار برلبه جهنم توسط نگهبانان جهنم
جاودانه...
كلمات كليدي :حساب در آخرت ,توجه به آیات ,اعتنا به قیامت ,بی اعتنائی به انذار ,بازخواست از کفار ,جاودانگی در جهنم ,کافران در جهنم ,کفار به سوى جهنم ,حساب در آخرت ,حسرت بر غفلت ,متکبران در دوزخ ,عذاب کفار ,ندامت درپی عصیان ,ندامت کفار ,

ندامت و حسرت کفار به تنهایی و درماندگی آنان در جهنم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 100 سوره : الشعراء
ندامت و حسرت کفار به تنهایی و درماندگی آنان در جهنم
حسرت و ندامت کفار از بی‌اعتنایی به هشدار پیامبران
كلمات كليدي :کفار در جهنم ,درماندگی کفار ,ندامت کفار ,کفار در جهنم ,

پیکردن شتر ماده و ندامت سخت ثمودیان درپی آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 157 سوره : الشعراء
پی‌کردن شتر ماده و ندامت سخت ثمودیان درپی آن
خوددارى مجرمان از اظهار پشیمانی در قیامت
كلمات كليدي :پی کردن شتر ,ندامت ثمودیان ,پی کردن شتر ,ندامت درپی عصیان ,خوددارى از ندامت ,

جواز چشمپوشی والدین از حقوق خود نسبت به فرزندانشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 35 سوره : آل عمران
درخواست همسر عمران از خداوند براى قبولی نذرش
جواز چشم‌پوشی والدین از حقوق خود نسبت به فرزندانشان
نذر همسر عمران در به خدمت خداوند درآوردن...
كلمات كليدي :اسقاط حق ,پذیرش نذر ,اسقاط حق ,حقوق والدین ,خدمت به خدا ,مناجات با خدا ,خدمت در معبد ,نذر همسر عمران ,مادر مریم ,ندامت کفار ,نذر انسان ,جدائی والدین ,

پیوستن پیروان کفار به کفار در جهنم سوزان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 59 سوره : ص
پیوستن پیروان کفار به کفار در جهنم سوزان
كلمات كليدي :پیروان کفار ,کفار و پیروانشان ,کفار در دوزخ ,پیروان کفار ,

ناکام ماندن حیله‌هاى کفار براى نابودى حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 97 سوره : الصافات
کشتن شتر صالح و سرپیچی مستکبران قوم ثمود از دستورات الهی
ناکام ماندن حیله‌هاى کفار براى نابودى حق
كلمات كليدي :کفار دربرابر حق ,ناقه صالح ,کفار دربرابر حق ,ناکامی کفار ,

احاطه کامل خداوند بر کفار و مشرکین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 67 سوره : یس
احاطه کامل خداوند بر کفار و مشرکین
حکمت خداوند در بقاى کفار با وجود قدرت خداوند بر هلاک آنان
قدرت خداوند بر عذاب و هلاک کفار
نابودى کفار درپی...
كلمات كليدي :احاطه بر کفار ,احاطه بر مشرکان ,احاطه خداوند ,حکمت خداوند ,قدرت خداوند ,عذاب کفار ,نابودى کفار ,احاطه بر کفار ,بقاى کفار ,

حسرت کفار از دیدن رفتار و افکار خویش در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الصافات
حسرت کفار از دیدن رفتار و افکار خویش در قیامت
شگفتی کفار از مشاهده قیامت به محض مردن
كلمات كليدي :حسرتهاى کفار ,کفار در قیامت ,مشاهده قیامت ,کفار پس از مرگ ,حسرتهاى کفار ,

تمثیل اعمال کفار به خاکسترى در معرض باد شدید
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : ابراهیم
نتیجه نگرفتن کفار از اعمال و زحمات خویش
تمثیل اعمال کفار به خاکسترى در معرض باد شدید
كلمات كليدي :اعمال کفار ,اعمال کفار ,تمثیلهاى قرآن ,اعمال کفار ,اعمال کفار ,

کافران ترجیح دهندگان دنیا بر آخرت و بازدارندگان مردم از راه خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : ابراهیم
کافران، در پی یافتن اعوجاج و کجی براى دین خدا
کافران ترجیح دهندگان دنیا بر آخرت و بازدارندگان مردم از راه خدا
گمراهی عمیق کفار
كلمات كليدي :اوصاف کفار ,اوصاف کفار ,دین خدا ,محبت دنیا ,گمراه کردن مردم ,گمراهی کفار ,اوصاف کفار ,اوصاف کفار ,

كلمات كليدي مشابه :
ندامت کفار
خوددارى از ندامت
ندامت ثمودیان
ندامت درپی عصیان
خشم کفار
شک کفار
ترس از کفار
کفار و وحی
نوح و کفار
کفار مکه
کفار پس از نوح
کفار بی طرف
صلح با کفار
کفار و شرک
جهل کفار