خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  587   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
تبدیل گناهان به حسنات درپی توبه و ایمان و عمل صالح
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 70 سوره : الفرقان
تبدیل گناهان به حسنات درپی توبه و ایمان و عمل صالح
امکان نجات مرتکبین قتل و زنا و شرک در صورت توبه، ایمان و عمل صالح
حفظ خداوند عیسی از آسیب...
كلمات كليدي :فایده ایمان ,تبدیل یافتن گناهان ,فایده توبه ,نجات زناکاران ,شرایط نجات ,عمل صالح ,فایده ایمان ,نجات قاتلان ,نجات مشرکان ,نجات عیسی ,نجات لوط ,

نجات هود و پیروان مؤمن او از عذاب شدید
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 58 سوره : هود
عدالت خداوند در اختصاص عذاب به گنهکاران و متخلفان
برخوردارى پیامبران و مؤمنان از رحمت الهی در دنیا
گرفتارى مشرکان قوم عاد به عذابی سخت
نجات...
كلمات كليدي :عذاب الهی ,کیفر الهی ,پاداش پیامبران ,پاداش مؤمنان ,رحمت خدا ,عدالت خدا ,عذاب عاد ,مشرکان عاد ,عذاب الهی ,عذاب گنهکاران ,عذاب مشرکان ,نجات مؤمنان ,نجات هود ,

پاسخ شعیب به تهدید سران قوم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 89 سوره : الاعراف
توکل شعیب بر خداوند در نجات از دست کافران و مشرکان
نجات انسان از ورطه شرک و کفر با هدایت و دستگیرى خداوند
بیکرانی علم الهی و احاطه آن بر...
كلمات كليدي :پاسخ شعیب ,توکل شعیب ,دستگیرى خدا ,علم خدا ,هدایت خدا ,یارى خواستن از خدا ,دعاى شعیب ,نجات از شرک ,پاسخ شعیب ,شعیب و قوم او ,شعیب و کافران ,شعیب و مشرکان ,نجات شعیب ,نجات از کفر ,نجات شاکران ,یارى مؤمنان ,

نجات نسل بشر از هلاکت و نابودى با نجات نوح و پیروانش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : الحاقة
نجات مؤمنان از غرق شدن در آب طغیانگر با کشتی نوح
نجات نسل بشر از هلاکت و نابودى با نجات نوح و پیروانش
حفظ حضرت نوح و هلاکت قوم او
نجات نوح...
كلمات كليدي :نجات بشر ,پیروان نوح ,نجات بشر ,نجات نوح ,

ارزش خون مسلمان و ضرورت حفظ آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 25 سوره : الفتح
عظمت گناه جلوگیرى از انجام مراسم حب
مانع شدن کافران از انجام مراسم حب توسط مسلمانان
هدربودن خون کافران محارب و جایزبودن قتل آنان
ارزش خون...
كلمات كليدي :ارزش مسلمان ,اهمیت حب ,جریان حدیبیه ,جلوگیرى از حب ,مشرکان و حب ,کافر حربی ,حرمت مسلمان ,حفظ مؤمنان ,حفظ مسلمان ,رحمت خدا ,قتل کافر ,مؤمنان در مشکلات ,مؤمنان مسیحی ,ارزش مسلمان ,مؤمنان مکه ,مؤمنان در میان مکیان ,نجات مکیان ,مکالمه میان حیوانات ,نجات مشرکان ,

هلاکت کافران و تکذیب کنندگان آیات الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 72 سوره : الاعراف
هلاکت کافران و تکذیب کنندگان آیات الهی
نجات هود و پیروانش از عذاب الهی و نابودى مشرکان عاد
درخواست مؤمنان از پیامبر براى جهاد
پاداش بزرگ...
كلمات كليدي :تکذیب آیات ,تکذیب آیات ,مؤمنان عاد ,مشرکان عاد ,نابودى عاد ,مؤمنان صدراسلام ,مؤمنان یهود ,نابودى مشرکان ,نابودى ظالمان ,نابودى مدین ,نجات موسی ,نجات نوح ,هلاکت کافران ,نبوت هود ,

حکم مشرکان در نحوه تقسیم سهم خدا و بتان از کشت و دام
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 136 سوره : الانعام
حکم مشرکان در رسیدن سهم خدا از کشت و دام به بتان
شریک قراردادن براى خدا در ثمرات و نعم الهی
تقبیح داورى مشرکان در نحوه تقسیم سهم خدا و بتان...
كلمات كليدي :احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,اسلام و جاهلیت ,سهم بتان ,سنت جاهلی ,سهم خدا ,خیرات مشرکان ,مبارزه با شرک ,مقررات شرک آمیز ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,مشرکان مکه ,

اجابت دعاى حضرت نوح از سوى خداوند و نجات او و خانواده‌اش از بلایی بزرگ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 27 سوره : المؤمنون
مامور شدن نوح به ساختن کشتی زیر نظر خداوند به وحی او
کشتی ساختن حضرت نوح زیر نظر خداوند و به وحی او
اجابت دعاى حضرت نوح از سوى خداوند و نجات...
كلمات كليدي :نجات نوح ,کشتی ساختن نوح ,نجات نوح ,نوح و کافران ,نوح و کفار ,

حکم مشرکان مبنی بر اختصاص بخشی از حیوانات و محصولات کشاورزى به بتها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 138 سوره : الانعام
تحریم بعضی دامها و زراعتها از سوى مشرکان بر خود آنان
خوددارى مشرکان از ذکر نام خدا در وقت ذبح برخی حیوانات
حکم مشرکان مبنی بر اختصاص بخشی...
كلمات كليدي :احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,هدیه به بت ,تحریمات مشرکان ,مشرکان جاهلیت ,ذبح حیوانات ,دروغ بستن به خدا ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,هدیه بلقیس ,

یقین و اطمینان هود به حقانیت دعوت خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 55 سوره : هود
اثبات ناتوانی بتها ازسوى هود با خواندن آنها به مبارزه با خود
یقین و اطمینان هود به حقانیت دعوت خود
ابطال شرک ازطریق اثبات ناتوانی معبودهاى...
كلمات كليدي :اطمینان هود ,هود و بتان ,حقانیت هود ,ناتوانی بتها ,ارشادگرى هود ,توکل هود ,نجات هود ,هود و مشرکان ,یقین مشرکان ,

كلمات كليدي مشابه :
نجات مشرکان
روش نجات
نجات بشر
نجات از شرک
نجات از مرگ
نجات لوط
نجات نوح
نجات هود
راه نجات
نجات از خطر
نجات از کفر
نجات از دوزخ
نجات از عذاب
نجات از زیان
عوامل نجات