خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  112   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
رفع تعجب از تبدیل گناهان به حسنات درسایه توبه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 71 سوره : الفرقان
رفع تعجب از تبدیل گناهان به حسنات درسایه توبه
كلمات كليدي :تبدیل یافتن گناهان ,تبدیل یافتن گناهان ,تبدیل یافتن گناهان ,

تبدیل گناهان به حسنات درپی توبه و ایمان و عمل صالح
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 70 سوره : الفرقان
تبدیل گناهان به حسنات درپی توبه و ایمان و عمل صالح
امکان نجات مرتکبین قتل و زنا و شرک در صورت توبه، ایمان و عمل صالح
حفظ خداوند عیسی از آسیب...
كلمات كليدي :فایده ایمان ,تبدیل یافتن گناهان ,فایده توبه ,نجات زناکاران ,شرایط نجات ,عمل صالح ,فایده ایمان ,نجات قاتلان ,نجات مشرکان ,نجات عیسی ,نجات لوط ,

تبدیل آیات واحکام الهی به مشابه یا برتر از آن پس از نسخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 106 سوره : البقرة
فلسفه نسخ آیات و احکام الهی
تبدیل آیات واحکام الهی به مشابه یا برتر از آن پس از نسخ
اثبات امکان نسخ آیات و احکام الهی ازطریق قدرت مطلق خداوند
قدرت...
كلمات كليدي :تبدیل آیات ,نسخ آیات ,تبدیل احکام ,نسخ احکام ,امکان نسخ ,تبدیل آیات ,قدرت خدا ,قدرت مطلق ,پیوند نسبی ,نسخ در قرآن ,هدف نسخ ,هدف موسی از خواسته هایش ,

تبدیل زمین به بیابان خشک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : الکهف
عارضی و ناپایداربودن زیبائیهاى دنیوى
تبدیل زمین به بیابان خشک
بی‌ارزشی سرمایه‌هاى ناپایدار دنیا درمقابل آخرت
كلمات كليدي :تبدیل زمین ,زیبائیهاى دنیا ,ناپایدارى دنیا ,تبدیل زمین ,

تاثیر تغییر و تبدیل آیات در تثبیت و تقویت مؤمنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 102 سوره : النحل
تاثیر تغییر و تبدیل آیات در تثبیت و تقویت مؤمنان
نزول قرآن از جانب خداوند بر پیامبراکرم به توسط روح‌القدس
نزول قرآن براى هدایت و بشارت مسلمانان
نزول...
كلمات كليدي :تبدیل آیات ,تغییر آیات ,روح القدس ,بشارت به مسلمین ,تبدیل آیات ,تثبیت مؤمنان ,تقویت مؤمنان ,نزول قرآن ,وحی بودن قرآن ,تایید مؤمنان ,تقواى مؤمنان ,مایه هدایت ,هدف وحی ,

آگاهی یافتن انسان در روز قیامت از اعمال نیک و بد خود و آثار به یادگار مانده از او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : القیامة
آگاهی یافتن انسان در روز قیامت از اعمال نیک و بد خود و آثار به یادگارمانده از او
بازبودن پرونده انسان براى ثبت آثار به یادگار مانده از او...
كلمات كليدي :آگاهی از عمل ,انسان در قیامت ,ثوابهاى پس از مرگ ,آگاهی از عمل ,گناهان پس از مرگ ,

دستور یعقوب به فرزندان خود در مورد جستجوى یوسف و بنیامین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 87 سوره : یوسف
دستور یعقوب به فرزندان خود در مورد جستجوى یوسف و بنیامین
نهی از یاس از رحمت خداوند
یاس کافران از رحمت خداوند
ناامیدى کامل نوح از قوم خود و...
كلمات كليدي :یافتن بنیامین ,یعقوب و بنیامین ,یاس از رحمت ,یعقوب و فرزندان ,ناامیدى نوح ,نهی از منکر ,یاس کافران ,یاس از خداوند ,یاس پیامبران ,یافتن بنیامین ,یافتن یوسف ,یعقوب و یوسف ,

تهمت افتراء به پیامبراکرم به هنگام تغییر و تبدیل پیامهاى وحی به تناسب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 101 سوره : النحل
تهمت افتراء به پیامبر اکرم به هنگام تغییر و تبدیل پیامهاى وحی به تناسب
ناآگاهی مشرکان از علت تغییر و تبدیل وحی
كلمات كليدي :افتراء به پیامبراکرم ,افتراء به پیامبراکرم ,تبدیل وحی ,تغییر وحی ,جهالت مشرکان ,

ارائه معیارى جهت یافتن فرد دروغگو در ماجراى یوسف و زلیخا از سوى یک شاهد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 27 سوره : یوسف
ارائه معیارى جهت یافتن فرد دروغگو در ماجراى یوسف و زلیخا از سوى یک شاهد
كلمات كليدي :یوسف و زلیخا ,یافتن گنهکار ,یوسف و زلیخا ,

پیوستن نیاکان و فرزندان و همسران شایسته به مؤمنان در بهشت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : غافر
دعاى فرشتگان براى مؤمنین درباره توفیق اجتناب از گناهان
پیوستن نیاکان و فرزندان و همسران شایسته به مؤمنان در بهشت
عنایت خداوند به مؤمن در نگهدارى...
كلمات كليدي :مؤمنان در بهشت ,دعاى فرشتگان ,فرزندان مؤمن ,فرشتگان و مؤمنان ,کناره گیرى از گناهان ,عنایت به مؤمن ,مؤمنان در بهشت ,نورانیت مؤمن ,هدایت یافتن مؤمن ,نیاکان بجاى پیامبران ,همسران پیامبر ,

كلمات كليدي مشابه :
تبدیل یافتن گناهان
تبدیل وحی
تبدیل حقایق
تبدیل بدى به نیکی
تبدیل آیات
تبدیل احکام
تبدیل پوست
تبدیل همسر
تبدیل زمین
یافتن بنیامین
یافتن یوسف
دست یافتن به بهشت
یافتن گنهکار
هدایت یافتن صابران
هدایت یافتن مؤمن