خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  179   -  نمايش ركوردهاي 31تا 40
چه افرادی شهید به حساب می آیند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
عاشقى که عشق خود را بپوشاند و پاکدامنى ورزد و بدان سبب بمیرد ، شهید است .
كلمات كليدي :شهادت ,

چه افرادی شهید به حساب می آیند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هرکه بر دوستى آل محمّد بمیرد ، شهید مرده است .
كلمات كليدي :شهادت ,

چه افرادی شهید به حساب می آیند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام سجّاد علیه‏السلام :
هـرکه در زمـان غیبت قائم ما بر موالات و دوستى ما بمیرد ، خداوند پاداش هزار شهید ؛ مانند شهیدان بدر و اُحد به او عطا کند .
كلمات كليدي :شهادت ,

بی اثر بودن روابط خویشاوندى در جلوگیرى از عذاب الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 83 سوره : الاعراف
نجات لوط و اهل او از عذاب الهی
بی اثر بودن روابط خویشاوندى در جلوگیرى از عذاب الهی
گرفتارى همسر لوط به عذاب به گناه همدستی با قوم لوط
عذاب...
كلمات كليدي :جلوگیرى از عذاب ,خانواده لوط ,رابطه خویشاوندى ,زن لوط ,عذاب زن لوط ,جلوگیرى از عذاب ,عذاب قوم لواط ,نجات از عذاب ,قوم لوط ,همدستی با گنهکاران ,نجات لوط ,نجات کافران ,

نجات نوح و خانواده‌اش از گرفتارى شدید درمیان کفار و مشرکین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 76 سوره : الصافات
مسئولیت خطیر علماى دین در امر به معروف و نهی از منکر
نجات نوح (ع) و پیروان وى از عذاب طوفان
اعلام بی‌اطلاعی نوح از اعمال گذشته پیروانش
كلمات كليدي :نوح و خانواده اش ,نهی از منکر ,نجات نوح ,نوح و پیروانش ,

سپاسگزارى یوسف از خداوند بسبب نجات او از زندان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 145 سوره : الصافات
قرارگرفتن یونس در زمره صالحان پس از عذارخواهی به جهت خشم بر قومش
كلمات كليدي :نجات یوسف ,منزلت یونس ,

آمادگی دوزخیان براى فداکردن همسر و برادر خود در ازاء رهائی از عذاب دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : المعارج
آمادگی دوزخیان براى فداکردن همسر و برادر خود در ازاء رهائی از عذاب دوزخ
آمادگی کافران براى فداکردن فرزندانشان در ازاء رهائی از عذاب دوزخ
كلمات كليدي :نجات از عذاب ,کافران در قیامت ,نجات از عذاب ,

تحقق وعده خداوند در نجاتدادن انبیاء و به هلاکت رساندن کافران در دنیا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 9 سوره : الانبیاء
تحقق وعده خداوند در نجاتدادن انبیاء و به هلاکت رساندن کافران در دنیا
تحقق وعده خداوند در نجات دادن انبیاء و به هلاکت رساندن کافران در دنیا
به...
كلمات كليدي :پیروزى حق نجات انبیاء ,پیروزى حق نجات انبیاء ,پیروزى حق نجات انبیاء ,وعده خداوند ,پیروزى حق نجات انبیاء ,هلاکت کافران ,

نجات هود و پیروان مؤمن او از عذاب شدید
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 58 سوره : هود
عدالت خداوند در اختصاص عذاب به گنهکاران و متخلفان
برخوردارى پیامبران و مؤمنان از رحمت الهی در دنیا
گرفتارى مشرکان قوم عاد به عذابی سخت
نجات...
كلمات كليدي :عذاب الهی ,کیفر الهی ,پاداش پیامبران ,پاداش مؤمنان ,رحمت خدا ,عدالت خدا ,عذاب عاد ,مشرکان عاد ,عذاب الهی ,عذاب گنهکاران ,عذاب مشرکان ,نجات مؤمنان ,نجات هود ,

ارزش شکر و نجات شاکران از گرفتارى و بلا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 35 سوره : القمر
ارزش شکر و نجات شاکران از گرفتارى و بلا
عدم امکان نجات کافران و مجرمان از قهر و عذاب خدا در قیامت
كلمات كليدي :ارزش شکر ,نجات شاکران ,ارزش شکر ,نجات از عذاب ,

كلمات كليدي مشابه :
نجات یافتگان از حساب
نجات یافتگان از دوزخ
خدا و راه یافتگان
علم به راه یافتگان
بهره یافتگان از علم
راه یافتگان و گمراهان
خداوند و راه یافتگان
خدا و هدایت یافتگان
ترس از حساب
حساب در آخرت
حساب در قیامت
سرعت حساب
وسیله حساب
حقانیت حساب
روزى بی حساب