خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  860   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
بی نتیجه بودن اندوخته‌هاى کفار براى رهایی آنان از عذاب دردناک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : الجاثیة
یارىنرساندن اولیاء کفار در روز قیامت به آنان
عذاب کفار و مشرکین در دوزخ در روز قیامت
بی نتیجه بودن اندوخته‌هاى کفار براى رهایی آنان از...
كلمات كليدي :اعمال کفار ,اولیاء کفر ,عذاب در دوزخ ,عذاب کفار ,عذاب مشرکان ,کافران در قیامت ,اعمال کفار ,

زیان و باخت کفار هنگام مرگ و آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 84 سوره : غافر
سنتهاى خداوند در ایمان اختیارى انسانها و حتمیت مرگ
بی فایده بودن ایمان هنگام اضطرار
بی‌ثمرى ایمان کفار هنگام مرگ و عذاب
بی‌فایده بودن ایمان...
كلمات كليدي :کفار در آخرت ,ایمان اختیارى ,ایمان هنگام اضطرار ,ایمان بی ثمر ,ایمان بی فائده ,ایمان هنگام عذاب ,ایمان هنگام مرگ ,باخت کفار ,پشیمانی بی ثمر ,پشیمانی هنگام عذاب ,حتمیت مرگ ,حسرت هنگام مرگ ,سنتهاى خداوند ,زیان کفار ,کفار هنگام مرگ ,ایمان در هنگام عذاب ,ایمان هنگام قیامت ,بهانه جویی هنگام دشوارى ها ,ثروت هنگام عذاب ,کفار در آخرت ,

عذاب سخت کفار و لعنت خداوند بر آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 64 سوره : الاحزاب
عذاب سخت کفار و لعنت خداوند بر آنان
كلمات كليدي :عذاب کفار ,لعنت بر کفار ,عذاب کفار ,

انکار کفار و ناباورى آنان در دنیا نسبت به عذاب جهنم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : الطور
انکار کفار و ناباورى آنان در دنیا نسبت به عذاب جهنم
كلمات كليدي :انکار عذاب ,انکار عذاب ,کفار و قیامت ,

بازتاب عمل آدمی به خود آدمی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : سبأ
پشیمانی کفار هنگام مواجهه با عذاب الهی
تلاشهاى بی وقفه سران کفر براى گمراهی مردم
کفر برخی از مردم درپی مکر و حیله سران و اشراف کافر
به زنجیر...
كلمات كليدي :بازتاب عمل ,پشیمانی کفار ,تلاش براى گمراهی ,تلاش کفار ,گمراهی توده ,سران کفر ,عذاب کفار ,کفار هنگام عذاب ,بازتاب عمل ,عواقب عمل ,عوامل کفر ,

تهدید کفار و مشرکان به فرارسیدن قیامت و عذاب کافران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 45 سوره : الطور
تهدید کفار و مشرکان به فرارسیدن قیامت و عذاب کافران
كلمات كليدي :تهدید کفار ,عذاب کفار ,کفار در قیامت ,تهدید کفار ,

آرزوى کفار براى خروج از عذاب جهنم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : غافر
تحقق دو مرگ و دو بازآفرینی براى انسانها
اعتراف کفار بخطاى خویش در قیامت و بی‌ثمرى آن
عبور انسانها از دو عالم درطی دوبار مردن و رسیدن به جهان...
كلمات كليدي :آرزوهاى کفار ,دو احیاء ,مرگ و احیاء ,اعتراف به خطا ,اعتراف در قیامت ,اعترافات کفار ,بازآفرینی انسانها ,از برزخ به قیامت ,از دنیا به برزخ ,کفار در جهنم ,رهایی از عذاب ,دو مرگ ,مرگ انسانها ,آرزوهاى کفار ,

عذاب الهی بهره کفار در آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : الزمر
عذاب الهی بهره کفار در آخرت
كلمات كليدي :کفار در آخرت ,عذاب براى کفار ,کفار در آخرت ,

مهلت‌طلبی کفار به هنگام مواجهه با عذاب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 203 سوره : الشعراء
مهلت‌طلبی کفار به هنگام مواجهه با عذاب
نکوهش سرپیچی از پیکار و کارشکنی به هنگام کارزار
كلمات كليدي :کفار هنگام عذاب ,مهلت طلبی کفار ,کار شکنی هنگام کارزار ,کفار هنگام عذاب ,

احاطه کامل خداوند بر کفار و مشرکین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 67 سوره : یس
احاطه کامل خداوند بر کفار و مشرکین
حکمت خداوند در بقاى کفار با وجود قدرت خداوند بر هلاک آنان
قدرت خداوند بر عذاب و هلاک کفار
نابودى کفار درپی...
كلمات كليدي :احاطه بر کفار ,احاطه بر مشرکان ,احاطه خداوند ,حکمت خداوند ,قدرت خداوند ,عذاب کفار ,نابودى کفار ,احاطه بر کفار ,بقاى کفار ,

كلمات كليدي مشابه :
عذاب کفار
کفار و عذاب
عذاب براى کفار
کفار هنگام عذاب
ترس از عذاب عذاب ناگهانی
خشم کفار
شک کفار
ترس از کفار
کفار و وحی
نوح و کفار
کفار مکه
کفار پس از نوح
کفار بی طرف
صلح با کفار
کفار و شرک