خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  203   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
آتش، جایگاه ابدى گمراهان و گمراه کنندگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 128 سوره : الانعام
جایگاه کافران و ظالمان در آتش دوزخ
آتش، جایگاه ابدى گمراهان و گمراه کنندگان
تعیین اجل ازسوى خداوند
تخفیف در عذاب اخروى براساس اراده...
كلمات كليدي :آتش دوزخ ,آتش دوزخ ,جایگاه ابدى ,تعیین اجل ,عذاب اخروى ,کیفر اخروى ,اراده خدا ,انس و جن ,جن و انس ,انسان در قیامت ,اوصاف خدا ,تخفیف در عذاب ,جایگاه ظالمان ,جایگاه کافران ,جایگاه گمراه کنندگان ,جایگاه گمراهان ,جن در قیامت ,گمراه کردن جنیان ,محاکمه جنیان ,مسئولیت جنیان ,حکمت خدا ,علم خدا ,وعید خدا ,خلف وعید ,خلود در دوزخ ,آتش دوزخ ,آتش دوزخ ,نجات از دوزخ ,گمراه شدن انسانها ,ظالمان در قیامت ,کافران در قیامت ,مجازات در قیامت ,محاکمه در قیامت ,کیفر گمراه کنندگان ,کیفر گمراهان ,محاکمه انسانها ,

محاکمه مشرکان و معبودانشان در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : الفرقان
محاکمه مشرکان و معبودانشان در قیامت
كلمات كليدي :مشرکان در قیامت ,معبودان در قیامت ,محاکمه مشرکان ,محاکمه معبودان ,مشرکان در قیامت ,

تمایز مؤمنان و کفار در دنیا و آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : فاطر
اختلاف مراتب انسانها برحسب مراتب معرفت و ایمان
تمایز مؤمنان و کفار در دنیا و آخرت
تمایز مؤمنان از اهل شک درپی دعوت شیطان و عدم پیروى مؤمنان...
كلمات كليدي :انسانها در آخرت ,اختلاف برحسب معرفت ,انسانها در دنیا ,مؤمن و کافر ,مراتب انسانها ,

دستهدسته شدن انسانها و دلخوشی انسانها و دلخوشی آنان به آنچه نزد خود دارند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 53 سوره : المؤمنون
دستهدسته شدن انسانها و دلخوشی انسانها و دلخوشی آنان به آنچه نزد خود دارند
كلمات كليدي :گروه گروه شدن انسانها ,گروه گروه شدن انسانها ,گروه گروه شدن انسانها ,

تلاشهاى متفاوت انسانها در عرصه حیات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 4 سوره : اللیل
كلمات كليدي :تلاش انسانها ,

پیاپی فرستادن پیام حق ازسوى خداوند براى انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : یس
اصرار پیامبران بر صدق و حقانیت خویش دربرابر انکار مردم
پیاپی فرستادن پیام حق ازسوى خداوند براى انسانها
مداراى خداوند در هدایت انسانها با وجود...
كلمات كليدي :خداوند و انسان ,پیامبران در برابر منکران ,پیام براى انسانها ,پیام حق ,حقانیت پیامبران ,خداوند و انسان ,خداوند و انسانها ,مداراى خداوند ,مدارا در هدایت ,محرومیت از هدایت ,هدایت انسانها ,

هدایت یافتن همه انسانها در صورت تعلق اراده و مشیت الهی به آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 9 سوره : النحل
هشدار خداوند به وجود برخی کژراهه‌ها
هدایت یافتن همه انسانها در صورت تعلق اراده و مشیت الهی به آنان
نشان دادن راه راست به بندگان، بر عهده خداوند
مسئول...
كلمات كليدي :اراده خدا ,هشدار الهی ,اراده خدا ,راه راست ,هدایت انسانها ,هدایت گران انسانها ,وجود خدایان ,وجود کژراهه ,

اعترافگیرى از حضرت ابراهیم درمورد درهم شکستن بتها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 62 سوره : الانبیاء
اعترافگیرى از حضرت ابراهیم درمورد درهم شکستن بتها
كلمات كليدي :بت شکنی ابراهیم ,محاکمه ابراهیم ,بت شکنی ابراهیم ,

مقصردانستن بت بزرگ ازسوى ابراهیم براى به خودآوردن بت‌پرستان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 63 سوره : الانبیاء
مقصردانستن بت بزرگ ازسوى ابراهیم براى به خودآوردن بت‌پرستان
كلمات كليدي :بت شکنی ابراهیم ,محاکمه ابراهیم ,بت شکنی ابراهیم ,

آزمون تمامی انسانها در ایمان و کفر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : العنکبوت
آزمون تمامی انسانها در ایمان و کفر
كلمات كليدي :آزمودن انسانها ,آزمون براى دیندارى ,

كلمات كليدي مشابه :
محاکمه انسانها
محاکمه جنیان
محاکمه در قیامت
محاکمه ابراهیم
محاکمه مشرکان
محاکمه معبودان
انسانها در شب
مرگ انسانها
رنگ انسانها
علم به انسانها
وحی به انسانها
حشر انسانها
حفظ انسانها
ذلت انسانها
عزت انسانها