خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  687   -  نمايش ركوردهاي 681تا 687
آفرینش به حق آسمانها و زمین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 73 سوره : الانعام
آفرینش به حق آسمانها و زمین
ظهور فرمانروایی خداوند در قیامت
علم خداوند به غیب و شهادت
اختصاص فرمانروایی به خداوند
اطاعت بی چون و چراى...
كلمات كليدي :آفرینش آسمانها ,آفرینش آسمانها ,آفرینش به حق ,آفرینش زمین ,خدا در قیامت ,علم خدا ,فرمانروایی خدا ,علم به شهادت ,فرمانبرى عالم هستی ,علم به غیب ,علم به هستی ,

کوتاهی اندیشه‌ها از درک زنده بودن شهیدان الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 154 سوره : البقرة
کوتاهی اندیشه‌ها از درک زنده بودن شهیدان الهی
حیات برزخی شهیدان راه خدا
کوتاهی اندیشه ها از درک زنده بودن شهیدان الهی
شهادت در راه خدا...
كلمات كليدي :کوتاهی اندیشه انسانی ,کوتاهی اندیشه انسانی ,حیات برزخی ,حیات جاودانی ,حیات شهیدان ,حیات واقعی ,شهادت براى خدا ,هشدار به مکیان ,توبه واقعی ,کوتاهی اندیشه انسانی ,

به زبان درآمدن تمامی اعمال و افکار و موجودات در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : فصلت
به زبان درآمدن تمامی اعمال و افکار و موجودات در قیامت
بازخواست از ستیزندگان با خداوند بر لبه جهنم
گردآورى دشمنان خداوند براى عذاب جهنم
كلمات كليدي :سخن گفتن اعمال ,سخن گفتن افکار ,بازخواست از کفار ,بازخواست بر لبه جهنم ,دشمنان خداوند ,ستیز با خداوند ,سخن گفتن اعمال ,سخن گفتن موجودات ,شهادت در قیامت ,گردآورى براى عذاب ,گردآورى کفار ,

بازجوئی از انسانها در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : الاعراف
بازجوئی از انسانها در قیامت
مسئولیت پیامبران و مردم در پیشگاه خداوند
شهادت پیامبران درمورد مردم در قیامت
كلمات كليدي :انسان در قیامت ,بازجویی در قیامت ,مسئولیت در برابر خدا ,پیامبران در قیامت ,پیامبران و مردم ,شهادت پیامبران ,مسئولیت پیامبران ,انسان در قیامت ,مسئولیت مردم ,

تنظیم روابط اقتصادى اجتماعی و قضایی در اسلام بر اساس عدل
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 152 سوره : الانعام
تقدم عدل بر روابط فامیلی و خویشاوندى
تنظیم روابط اقتصادى اجتماعی و قضایی در اسلام بر اساس عدل
نهی از تصرف در اموال یتیمان مگر به قصد اصلاح
ضرورت...
كلمات كليدي :روابط اجتماعی ,ارزش عدل ,عدل در اسلام ,قصد اصلاح ,روابط اقتصادى ,پیمان الهی ,اموال یتیمان ,تکلیف انسان ,وفاى به پیمان ,عدالت در تجارت ,توصیه به تذکر ,تصرف در مال ,تکلیف به قدر توان ,توصیه خدا ,رابطه خویشاوندى ,عدالت در داورى ,رعایت عدالت ,روابط اجتماعی ,روابط قضایی ,عدالت در شهادت ,عدالت در کیل ,عدالت در وزن ,موانع غفلت ,وزش بادها ,

بروز و ظهور تمامی اعمال نیک و بد در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 21 سوره : فصلت
بروز و ظهور تمامی اعمال نیک و بد در قیامت
اعتراض خطاکاران به اعضاء و جوارح خویش در محشر
كلمات كليدي :اعمال در محشر ,بروز اعمال ,خطاکاران و جوارح آنها ,شهادت جوارح ,خطاکاران در محشر ,ظهور در قیامت ,اعمال در محشر ,

شهادت و گواهی خداوند نسبت به اعمال کافران و مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : یونس
شهادت و گواهی خداوند نسبت به اعمال کافران و مشرکان
دلدارى و تسلی خاطر پیامبر (ص) درمقابل انکار کافران
بازگشت کافران و مشرکان بسوى خداوند
كلمات كليدي :اعمال کافران ,اعمال مشرکان ,انکار پیامبر ,انکار کافران ,بازگشت به سوى خدا ,دلدارى پیامبر ,گواهی خدا ,کافران در قیامت ,مشرکان در قیامت ,اعمال کافران ,

كلمات كليدي مشابه :
شهادت بر حقیقت
حقیقت حب
حقیقت ریا
حقیقت روح
حقیقت مرگ
حقیقت ربا
حقیقت کفر
حقیقت دین
حقیقت انفاق
وصول به حقیقت
گمان و حقیقت
آشکار شدن حقیقت
پیروان حقیقت
ایمان به حقیقت
مجاز و حقیقت