خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  551   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
عزت و حکمت خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 27 سوره : لقمان
پایان ناپذیرى کلمات و الهی
عزت و حکمت خداوند
كلمات كليدي :حکمت خدا ,پایان ناپذیرى کلمات خدا ,حکمت خدا ,عزت خدا ,

آثار مثبت دانش و حکمت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 269 سوره : البقرة
آثار مثبت دانش و حکمت
نقش عقل در پندگیرى از مواعظ
اعطاى حکمت به انسانها بر اساس اراده و مشیت خداوند
دانش و حکمت منشا خیر فراوان
كلمات كليدي :آثار حکمت ,آثار دانش ,آثار عقل ,اعطاى حکمت ,عوامل پندگیرى ,تعلیم حکمت ,تعلیم خدا ,آثار حکمت ,منافع حکمت ,مشیت خدا ,منشاء خیر ,منافع دانش ,

علم و حکمت خدا و آگاهی او به امور عالم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 30 سوره : الانسان
علم و حکمت خدا و آگاهی او به امور عالم
كلمات كليدي :حکمت خدا ,حکمت خدا ,علم خدا ,

علم و حکمت خداوند و ولایت او نسبت به بندگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : التحریم
علم و حکمت خداوند و ولایت او نسبت به بندگان
جوازگشودن سوگند طبق روش ذکرشده در اسلام
جواز گشودن سوگند طبق روش ذکرشده در اسلام
نقش ایمان...
كلمات كليدي :حکمت خدا ,حکمت خدا ,علم خدا ,ولایت خدا ,نقض سوگند ,

ارائه قدرت و حکمت توسط خداوند براى بندگان در بر و بحر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 41 سوره : یس
ارائه قدرت و حکمت توسط خداوند براى بندگان در بر و بحر
جریان کشتیها در دریاها نشانه حکمت و قدرت خداوند
نزول باران و وزش بادها، از نشانه‌هاى توحید
كلمات كليدي :آیات حکمت ,آیات قدرت ,خداوند و بندگان ,آیات حکمت ,حکمت خدا ,نشانه هاى حکمت ,قدرت خدا ,نشانه هاى توحید ,

انزال کتاب و حکمت، و تعلیم الهی منشاء عصمت پیامبر از خطا و گناه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 113 سوره : النساء
تفضل بزرگ خداوند بر پیامبر
نزول کتاب و حکمت بر پیامبر (ص)
جلوگیرى فضل و رحمت الهی از گمراه شدن پیامبر (ص) ازسوى گروهی از مردم
گمراهی آنان...
كلمات كليدي :تعلیم الهی کتاب و حکمت ,تفضل الهی ,پیامبر و حکمت ,پیامبر و قرآن ,پیامبر و مردم ,تفضل بر پیامبر ,توطئه برعلیه پیامبر ,عصمت پیامبر ,علم پیامبر ,قضاوت پیامبر ,گمراه کردن پیامبر ,هدایت پیامبر ,تعلیم الهی کتاب و حکمت ,تعلیم الهی کتاب و حکمت ,نزول حکمت ,رحمت خدا ,فضل خدا ,علم غیراکتسابی ,نزول جبرئیل ,نزول قرآن ,هدایت پس از گمراهی ,تعلیم الهی کتاب و حکمت ,نزول کتاب ,

قدرت و حکمت خداوند، مقتضی نجات عیسی (ع) از چنگ بنی‌اسرائیل
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 158 سوره : النساء
قدرت و حکمت خداوند، مقتضی نجات عیسی (ع) از چنگ بنی‌اسرائیل
عروج عیسی (ع) به‌سوى خداوند
كلمات كليدي :حکمت خدا ,حکمت خدا ,قدرت خدا ,رهایی عیسی ,عروج عیسی (ع) ,

فصل نهم: حکمت‏هاى گوناگون ....... عبرت در طلبِ روزى
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه السلام
ـ در بیان موعظه‏هاى لقمان علیه السلام به پسرش ـ: اى پسرم! کسى که یقینش کم شده و نیّتش در طلبِ روزى ضعیف گشته ، [باید بداند که] خداوند ـ تبارک...
كلمات كليدي :حکمت نامه ی لقمان , کتابخانه ,

فصل سوم: داستان‏هایى از حکمت‏هاىلقمان .......نپذیرفتن داورى میان مردم
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
در حقیقت ، لقمان ، پیامبر نبود ؛ لیکن بنده‏اى بود مصمّم، اندیشه‏مند و با حُسن ظن . خدا را دوست مى‏داشت . پس خدا نیز او را دوست داشت...
كلمات كليدي :حکمت نامه ی لقمان , کتابخانه ,

فصل چهارم: حکمت‏هایى درباره دانش و شناخت ....... ارزش خِرد
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
کتاب العقل وفضله، ابن ابى الدنیا
ـ به نقل از قَتاده ـ: لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! بدان که نهایتِ آقایى و مقام در دنیا و آخرت ، به حُسن عقل است و اگر بنده عقلش نیکو...
كلمات كليدي :حکمت نامه ی لقمان , کتابخانه ,

كلمات كليدي مشابه :
حکمت خدا
حکمت عده
حکمت شب
حکمت وحی
کسب حکمت
حکمت احکام
آثار حکمت
اعطاى حکمت
تعلیم حکمت
منافع حکمت
نزول حکمت
حکمت خداوند
حکمت جهاد
انزال حکمت
حکمت شدائد