خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  39   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
نفی صلاحیت و شایستگی از مشرکان براى آبادساختن مساجد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : التوبة
حبط و نابودى اعمال مشرکان و خلود آنان در دوزخ
نفی صلاحیت و شایستگی از مشرکان براى آبادساختن مساجد
كلمات كليدي :آباد سازى مساجد ,اعمال مشرکان ,حبط اعمال ,خلود در دوزخ ,مشرکان در دوزخ ,آباد سازى مساجد ,مسجددارى مشرکان ,مسجدسازى مشرکان ,

آبادانی مساجد به دست مؤمنان به خدا و روز رستاخیز و برپادارندگان نماز و پرداخت کنندگان زکات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : التوبة
تاثیر ایمان به خدا و رستاخیز و پیروى عملی از دین در هدایت یافتن
آبادانی مساجد به دست مؤمنان به خدا و روز رستاخیز و برپادارندگان نماز و پرداخت...
كلمات كليدي :آبادانی مساجد ,آثار ایمان ,پیروى از دین ,عوامل هدایت ,مسجددارى مؤمنان ,مسجدسازى مؤمنان ,آبادانی مساجد ,

اهمیت اخلاص و تقوا در تاسیس مساجد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 108 سوره : التوبة
دخالت انگیزه مؤسسان مساجد در شایستگی آنها براى عبادت
اهمیت اخلاص و تقوا در تاسیس مساجد
محبت خدا نسبت به دوستدارندگان پاکیزگی
ساختن مساجد...
كلمات كليدي :اهمیت اخلاص ,انگیزه مسجدسازان ,اهمیت اخلاص ,اهمیت تقوا ,دوستداران پاکی ,تاسیس مساجد ,تقوا در مسجدسازى ,توطئه منافقان ,محبت خدا ,خطر منافقان ,شایستگی مساجد ,مسجد ضرار ,نیت در مسجدسازى ,نیت در انفاق ,

ضرورت پرهیز از یاد غیر خدا و اشتغال به غیر عبادت در مساجد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الجن
اختصاص مساجد و سایر مکانهاى عبادت به خداوند
اختصاص اعضاى هفتگانه سجده به خدا و لزوم پرهیز از سجده براى غیر او
ممنوعیت سجده و به خاک افتادن...
كلمات كليدي :آداب مسجد ,ارزش مساجد ,اعضاى سجده ,سجده براى غیرخدا ,عبادت در مسجد ,مکانهاى عبادى ,آداب مسجد ,

تاثیر داورى جستن از طاغوت در گمراه سازى انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 60 سوره : النساء
سرزنش برخی مسلمانان به خاطر مراجعه به طاغوتیان و حاکمان جور براى داورى
نهی اکید خداوند از مراجعه به طاغوت براى داورى
تاثیر القائات شیطانی...
كلمات كليدي :گمراه سازى انسان ,حاکمام جور ,داورى طاغوت ,رجوع به طاغوت ,سرزنش مسلمانان ,قضاوت طاغوت ,قاضی ظالم ,گمراه سازى انسان ,

آماده‌سازى پیامبراکرم ازسوى خدا با دعوت به عبادت و تهجد جهت پذیرفتن مسئولیت رسالت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 4 سوره : المزمل
اهمیت و ارزش واى قرآن کریم ازنظر محتوا و فهم معانی و عمل به آن
آماده‌سازى پیامبر اکرم ازسوى خدا با دعوت به عبادت و تهجد جهت پذیرفتن مسئولیت...
كلمات كليدي :آماده سازى پیامبر ,ارزش قرآن ,اهمیت رسالت ,آماده سازى پیامبر ,شب زنده دارى پیامبر ,عبادت پیامبر ,ترتیل قرآن ,تلاوت قرآن ,عمل به قرآن ,فهم قرآن ,محتواى قرآن ,

واگذارى آبادکردن زمین به انسان ازسوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : هود
پدیدآوردن انسان از زمین
نزدیک بودن خداوند به بندگان و اجابت تقاضاهاى آنان ازسوى او
ضرورت استغفار و توبه بسوى خداوند
واگذارى آبادکردن زمین...
كلمات كليدي :آباد کردن زمین ,آفرینش انسان ,استجابت دعا ,ضرورت استغفار ,مسئولیت انسان ,پدید آمده از خاک ,پیامبرى صالح ,ضرورت توبه ,دعوت به توحید ,صالح و ثمود ,قوم ثمود ,خدا و خلق ,دعوت صالح ,آباد کردن زمین ,

مصرف زکات براى آزادسازى بردگان و پرداخت دیون بدهکاران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 60 سوره : التوبة
مصرف زکات براى آزادسازى بردگان و پرداخت دیون بدهکاران
مصرف زکات در مخارج کارمندان بیت‌المال
مصرف زکات به‌منظور جلب محبت و تالیف قلوب
حق...
كلمات كليدي :آزاد سازى بردگان ,آزاد سازى بردگان ,کارمندان بیت المال ,پرداخت دیون ,تالیف قلوب ,جلب محبت ,حق فقیران ,حق مسکینان ,واماندگان درراه خدا ,مصرف زکات ,وظیفه والدین ,

توصیه به انعقاد قرارداد آزادى با بردگان و کمک مالی به آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : النور
آمرزش و رحمت خداوند براى کنیزانی که به زنا وادار شده‌اند
خداوند مالک حقیقی اموال موجود در دست انسانها
توصیه به انعقاد قرارداد آزادى با بردگان...
كلمات كليدي :آزاد سازى بردگان ,آمرزش خدا ,اجبار به زنا ,مالک اموال ,آزاد سازى بردگان ,کمک به بردگان ,توصیه به پارسایی ,توصیه به عفت ,مالک حقیقی ,رحمت خدا ,خودفروشی کنیزان ,کنیزان زناکار ,محرومیت از همسر ,

یادشان آباد
[ قالب : شعر ] [ مخاطب : عام ]
به یاد رزمندگان رشید اسلام

آن سبکبالان که خون پر می‌زدند در بالشان
شاعر:نوذر پرنگ
كلمات كليدي :جنگ , دفاع مقدس , جبهه , شهادت ,

كلمات كليدي مشابه :
آباد سازى مساجد
آباد کردن زمین
آبادانی مساجد
ارزش مساجد
تاسیس مساجد
شایستگی مساجد
زره سازى داود
مبتکر زره سازى
بت سازى بنی اسرائیل
آماده سازى پیامبر
گمراه سازى انسان
آزاد سازى بردگان
گمراه سازى بتان
حیله سازى مشرکان
صحنه سازى دشمنان