خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  131   -  نمايش ركوردهاي 31تا 40
به بازى گرفته شدن تعالیم انبیاء ازسوى مردم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : الانبیاء
به بازى گرفته شدن تعالیم انبیاء ازسوى مردم
كلمات كليدي :تعالیم انبیاء ,مردم و انبیاء ,تعالیم انبیاء ,

پیمان گرفتن خدا از انبیاء براى آنان که راستان را از صدقشان باز پرسد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : الاحزاب
پیمان گرفتن خدا از انبیاء براى آنان که راستان را از صدقشان باز پرسد
پیمان گرفتن خدا از انبیاء براى که عذابی دردناک براى کفار آماده کرده است.
كلمات كليدي :پیمان با انبیاء ,پیمان گرفتن از انبیاء ,پیمان با انبیاء ,پیمان خدا ,براى کفار ,

خضوع و خشوع انبیاء به هنگام شنیدن آیات الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 58 سوره : مریم
بر خاک افتادن و گریستن انبیاء به هنگام شنیدن آیات الهی
خضوع و خشوع انبیاء به هنگام شنیدن آیات الهی
انبیاء مشمول نعمت خداوند
نعمت هدایت و...
كلمات كليدي :آیات الهی ,آیات الهی ,شنیدن آیات ,آیات الهی ,آیات الهی ,خشوع انبیاء ,خضوع انبیاء ,سجده انبیاء ,گریستن انبیاء ,نعمت بر انبیاء ,نعمت خدا ,نعمت رسالت ,نعمت باران ,نعمت هدایت ,

فرستادن انبیاء براى اتمام حجت بر مردم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 47 سوره : القصص
معذوربودن انسان در صورت عدم ارسال انبیاء
فرستادن انبیاء براى اتمام حجت بر مردم
تعجب و شگفتی کافران از بعثت پیامبرى از نوع بشر
كلمات كليدي :انبیاء براى اتمام حجت ,ارسال پیامبران ,انبیاء براى اتمام حجت ,انبیاء براى اتمام حجت ,لزوم نبوت ,کافران و نبوت ,

تکذیب پیامبران توسط قوم ثمود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 141 سوره : الشعراء
تکذیب پیامبران توسط قوم ثمود
كلمات كليدي :تکذیب انبیاء ,ثمودیان و انبیاء ,تکذیب انبیاء ,

معجزات دیل روشن صدق انبیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 72 سوره : طه
پاسخ دندان‌شکن ساحران به تهدیدهاى فرعون و تاکیدشان بر ایمانشان به خدا
محدودیت دنیا وپایان پذیرفتن همه شکنجه‌ها و تلخیهاى آن
معجزات دلایل روشن...
كلمات كليدي :صدق انبیاء ,ایمان آوردن ساحران ,تلخیهاى دنیا ,محدودیت دنیا ,فرعون و ساحران ,صدق انبیاء ,نقش معجزات ,

انکار معاد ریشه اصلی تکذیب انبیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : الفرقان
انکار معاد ریشه اصلی تکذیب انبیاء
بارش باران بلا بر قوم لوط
نکوهش قوم پیامبر اکرم به جهت مشاهده ویرانیهاى قوم لوط و عبرت نگرفتن از سرگذشت...
كلمات كليدي :تکذیب انبیاء ,انکار معاد ,باران بلا ,قوم پیامبراکرم ,عبرت نگرفتن از پیشینیان ,تکذیب انبیاء ,قوم لوط ,

تحقق وعده خداوند در نجاتدادن انبیاء و به هلاکت رساندن کافران در دنیا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 9 سوره : الانبیاء
تحقق وعده خداوند در نجاتدادن انبیاء و به هلاکت رساندن کافران در دنیا
تحقق وعده خداوند در نجات دادن انبیاء و به هلاکت رساندن کافران در دنیا
به...
كلمات كليدي :پیروزى حق نجات انبیاء ,پیروزى حق نجات انبیاء ,پیروزى حق نجات انبیاء ,وعده خداوند ,پیروزى حق نجات انبیاء ,هلاکت کافران ,

بازخواست مشرکین درباره اجابت دعوت انبیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 65 سوره : القصص
بازخواست مشرکین درباره اجابت دعوت انبیاء
پاسخ و پرسشهاى روز قیامت از مشرکان
كلمات كليدي :مشرکان و انبیاء ,بازخواست از مشرکان ,مشرکان در قیامت ,مشرکان و انبیاء ,

اخذ پیمان الهی از انبیاء و امتهایشان نسبت به تایید پیامبران بعدى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 81 سوره : آل عمران
وظیفه امتهاى انبیاء در ایمان به پیامبران بعدى
اخذ پیمان الهی از انبیاء و امتهایشان نسبت به تایید پیامبران بعدى
ماموریت انبیاء در تایید...
كلمات كليدي :پیمان الهی ,وظایف امتها ,امتهاى انبیاء ,پیمان از انبیاء ,ماموریت انبیاء ,ایمان به پیامبران ,تایید پیامبران ,پیمان از امتها ,پیمان الهی ,وظایف اخلاقی ,

كلمات كليدي مشابه :
هویت انبیاء
هویت ابلیس
هویت پیامبران
هویت فرشتگان
قتل انبیاء
ترس انبیاء
انبیاء پس از نوح
عاد و انبیاء
مکر با انبیاء
مرگ انبیاء
خط انبیاء
قوم لوط و انبیاء
صدق انبیاء
مزد انبیاء
ویژگی انبیاء