خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  40   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
علم خداوند به حال گمراهان و هدایت‌یافتگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 30 سوره : النجم
علم خداوند به حال گمراهان و هدایت‌یافتگان
كلمات كليدي :خدا و گمراهان ,خدا و هدایت یافتگان ,علم خدا ,خدا و گمراهان ,

آگاهی خداوند به گمراهان و راه یافتگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 117 سوره : الانعام
آگاهی خداوند به گمراهان و راه یافتگان
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,آگاهی خدا ,خدا و راه یافتگان ,خدا و گمراهان ,

آگاهی خداوند به گمراهان و راه یافتگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 125 سوره : النحل
توصیه به کاربرد حکمت و اندرز در دعوت بسوى خدا
کیفیت برخورد سالم و سازنده با مخالفان دین
اهمیت کیفیت موعظه در تاثیر آن
توصیه به کاربرد بهترین...
كلمات كليدي :آگاهی خداوند ,تبلیغ با اندرز ,برخورد با مخالفان ,تاثیر موعظه ,تبلیغ با حکمت ,تبلیغ دین ,روش تبلیغ ,مجادله در تبلیغ ,دعوت به خدا ,آگاهی خداوند ,مخالفان دین ,علم به راه یافتگان ,علم به گمراهان ,کیفیت موعظه ,

سنت خداوند در مهلت و بخشیدن به گمراهان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 75 سوره : مریم
گرفتارشدن گمراهان متنعم به کیفر دنیوى و یا برپائی قیامت
سنت خداوند در مهلت و بخشیدن به گمراهان
كلمات كليدي :سنتهاى خداوند ,کیفر دنیوى ,سنتهاى خداوند ,برپائی قیامت ,گرفتار گمراهان ,گمراهان متنعم ,مهلت به گمراهان ,

سرایت اعتقادات شرک‌آلود گمراهان پیشین به یهودیان و مسیحیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 77 سوره : المائدة
سرایت اعتقادات شرک‌آلود گمراهان پیشین به یهودیان و مسیحیان
برحذرداشتن اهل کتاب از پیروى از هوسهاى گمراهان و گمراه کنندگان
ماموریت پیامبر...
كلمات كليدي :اعتقادات شرک آلود ,انتقال اعتقادات ,اهل کتاب و گمراهان ,پیامبر و اهل کتاب ,غلو اهل کتاب ,بطلان غلو ,پیام خدا ,وظایف پیامبر ,پیروى از گمراه کنندگان ,پیروى از گمراهان ,مخالفت با حق ,گزافه گویی در دین ,عوامل شرک ,اعتقادات شرک آلود ,نصارا و گمراهان ,یهود و گمراهان ,نصارا و قرآن ,یهود و کافران ,

برخورد دوزخیان با یکدیگر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : الاعراف
پاسخ رهبران گمراه به پیروانشان
لعن و نفرین رهبران گمراه بر پیروان خود در دوزخ
عذاب دوزخ، سزاى پیروى از رهبران گمراه
یکسان بودن رهبران...
كلمات كليدي :برخورد دوزخیان ,پیروان گمراهان ,نفرین بر پیروان ,عذاب دوزخ ,کافران در دوزخ ,گمراهان در دوزخ ,برخورد دوزخیان ,نفرین دوزخیان ,رهبران گمراه ,رهروان گمراه ,گمراهان در قیامت ,کیفر گمراهان ,نفرین بر ابولهب ,

برکناربودن پارسایان از آتش سوزان دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : اللیل
برکناربودن پارسایان از آتش سوزان دوزخ
آزادى اصحاب یمین از حسابرسی اعمال و کردار
كلمات كليدي :آتش دوزخ ,آتش دوزخ ,نجات یافتگان از دوزخ ,نجات یافتگان از حساب ,

بینتیجهبودن پشیمانی و تبرى گمراهان از شیاطین همنشین خود در آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : الزخرف
بینتیجهبودن پشیمانی و تبرى گمراهان از شیاطین همنشین خود در آخرت
بی نتیجه بودن پشیمانی و تبرى گمراهان از شیاطین همنشین خود در آخرت
اشتراک...
كلمات كليدي :پشیمانی در آخرت ,گمراهان در آخرت ,پشیمانی در آخرت ,پشیمانی گمراهان ,عذاب شیاطین ,عذاب گمراهان ,همنشین گمراهان ,نیکی با همنشین ,

اضلال شیطان ازطریق زیباجلوه دادن اعمال گمراهان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 63 سوره : النحل
اضلال شیطان ازطریق زیباجلوه دادن اعمال گمراهان
عذاب دردناک خداوند در انتظار گمراهانی که تحت ولایت شیطانند
ولایت شیطان بر گمراهان و منحرفان...
كلمات كليدي :اضلال شیطان ,اعمال گمراهان ,پیروان شیطان ,عذاب خداوند ,اضلال شیطان ,ولایت شیطان ,ولایت بر گمراهان ,ولایت بر فرشتگان ,

گمراهی آشکار غافلان از یاد خداوند و شریعت و پیامبر (ص)
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 22 سوره : الزمر
یاد خداوند تنها راه شرح صدر و دسترسی به نور الهی
برترى روشن مؤمن راه یافته ازسوى خداوند بر غافلان و خطاکاران
گمراهی آشکار غافلان از یاد خداوند...
كلمات كليدي :گمراهی آشکار ,نور الهی ,برترى مؤمنان ,دسترسی به بصیرت ,گمراهی بی دینان ,غافلان از خدا ,غفلت از خداوند ,یاد خداوند ,هدایت درپی دیندارى ,راه یافتگان و گمراهان ,سنگدلان غافل ,هشدار به سنگدلان ,شرح صدر ,مؤمن و غافل ,گمراهی غافلان ,هشدار به غافلان ,گمراهی آشکار ,مؤمن و انفاق ,مؤمن و نماز ,نور آسمانها ,موانع هدایت ,هدایت در پی توکل ,هشدار به زنان ,هشدار به عذاب ,

كلمات كليدي مشابه :
راه یافتگان و گمراهان
خدا و راه یافتگان
علم به راه یافتگان
بهره یافتگان از علم
خداوند و راه یافتگان
خدا و هدایت یافتگان
نجات یافتگان از دوزخ
نجات یافتگان از حساب
حشر گمراهان
خدا و گمراهان
علم به گمراهان
راه گمراهان
جایگاه گمراهان
کیفر گمراهان
نصارا و گمراهان