خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  165   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
پیکردن شتر ماده و ندامت سخت ثمودیان درپی آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 157 سوره : الشعراء
پی‌کردن شتر ماده و ندامت سخت ثمودیان درپی آن
خوددارى مجرمان از اظهار پشیمانی در قیامت
كلمات كليدي :پی کردن شتر ,ندامت ثمودیان ,پی کردن شتر ,ندامت درپی عصیان ,خوددارى از ندامت ,

ضرورت توجه به آیات پروردگار و حساب در آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 71 سوره : الزمر
ضرورت توجه به آیات پروردگار و حساب در آخرت
حسرت و ندامت کفار از بی‌اعتنایی به هشدار پیامبران
بازخواست از کفار برلبه جهنم توسط نگهبانان جهنم
جاودانه...
كلمات كليدي :حساب در آخرت ,توجه به آیات ,اعتنا به قیامت ,بی اعتنائی به انذار ,بازخواست از کفار ,جاودانگی در جهنم ,کافران در جهنم ,کفار به سوى جهنم ,حساب در آخرت ,حسرت بر غفلت ,متکبران در دوزخ ,عذاب کفار ,ندامت درپی عصیان ,ندامت کفار ,

حتمیت عذاب درپی عناد و شرک و عصیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 31 سوره : الصافات
صدق و تحقق وعده‌هاى خداوند
حتمیت عذاب درپی عناد و شرک و عصیان
سرانجام وخیم جامعه درپی فساد و افساد عمومی
حتمیت وعده پروردگار پیرامون...
كلمات كليدي :حتمیت عذاب ,وعده هاى خداوند ,عذاب درپی شرک ,حتمیت عذاب ,عذاب درپی گناه ,عواقب افساد ,عواقب فساد ,

گرفتارشدن اقوام ثروتمند تاریخ به کیفر الهی دراثر کفر و عصیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 74 سوره : مریم
گرفتارشدن اقوام ثروتمند تاریخ به کیفر الهی دراثر کفر و عصیان
انقراض تمدنهاى پرجاه و جلال تاریخ دراثر کفر
كلمات كليدي :اثر عصیان ,اثر کفر ,انقراض تمدنها ,تمدنهاى تاریخ ,کیفر دیدن ثروتمندان ,اثر عصیان ,

تاثیر برترىجویی و تکبر در سرپیچی از دستورات خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : البقرة
فرمان خداوند به فرشتگان مبنی بر سجده آنان براى آدم (ع)
سجده فرشتگان براى آدم (ع)
سرپیچی ابلیس از سجده براى آدم (ع)
استکبار ابلیس و کفر او در...
كلمات كليدي :آثار استکبار ,سجده براى آدم ,استکبار ابلیس ,عصیان ابلیس ,کفر ابلیس ,آثار استکبار ,استکبار شیطان ,اطاعت از خدا ,تعظیم خدا ,فرمان خدا ,سجده براى غیرخدا ,سجده فرشتگان ,کفر و سرکشی ,عصیان شیطان ,کفر شیطان ,عوامل عصیان ,عوامل سرکشى ,کفر باطنی ,

ندامت و حسرت کفار به تنهایی و درماندگی آنان در جهنم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 100 سوره : الشعراء
ندامت و حسرت کفار به تنهایی و درماندگی آنان در جهنم
حسرت و ندامت کفار از بی‌اعتنایی به هشدار پیامبران
كلمات كليدي :کفار در جهنم ,درماندگی کفار ,ندامت کفار ,کفار در جهنم ,

نافرمانی آدم و حوا خوردن از درخت ممنوع و آغاز گرفتارى آدم و حوا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 121 سوره : طه
نمایان شدن برهنگی آدم و حوا برآنان درپی خوردن از درخت ممنوع
عصیان ورزیدن آدم به پروردگار و به بیراهه رفتن او
نافرمانی آدم و حوا خوردن از درخت...
كلمات كليدي :آدم و حوا ,آدم و حوا ,برهنگی آدم ,بیراهه رفتن آدم ,عصیان آدم ,معصیت آدم ,فطریات انسان ,برهنگی حوا ,تمایل به پوشش ,تمایلات فطرى ,آدم و حوا ,آدم و حوا ,عصیان حوا ,نافرمانی حوا ,درخت ممنوع ,نافرمانی حق ,

بروز کفر و عصیان ابلیس از هنگام آفرینش آدم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 74 سوره : ص
خضوع تمامی فرشتگان دربرابر آدمی به جز ابلیس
بروز کفر و عصیان ابلیس از هنگام آفرینش آدم
كلمات كليدي :ابلیس و آدمی ,خضوع در برابر آدمی ,فرشتگان دربرابر آدمی ,ابلیس و آدمی ,ابلیس و انسان ,کفر ابلیس ,عصیان شیطان ,

پیامد سرپیچی از اوامرالهی در از دست رفتن نعمتها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 36 سوره : البقرة
فریب‌خوردن آدم (ع) و حواء در بهشت در اثر وسوسه شیطان
حکم خداوند به فرود آدم (ع) حوا و شیطان بر زمین
استقرار انسان و شیطان در زمین و بهره‌مندى...
كلمات كليدي :آثار عصیان ,آدم در بهشت ,آدم و حوا ,فریب خوردن آدم ,هبوط آدم ,انسان در زمین ,شیطان و انسان ,دشمن انسانها ,شیطان در زمین ,زوال نعمت ,هبوط شیطان ,وسوسه شیطان ,آثار عصیان ,آتش هاویه ,هبوط حواء ,وسوسه خناسان ,

انکار تعلیمات انبیاء درپی غرقه شدن در لذت و رفاه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : سبأ
انکار تعلیمات انبیاء درپی غرقه شدن در لذت و رفاه
خوشگذرانی عامل مهم تحقق کفر در آدمی
كلمات كليدي :انکار درپی لذترانی ,انکار شرایع ,عوامل انکار ,کفر در پی خوشگذرانی ,عوامل کفر ,انکار درپی لذترانی ,کفر درپی خوشگذرانی ,

كلمات كليدي مشابه :
ندامت درپی عصیان
ندامت کفار
خوددارى از ندامت
ندامت ثمودیان
عصیان در دین
ظلم و عصیان
عصیان آدم
عصیان حوا
اثر عصیان
عصیان بنی اسرائیل
عصیان ابلیس
عصیان شیطان
عوامل عصیان
آثار عصیان
عصیان فرعون