خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  19   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
تعیین نر و مادگی موجودات پس از انتقال نطفه به رحم مادر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : النجم
تعیین نر و مادگی موجودات پس از انتقال نطفه به رحم مادر
كلمات كليدي :تعیین جنسیت ,تعیین جنسیت ,

تعیین اجل امتها ازسوى خداوند و تغییرناپذیرى آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : یونس
تعیین اجل امتها ازسوى خداوند و تغییرناپذیرى آن
پاسخ به سوال آمیخته به استهزاء کافران از زمان وقوع وعده الهی
نفی دخالت پیامبر (ص) در تعیین موعد...
كلمات كليدي :تعیین اجل ,تغییرناپذیرى اجل ,استهزاء کافران ,پاسخ به کافران ,دخالت پیامبر ,علم پیامبر ,تعیین اجل ,دخالت در زیان ,دخالت در سود ,زمان عذاب ,وقت عذاب ,وقت ذکر ,

تقدیر مدت زندگی انسان در دنیا ازسوى خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 44 سوره : النجم
تقدیر مدت زندگی انسان در دنیا ازسوى خدا
قرارداشتن مرگ و زندگی انسان به مشیت و قدرت خداوند
كلمات كليدي :تعیین مرگ ,تقدیر خدا ,تقدیر عمر ,مشیت خداوند ,مرگ و زندگی ,تعیین مرگ ,

تعیین اجرت
[ قالب : داستان ] [ مخاطب : عام ]
سلیمان بن جعفر گوید: برای انجام بعضی از کارها همراه امام رضا علیه السلام بودم تا این که خواستم به خانه ام باز گردم . حضرت فرمود: برگرد و با من بیا و امشب را نزد من بمان...
كلمات كليدي : امام رضا(ع) ,

تعیین جنسیت نر و مادگی انسان در رحم مادر ازسوى خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : القیامة
تعیین جنسیت نر و مادگی انسان در رحم مادر ازسوى خدا
كلمات كليدي :جنسیت جنین ,جنسیت جنین ,

کشته شدن یکی از بنی‌اسرائیل و اختلاف آنان در تعیین قاتل
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 72 سوره : البقرة
کشته شدن یکی از بنی‌اسرائیل و اختلاف آنان در تعیین قاتل
كلمات كليدي :اختلافات بنی اسرائیل ,اختلافات بنی اسرائیل ,قتل در بنی اسرائیل ,

تعیین رنگ گاو بنی‌اسرائیل
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 69 سوره : البقرة
تاثیر رنگ زرد در سرور و شادى بینندگان
تعیین رنگ گاو بنی‌اسرائیل
كلمات كليدي :گاو بنی اسرائیل ,خاصیت رنگ ,رنگ زرد ,گاو بنی اسرائیل ,

تعیین کیفرى سخت براى هدهد در صورت فقدان دلیلی روشن بر غیبتش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 21 سوره : النمل
گفتگوى هدهد با سلیمان (ع)
داستان سلیمان (ع) و هدهد
تعیین کیفرى سخت براى هدهد در صورت فقدان دلیلی روشن بر غیبتش
كلمات كليدي :سلیمان و هدهد ,سلیمان (ع) و هدهد ,سلیمان(ع) و هدهد ,کیفر براى هدهد ,

تعیین عدد فرشتگان مامور جهنم براى آزمایش کافران و افزایش ایمان مؤمنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 31 سوره : المدثر
اعلام عدد فرشتگان مامور جهنم براى اتمام حجت به اهل کتاب
تدبیر امور مربوط به دوزخ از سوى فرشتگان الهی
وابستگی راهیابی و گمراهی آدمی به مشیت...
كلمات كليدي :آزمودن کافران ,اتمام حجت ,فرشتگان الهی ,گمراهی انسان ,هدایت انسان ,اهل کتاب ,تدبیر دوزخ ,لشکریان حق ,مشیت خدا ,ماموران دوزخ ,قلمرو علم ,عوامل هشیارى ,هشداردهنده انسانها ,آزمودن کافران ,

تعیین قبله‌اى خاص براى هر یک از امتها ازسوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 148 سوره : البقرة
حشر همگی انسانها در روز رستاخیز
توانایی خداوند بر گردآوردن تمام انسانها در روز رستاخیز
تعیین قبله‌اى خاص براى هر یک از امتها ازسوى خداوند
قدرت...
كلمات كليدي :قبله پیروان ادیان ,حشر انسان ,قبله پیروان ادیان ,تعدد قبله ,حشر در رستاخیز ,قدرت خدا ,سبقت در خیرات ,قبله پیروان ادیان ,قدرت مطلق ,

كلمات كليدي مشابه :
تعیین اجل
تعیین مرگ
تعیین مهریه
تعیین رهبر
تعیین جنسیت