خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  38   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
وجود روح جمعی و هویت اجتماعی بین حیوانات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 38 سوره : الانعام
حشر همه موجودات زنده زمین در قیامت
اشتمال قرآن بر همه حقایق
وجود روح جمعی و هویت اجتماعی بین حیوانات
كلمات كليدي :جامعه حیوانات ,حاضران در قیامت ,حشر موجودات ,حقایق در قرآن ,جامعه حیوانات ,

آفرینش برخی از حیوانات براى باربرى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 142 سوره : الانعام
دشمنی آشکار شیطان با انسان
نهی از اطاعت و پیروى از شیطان
آفرینش برخی از حیوانات براى باربرى
كلمات كليدي :آفرینش حیوانات ,دشمنان انسان ,شیطان و انسان ,پیروى از شیطان ,آفرینش حیوانات ,فایده حیوانات ,

ضایع کردن حقوق حیوانات چه عواقبی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
بحار الأنوار :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم ماده شترى را دید که زانویش بسته شده و جهاز همچنان بر پشت اوست ، پرسید : صاحب آن کجاست؟ به او بگویید خودش را...
كلمات كليدي :باغ حیوانات اهلى ,

با حیوانات باربر کم توان چگونه باید رفتار کرد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
خداوند مــدارا کـردن را دوسـت دارد و بـر انجام آن کمک مى‏کند . پس ، هرگاه چارپایان لاغر را سوار شدید ، آنها را در منزلهایشان...
كلمات كليدي :باغ حیوانات اهلى ,

آب دادن به حیوانات تشنه چه ثوابی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
زنى بدکاره سگى را دید که بر سرچاهى له‏له مى‏زند و کم مانده است از تشنگى بمیرد . او کفش خود را در آورد و آن را به روسرى...
كلمات كليدي :باغ حیوانات اهلى ,

اذیت و آزار حیوانات چه پیامدی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام صادق علیه‏السلام :
زنى به سبب آن که گربه‏اى را بسته بود ، تا از تشنگى مُرد ، به عذاب گرفتار آمد .
كلمات كليدي :باغ حیوانات اهلى ,

قرارداشتن کشتیها و حیوانات در خدمت انسان براى حمل و نقل
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : الزخرف
توصیه به یادکردن نعمت پرورگار به هنگام بهره‌ورى از آن
قرارداشتن کشتیها و حیوانات در خدمت انسان براى حمل و نقل
كلمات كليدي :فواید حیوانات ,ذکر نعمت ,فواید حیوانات ,فواید کشتیها ,

چرا نباید به صورت حیوانات سیلی زد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
به صورت حیوانات نزنید ؛ زیرا آنها حمد و تسبیح خدا مى‏گویند .
كلمات كليدي :باغ حیوانات اهلى ,

حشر جانوران وحشی همانند انسان در روز قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : التکویر
حشر جانوران وحشی همانند انسان در روز قیامت
كلمات كليدي :رستاخیز حیوانات ,رستاخیز حیوانات ,

دلالت آفرینش چهارپایان و حیوانات بر حکمت و تدبیر خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 71 سوره : یس
انحصار آفرینش حیوانات در دست خداوند بدون کمک هیچ دست دیگرى
دلالت آفرینش چهارپایان و حیوانات بر حکمت و تدبیر خداوند
كلمات كليدي :آفرینش حیوانات ,توحید در آفرینش ,مشارکت در آفرینش ,آیات تدبیر ,حکمت خداوند ,آفرینش حیوانات ,

كلمات كليدي مشابه :
حیوانات در شب
ذبح حیوانات
ذبح حیوانات
چریدن حیوانات
تنوع حیوانات
تغذیه از حیوانات
سوارى بر حیوانات
بهره ورى از حیوانات
فواید حیوانات
آفرینش حیوانات
فایده حیوانات
گوشت حیوانات
سلیمان و حیوانات
سیراب شدن حیوانات
علوفه حیوانات