خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  1425   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
ظهور حقیقت اعمال آدمیان در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 167 سوره : البقرة
تجسم اعمال انسانها در آخرت
حسرت آدمیان بر تباهی اعمال خود در قیامت
آرزوى مشرکان براى بازگشت به دنیا و بیزارى از معبودهاى خود
ظهور حقیقت...
كلمات كليدي :اعمال در آخرت ,اعمال در آخرت ,حسرت در آخرت ,آرزوى مشرکان ,اعمال انسان ,اعمال در آخرت ,اعمال در آخرت ,تباهی اعمال ,تجسم اعمال ,حقیقت اعمال ,حسرت انسان ,بازگشت به دنیا ,پشیمانی بی ثمر ,بیزارى از مشرکان ,بیزارى از معبودها ,پشیمانی در قیامت ,پشیمانی مشرکان ,جاودانگی در دوزخ ,سردمداران شرک ,عذاب مشرکان ,

نفی صلاحیت و شایستگی از مشرکان براى آبادساختن مساجد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : التوبة
حبط و نابودى اعمال مشرکان و خلود آنان در دوزخ
نفی صلاحیت و شایستگی از مشرکان براى آبادساختن مساجد
كلمات كليدي :آباد سازى مساجد ,اعمال مشرکان ,حبط اعمال ,خلود در دوزخ ,مشرکان در دوزخ ,آباد سازى مساجد ,مسجددارى مشرکان ,مسجدسازى مشرکان ,

شهادت و گواهی خداوند نسبت به اعمال کافران و مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : یونس
شهادت و گواهی خداوند نسبت به اعمال کافران و مشرکان
دلدارى و تسلی خاطر پیامبر (ص) درمقابل انکار کافران
بازگشت کافران و مشرکان بسوى خداوند
كلمات كليدي :اعمال کافران ,اعمال مشرکان ,انکار پیامبر ,انکار کافران ,بازگشت به سوى خدا ,دلدارى پیامبر ,گواهی خدا ,کافران در قیامت ,مشرکان در قیامت ,اعمال کافران ,

حکم مشرکان در نحوه تقسیم سهم خدا و بتان از کشت و دام
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 136 سوره : الانعام
حکم مشرکان در رسیدن سهم خدا از کشت و دام به بتان
شریک قراردادن براى خدا در ثمرات و نعم الهی
تقبیح داورى مشرکان در نحوه تقسیم سهم خدا و بتان...
كلمات كليدي :احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,اسلام و جاهلیت ,سهم بتان ,سنت جاهلی ,سهم خدا ,خیرات مشرکان ,مبارزه با شرک ,مقررات شرک آمیز ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,مشرکان مکه ,

بطلان همه اعمال در پی شرک به خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 65 سوره : الزمر
بطلان همه اعمال در پی شرک به خداوند
كلمات كليدي :اعمال مشرکان ,بطلان اعمال ,اعمال مشرکان ,اعمال مشرکان ,

حکم مشرکان مبنی بر اختصاص بخشی از حیوانات و محصولات کشاورزى به بتها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 138 سوره : الانعام
تحریم بعضی دامها و زراعتها از سوى مشرکان بر خود آنان
خوددارى مشرکان از ذکر نام خدا در وقت ذبح برخی حیوانات
حکم مشرکان مبنی بر اختصاص بخشی...
كلمات كليدي :احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,هدیه به بت ,تحریمات مشرکان ,مشرکان جاهلیت ,ذبح حیوانات ,دروغ بستن به خدا ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,هدیه بلقیس ,

آگاهی و احاطه خداوند به اعمال کافران و مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 47 سوره : الانفال
نهی مسلمانان از پیروى کارهاى ابلهانه و غرورآمیز و بی‌محتوا
آگاهی و احاطه خداوند به اعمال کافران و مشرکان
نهی مؤمنان از تحریم امور حلال...
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,کارهاى غرور آمیز ,کارهاى ابلهانه ,احاطه خدا ,اعمال کافران ,اعمال مشرکان ,کارهاى بی محتوا ,آگاهی خدا ,وظایف مسلمانان ,

تاثیر شرک در اشتباه در فهم دین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 137 سوره : الانعام
توانایی خداوند در منع مشرکان از اعمال ناپسندشان
افتراى مشرکان به خدا درمورد جواز کشتن فرزندان
تزیین فرزندکشی در نظر مشرکان
رواج فرزندکشی...
كلمات كليدي :آثار شرک ,اعمال مشرکان ,افترا به خدا ,تزیین فرزندکشی ,فرزندکشی در جاهلیت ,مشرکان در جاهلیت ,قدرت خدا ,مشرکان و خدا ,خطا در دین ,فهم دین ,آثار شرک ,کشتن فرزندان ,فرزندکشی مشرکان ,نتیجه فرزندکشی ,نتیجه عمل صالح ,

عملکرد یکسان مشرکان با مشرکان مستکبر پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : النحل
تهدید مشرکان مستکبر به آمدن ملائک قبض روح به سوى آنان و یا رسیدن عذاب
نفی ستم از خداوند نسبت به مشرکان
ستم مشرکان به خویشتن
عملکرد یکسان...
كلمات كليدي :تشابه مشرکان ,تهدید به مستکبران ,تهدید به مشرکان ,خدا و مشرکان ,عدالت خدا ,قبض روح ,ستم به خود ,ستمکارى مشرکان ,فرارسیدن عذاب ,عملکرد مشرکان ,تشابه مشرکان ,

بی یاوربودن مشرکان دربرابر مجازات خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 71 سوره : الحج
شرکورزیدن به خداوند نوعی ظلم
دلیل و برهان نداشتن مشرکان در شرک خود
بی یاوربودن مشرکان دربرابر مجازات خداوند
تعریض به مشرکان براى پرستش جاهلانه...
كلمات كليدي :مجازات الهی ,انواع ظلم ,برهان بر شرک ,بی یاورى مشرکان ,تعریض به مشرکان ,جهل مشرکان ,شرک به خدا ,دلیل مشرکان ,عذاب مشرکان ,مجازات الهی ,معبودان مشرکان ,

كلمات كليدي مشابه :
اعمال مشرکان
حبط اعمال
اعمال نیک
اعمال زشت
اعمال بد
ثبت اعمال
ترک اعمال
اعمال امت
اعمال جن
اعمال خیر
حفظ اعمال
رشد اعمال
احسان در اعمال
اعمال انسان
آثار اعمال