خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  154   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
تبدیل گناهان به حسنات درپی توبه و ایمان و عمل صالح
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 70 سوره : الفرقان
تبدیل گناهان به حسنات درپی توبه و ایمان و عمل صالح
امکان نجات مرتکبین قتل و زنا و شرک در صورت توبه، ایمان و عمل صالح
حفظ خداوند عیسی از آسیب...
كلمات كليدي :فایده ایمان ,تبدیل یافتن گناهان ,فایده توبه ,نجات زناکاران ,شرایط نجات ,عمل صالح ,فایده ایمان ,نجات قاتلان ,نجات مشرکان ,نجات عیسی ,نجات لوط ,

تشبیه اعمال کافران به ظلمتهاى متراکم در اعماق دریا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : النور
امکان نجات مرتکبین قتل و زنا و شرک در صورت توبه، ایمان و عمل صالح
تشبیه اعمال کافران به ظلمتهاى متراکم در اعماق دریا
دنیاى ظلمانی و تاریک...
كلمات كليدي :اعمال کافران ,نجات قاتلان ,اعمال کافران ,دنیاى کافران ,نجات کافران ,

نجات نسل بشر از هلاکت و نابودى با نجات نوح و پیروانش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : الحاقة
نجات مؤمنان از غرق شدن در آب طغیانگر با کشتی نوح
نجات نسل بشر از هلاکت و نابودى با نجات نوح و پیروانش
حفظ حضرت نوح و هلاکت قوم او
نجات نوح...
كلمات كليدي :نجات بشر ,پیروان نوح ,نجات بشر ,نجات نوح ,

اجابت دعاى حضرت نوح از سوى خداوند و نجات او و خانواده‌اش از بلایی بزرگ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 27 سوره : المؤمنون
مامور شدن نوح به ساختن کشتی زیر نظر خداوند به وحی او
کشتی ساختن حضرت نوح زیر نظر خداوند و به وحی او
اجابت دعاى حضرت نوح از سوى خداوند و نجات...
كلمات كليدي :نجات نوح ,کشتی ساختن نوح ,نجات نوح ,نوح و کافران ,نوح و کفار ,

نزول قرآن به انگیزه نجات انسانها از تاریکیها به سوى روشنایی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 1 سوره : ابراهیم
روشنی راه خدا و تاریکی راههائی که مردمان طی می‌کنند
نزول قرآن به انگیزه نجات انسانها از تاریکی‌ها به سوى روشنایی
خوشحالی اهل کتاب از نزول...
كلمات كليدي :نجات انسان ,راه خدا ,راه غیرخدا ,نجات از ظلمتها ,نزول قرآن ,نجات انسان ,

نجات دادن موسی و همراهانش توسط خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 65 سوره : الشعراء
نجات دادن موسی و همراهانش توسط خداوند
كلمات كليدي :نجات بنی اسرائیل ,نجات بنی اسرائیل ,

پاسخ شعیب به تهدید سران قوم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 89 سوره : الاعراف
توکل شعیب بر خداوند در نجات از دست کافران و مشرکان
نجات انسان از ورطه شرک و کفر با هدایت و دستگیرى خداوند
بیکرانی علم الهی و احاطه آن بر...
كلمات كليدي :پاسخ شعیب ,توکل شعیب ,دستگیرى خدا ,علم خدا ,هدایت خدا ,یارى خواستن از خدا ,دعاى شعیب ,نجات از شرک ,پاسخ شعیب ,شعیب و قوم او ,شعیب و کافران ,شعیب و مشرکان ,نجات شعیب ,نجات از کفر ,نجات شاکران ,یارى مؤمنان ,

نجات آدمی درپی ایمان و پارسائی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : فصلت
نجات مؤمنان درمیان جامعه کفار و هلاکت گمراهان
نجات اهل مکه از جنگ بخاطر وجود عده‌اى مومن گمنام دربین آنان
تجلی عزت خداوند دربرابر کفار و رحمت...
كلمات كليدي :نجات درپی ایمان ,هلاکت گمراهان ,مؤمنان در میان مکیان ,نجات مؤمنان ,نجات در پی ایمان ,نجات در پی پارسائی ,هلاکت کفار ,مؤمنان درمیان کفار ,

قدرت و شکست‌ناپذیرى خداوند در انجام اراده خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 66 سوره : هود
نجات پیامبران و مؤمنان از خوارى و عذاب دنیوى
برخوردارى پیامبران و مؤمنان از رحمت الهی
نزول عذاب بر قوم ثمود و نجات صالح و مؤمنان پیرو او
قدرت...
كلمات كليدي :اراده خدا ,ایمنی از خوارى ,ایمنی از عذاب ,پاداش پیامبران ,پاداش مؤمنان ,نجات پیامبران ,پیروان صالح ,عذاب ثمود ,اراده خدا ,رحمت خدا ,شکست ناپذیرى خدا ,عدالت خدا ,قدرت خدا ,نجات صالح ,نجات مؤمنان ,مجازات مجرمان ,نجات بی گناهان ,نجات شعیب ,

ناتوانی انسان و اطرافیان او از نجات وى در حال احتضار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 83 سوره : الواقعة
ناتوانی انسان و اطرافیان او از نجات وى در حال احتضار
قرارداشتن مرگ و زندگی انسان در اختیار خداوند
كلمات كليدي :نجات در حال احتضار ,عجز انسان ,نجات در حال احتضار ,قدرت خدا ,مرگ و زندگی ,نجات در حال احتضار ,

كلمات كليدي مشابه :
نجات قاتلان
روش نجات
نجات بشر
نجات از شرک
نجات از مرگ
نجات لوط
نجات نوح
نجات هود
راه نجات
نجات از خطر
نجات از کفر
نجات از دوزخ
نجات از عذاب
نجات از زیان
عوامل نجات