خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  210   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
دعاى پیامبر اکرم و درخواست آمرزش و رحمت از خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 118 سوره : المؤمنون
دعاى پیامبر اکرم و درخواست آمرزش و رحمت از خداوند
خداوند بهترین رحم کنندگان
كلمات كليدي :درخواست آمرزش ,دعاى پیامبراکرم ,رحم خداوند ,درخواست آمرزش ,

تعبیر ابراهیم در درخواست آمرزش براى مخالفان خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 36 سوره : ابراهیم
خداوند، آمرزنده و مهربان
حکایت سخن ابراهیم با خداوند
تعبیر ابراهیم در درخواست آمرزش براى مخالفان خود
اسناد گمراهی بسیارى از مردم به...
كلمات كليدي :آمرزش براى دشمنان ,آمرزندگی خدا ,ابراهیم و خدا ,درخواست ابراهیم ,گمراه سازى بتان ,مهربانی خدا ,صفات خداوند ,آمرزش براى دشمنان ,گمراهی مردم ,

اعتراف آدم و حوا به ستم برخودشان و درخواست آمرزش و بخشایش آنان از خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 23 سوره : الاعراف
زیان آدمی در اثر محرومیت از رحمت و مغفرت الهی
اعتراف آدم و حوا به ستم برخودشان و درخواست آمرزش و بخشایش آنان از خدا
بازگشت زیان گناه به خود...
كلمات كليدي :اعتراف آدم ,زیان آدمی ,درخواست آمرزش ,اعتراف آدم ,اعتراف آدم ,اعتراف به ستم ,اعراف حوا ,محرومیت از رحمت ,ضرر گناه ,محرومیت از مغفرت ,

درخواست خردمندان از خداوند نسبت به آمرزش گناهان و زدودن بدى هاى آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 193 سوره : آل عمران
درخواست خردمندان از خداوند براى وصول به مقام ابرار و نیکان
اعتراف خردمندان به ایمان به پیامبران
توجه خردمندان به سخن دعوتگران به ایمان
مناجات...
كلمات كليدي :آمرزش گناه ,مقام ابرار ,ایمان به پیامبر ,ایمان خردمندان ,خردمندان و دعوت گران به ایمان ,دعوت به ایمان ,مناجات با خدا ,دعاى خردمندان ,مناجات خردمندان ,آمرزش گناه ,

طلب عفو ابراهیم و پیروان او از خداوند مقتدر حکیم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : الممتحنة
طلب عفو ابراهیم و پیروان او از خداوند مقتدر حکیم
درخواست ابراهیم و پیروانش از خدا براى مسلط نشدن کفار بر آنها
كلمات كليدي :آمرزش طلبی ابراهیم ,آمرزش طلبی ابراهیم ,پیروان ابراهیم ,درخواست ابراهیم ,آمرزش طلبی ابراهیم ,

شرایط آمرزش اسیران کفار و جبران ضررهاى آنان ازسوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 70 سوره : الانفال
شرایط آمرزش اسیران کفار و جبران ضررهاى آنان ازسوى خداوند
اتصاف خداوند به صفت غفور و رحیم
كلمات كليدي :آمرزش اسیران ,آمرزش کافران ,آمرزش اسیران ,رحمت خدا ,غفران خدا ,

فرو گرفتن صاعقه بنی اسرائیل را پس از درخواست مشاهده خداوند ازسوى آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 55 سوره : البقرة
فرو گرفتن صاعقه بنی اسرائیل را پس از درخواست مشاهده خداوند ازسوى آنان
مادى‌گرایی و حسگروى بنی‌اسرائیل در خداشناسی
درخواست مشاهده بالعیان...
كلمات كليدي :درخواست بنی اسرائیل ,بنی اسرائیل و صاعقه ,حس گروى بنی اسرائیل ,درخواست بنی اسرائیل ,لجاجت بنی اسرائیل ,مادی گرایی بنی اسرائیل ,رؤیت خدا ,درخواست بنی اسرائیل ,درخواست بنی اسرائیل ,

نهی پیامبر و مومنان از طلب آمرزش براى خویشاوندان شرک خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 113 سوره : التوبة
زوال صلاحیت و شایستگی آمرزش در اثر شرک
نهی پیامبر و مؤمنان از طلب آمرزش براى مشرکان
نهی پیامبر و مومنان از طلب آمرزش براى خویشاوندان شرک...
كلمات كليدي :آمرزش خواهی براى مشرکان ,موانع آمرزش ,آمرزش خواهی براى مشرکان ,ارتباط خویشاوندى ,خلود در دوزخ ,آمرزش خواهی براى مشرکان ,مشرکان در دوزخ ,عواقب شرک ,مؤمنان و مشرکان ,آمرزش خواهی براى مشرکان ,آمرزش خواهی براى مشرکان ,آمرزش خواهی براى مشرکان ,آمرزش خواهی براى مشرکان ,

تقاضاى پرهیزگاران براى آمرزش گناهانشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 16 سوره : آل عمران
ملازمنبودن آمرزش گناهان با نجات از عذاب
اظهار عبودیت و بندگی ازطریق خواندن خداوند با وصف ربوبیت
اقرار پرهیزگاران به ایمان به خداوند براى...
كلمات كليدي :آمرزش گناه ,آمرزش گناه ,اظهار بندگی ,اقرار به ایمان ,ایمان به خدا ,ایمان پرهیزگاران ,دعاى پرهیزگاران ,جلب رحمت ,خواندن خدا ,ربوبیت خدا ,نجات از دوزخ ,نجات از عذاب ,آمرزش گناه ,آمرزش گناه ,

آمرزش گناهان بسیار انسان ازسوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : الشورى
استحقاق بشر به گرفتارى و عذاب درقبال اعمال ناپسند
آمرزش گناهان بسیار انسان ازسوى خداوند
كلمات كليدي :آمرزش گناه ,استحقاق عذاب ,بخشش خدا ,کیفر عمل ,آمرزش گناه ,

كلمات كليدي مشابه :
درخواست آمرزش
درخواست از خدا
درخواست نوح
درخواست صبر
درخواست بدى
درخواست لوط
درخواست عذاب
درخواست جهاد
درخواست مسلمانان
درخواست پیامبران
درخواست فرزند
درخواست نعمت
درخواست موسی
درخواست بنی اسرائیل
درخواست رؤیت