خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  357   -  نمايش ركوردهاي 31تا 40
دوزخ جایگاه کسانی که خدا را به خشم آورده‌اند.
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 162 سوره : آل عمران
تفاوت میان کسانی که خواهان خشنودى خدا هستند با آنان که منصوب درگاه الهیاند
دوزخ جایگاه کسانی که خدا را به خشم آورده‌اند .
فرجام تیره و...
كلمات كليدي :اصحاب دوزخ ,مغضوبان الهی ,به خشم آورندگان خدا ,خشم خدا ,طالبان خشنودى خدا ,اصحاب دوزخ ,

پاسخ شعیب به تهدید سران قوم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 89 سوره : الاعراف
توکل شعیب بر خداوند در نجات از دست کافران و مشرکان
نجات انسان از ورطه شرک و کفر با هدایت و دستگیرى خداوند
بیکرانی علم الهی و احاطه آن بر...
كلمات كليدي :پاسخ شعیب ,توکل شعیب ,دستگیرى خدا ,علم خدا ,هدایت خدا ,یارى خواستن از خدا ,دعاى شعیب ,نجات از شرک ,پاسخ شعیب ,شعیب و قوم او ,شعیب و کافران ,شعیب و مشرکان ,نجات شعیب ,نجات از کفر ,نجات شاکران ,یارى مؤمنان ,

آشکارشدن دوزخ در برابر چشمان بر بینندگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 36 سوره : النازعات
آشکارشدن دوزخ در برابر چشمان بر بینندگان
كلمات كليدي :آشکار شدن دوزخ ,آشکار شدن دوزخ ,آشکار شدن دوزخ ,

نجات آدمی درپی ایمان و پارسائی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : فصلت
نجات مؤمنان درمیان جامعه کفار و هلاکت گمراهان
نجات اهل مکه از جنگ بخاطر وجود عده‌اى مومن گمنام دربین آنان
تجلی عزت خداوند دربرابر کفار و رحمت...
كلمات كليدي :نجات درپی ایمان ,هلاکت گمراهان ,مؤمنان در میان مکیان ,نجات مؤمنان ,نجات در پی ایمان ,نجات در پی پارسائی ,هلاکت کفار ,مؤمنان درمیان کفار ,

قدرت و شکست‌ناپذیرى خداوند در انجام اراده خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 66 سوره : هود
نجات پیامبران و مؤمنان از خوارى و عذاب دنیوى
برخوردارى پیامبران و مؤمنان از رحمت الهی
نزول عذاب بر قوم ثمود و نجات صالح و مؤمنان پیرو او
قدرت...
كلمات كليدي :اراده خدا ,ایمنی از خوارى ,ایمنی از عذاب ,پاداش پیامبران ,پاداش مؤمنان ,نجات پیامبران ,پیروان صالح ,عذاب ثمود ,اراده خدا ,رحمت خدا ,شکست ناپذیرى خدا ,عدالت خدا ,قدرت خدا ,نجات صالح ,نجات مؤمنان ,مجازات مجرمان ,نجات بی گناهان ,نجات شعیب ,

امر به گرفتن گناه پیشگان و کشاندن آنان به درون دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 47 سوره : الدخان
امر به گرفتن گناه پیشگان و کشاندن آنان به درون دوزخ
كلمات كليدي :گنهکاران در دوزخ ,گنهکاران در دوزخ ,

ناتوانی انسان و اطرافیان او از نجات وى در حال احتضار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 83 سوره : الواقعة
ناتوانی انسان و اطرافیان او از نجات وى در حال احتضار
قرارداشتن مرگ و زندگی انسان در اختیار خداوند
كلمات كليدي :نجات در حال احتضار ,عجز انسان ,نجات در حال احتضار ,قدرت خدا ,مرگ و زندگی ,نجات در حال احتضار ,

فرود اجبارى آدم و حوا از بهشت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 123 سوره : طه
فرود اجبارى آدم و حوا از بهشت
نجات انسان از گمراهی و تیره‌بختی در صورت پیروى او از هدایت خداوند
دشمنی و تنازع انسانها با یکدیگر
فرستادن آب...
كلمات كليدي :آدم و حوا ,نزول آدم ,نجات بشر ,تنازع انسانها ,نجات از تیره بختی ,آدم و حوا ,نزول حوا ,هدایت خداوند ,دشمنی انسانها ,نجات از گمراهیها ,نزول آب ,نزول حکمت ,

نجات پیامبران و مؤمنان از عذاب دنیایی کافران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 103 سوره : یونس
وعده خداوند به نجات پیامبران و مؤمنان
سنت ثابت الهی در نجات مؤمنان از عذابهاى دنیایی
نجات پیامبران و مؤمنان از عذاب دنیایی کافران
نجات نوح...
كلمات كليدي :نجات پیامبران ,نجات پیامبران ,سنت خدا ,وعده خدا ,عذاب دنیوى ,عذاب کافران ,نجات مؤمنان ,نجات پیامبران ,نجات پیامبران ,

نجات آدمی براثر تسبیح خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 143 سوره : الصافات
نجات آدمی براثر تسبیح خداوند
كلمات كليدي :نجات بر اثر تسبیح ,نجات بر اثر تسبیح ,نجات بر اثر تسبیح ,

كلمات كليدي مشابه :
نجات یافتگان از دوزخ
نجات یافتگان از حساب
نجات از دوزخ
خدا و راه یافتگان
علم به راه یافتگان
بهره یافتگان از علم
راه یافتگان و گمراهان
خداوند و راه یافتگان
خدا و هدایت یافتگان
روش نجات
نجات بشر
نجات از شرک
نجات از مرگ
نجات لوط
نجات نوح