خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  380   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
پذیرفته نشدن توبه گنهکاران پس از ظهور علائم مرگ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : النساء
پذیرفته نشدن توبه کافران درهنگام مرگ
ناروایی مسامحه در انجام توبه و به تاخیرانداختن آن
پذیرفته نشدن توبه گنهکاران پس از ظهور علائم مرگ
مهیاشدن...
كلمات كليدي :پذیرش توبه ,پذیرش توبه ,تاخیر توبه ,پذیرش توبه ,پذیرش توبه ,توبه کافر ,توبه هنگام مرگ ,توبه واقعی ,توفیق توبه ,مسامحه در توبه ,عذاب دردناک ,توبه هنگام عذاب ,واقعیت رستاخیز ,

نقش استغفار و توبه در نزول باران و رفاه اقتصادى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 52 سوره : هود
دعوت قوم عاد به آمرزش خواستن از خداوند و توبه به درگاه او از سوى هود
نقش استغفار و توبه در نزول باران و رفاه اقتصادى
افزایش نیروها و امکانات...
كلمات كليدي :اسباب رفاه ,دعوت به استغفار ,فایده استغفار ,افزایش نیرو ,امکانات مادى ,تشویق به ایمان ,منافع ایمان ,نزول باران ,دعوت به توبه ,فایده توبه ,دعوت عاد ,اسباب رفاه ,نیرنگ بازى منافقان ,

تبدیل گناهان به حسنات درپی توبه و ایمان و عمل صالح
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 70 سوره : الفرقان
تبدیل گناهان به حسنات درپی توبه و ایمان و عمل صالح
امکان نجات مرتکبین قتل و زنا و شرک در صورت توبه، ایمان و عمل صالح
حفظ خداوند عیسی از آسیب...
كلمات كليدي :فایده ایمان ,تبدیل یافتن گناهان ,فایده توبه ,نجات زناکاران ,شرایط نجات ,عمل صالح ,فایده ایمان ,نجات قاتلان ,نجات مشرکان ,نجات عیسی ,نجات لوط ,

عنایت و توجه خداوند به بنده گنهکار براثر توبه او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : المائدة
پذیرفتن توبه ستم کار پس از ستم کردن و به شرط به صلاح آمدن
عنایت و توجه خداوند به بنده گنهکار براثر توبه او
كلمات كليدي :آثار توبه ,پذیرفتن توبه ,آثار توبه ,توبه خدا ,توبه ستمکار ,توبه گنهکاران ,عنایت خدا ,

توبه و عمل صالح محوکننده گناهان سابق و موجب ورود به بهشت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 60 سوره : مریم
توبه و عمل صالح محوکننده گناهان سابق و موجب ورود به بهشت
اجحاف ندیدن توبه کنندگان علیرغم سوءسابقه آنها
كلمات كليدي :موجباب بهشت ,فایده توبه ,عاقبت توبه کنندگان ,عمل صالح ,محوکننده گناهان ,موجباب بهشت ,

پذیرش توبه انسان درصورت انجام گناه از روى نادانی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : النساء
پذیرش توبه واقعی بندگان، از سوى خداوند
علم و حکمت خداوند، مقتضی قبول توبه واقعی بندگان
پذیرش توبه انسان درصورت انجام گناه از روى نادانی
شرایط...
كلمات كليدي :پذیرش توبه ,پذیرش توبه ,پذیرش توبه ,پذیرش توبه ,پذیرش توبه ,پذیرش توبه ,توبه خدا ,حکمت خدا ,علم خدا ,عنایت به گناهکاران ,عوامل گناه ,گناه ازروى نادانی ,علت نادانی ,

شرط پذیرفتن توبه کتمان‌کنندگان حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 160 سوره : البقرة
جبران زیانهاى اجتماعی گناه شرط پذیرفته شدن توبه
شرط پذیرفتن توبه کتمان کنندگان حق
پذیرفتن توبه بندگان
شرط پذیرفتن توبه کتمان‌کنندگان حق
كلمات كليدي :توبه از حق پوشی ,شرایط توبه ,قبول توبه ,جبران گناه ,کتمان حق ,توبه از حق پوشی ,

ظلم و ستم انسان مشرک و بت‌پرست بر خویش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 54 سوره : البقرة
برترى مرگ توبه‌آمیز بر زندگی شرک‌آلود
ماموریت بنی‌اسرائیل به کشتن یکدیگر به منظور توبه از گوساله‌پرستی
ماموریت بنی‌اسرائیل به کشتن...
كلمات كليدي :آثار شرک ,مرگ توبه آمیز ,تکلیف بنی اسرائیل به کشتن یکدیگر ,گوساله پرستی بنی اسرائیل ,زشتی بت پرستی ,توبه بنی اسرائیل ,ظلم بنی اسرائیل ,موسی و بنی اسرائیل ,نکوهش بنی اسرائیل ,توبه پذیرى خدا ,شیوه توبه ,عوامل توبه ,گرایش به توبه ,گناه و توبه ,خالقیت خدا ,زشتی شرک ,زندگی شرک آلود ,مرگ و زندگی ,آثار شرک ,شرک و ظلم ,ظلم بر نفس ,صاحبان نفس سلیم ,نکوهش بخل ورزى ,یکتایی خدا ,

پذیرفته شدن توبه افراد مرتد و بازگشته از اسلام
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 89 سوره : آل عمران
پذیرفته شدن توبه افراد مرتد و بازگشته از اسلام
جبران مفاسد قبلی، شرط پذیرش توبه گناهان
كلمات كليدي :توبه از ارتداد ,بازگشت از اسلام ,پذیرش توبه ,توبه از ارتداد ,توبه مرتد ,شرط توبه ,

نقش قطع امید از غیر خدا در برخوردارى از رحمت و پذیرش توبه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 118 سوره : التوبة
نقش قطع امید از غیر خدا در برخوردارى از رحمت و پذیرش توبه
توبه مسلمانان ترککننده جهاد و پذیرش آن از سوى خداوند
خوددارى سه تن از مسلمانان...
كلمات كليدي :اسباب رحمت ,امید به مخلوق ,پذیرش توبه ,تارکان جهاد ,جنگ تبوک ,توبه مسلمانان ,توفیق توبه ,حالت توبه ,توبه پذیرى خدا ,رحمت خدا ,مهربانی خدا ,اسباب رحمت ,

كلمات كليدي مشابه :
فایده توبه
فایده آب
فایده عسل
فایده چشم
فایده عقل
فایده گوش
فایده صبر
فایده حمد
فایده گیاهان
فایده زکات
فایده صدقه
فایده ایمان
فایده احکام
فایده ازدواج
فایده چهارپایان