خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  179   -  نمايش ركوردهاي 11تا 20
نزول قرآن به انگیزه نجات انسانها از تاریکیها به سوى روشنایی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 1 سوره : ابراهیم
روشنی راه خدا و تاریکی راههائی که مردمان طی می‌کنند
نزول قرآن به انگیزه نجات انسانها از تاریکی‌ها به سوى روشنایی
خوشحالی اهل کتاب از نزول...
كلمات كليدي :نجات انسان ,راه خدا ,راه غیرخدا ,نجات از ظلمتها ,نزول قرآن ,نجات انسان ,

آگاهی خداوند به گمراهان و راه یافتگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 125 سوره : النحل
توصیه به کاربرد حکمت و اندرز در دعوت بسوى خدا
کیفیت برخورد سالم و سازنده با مخالفان دین
اهمیت کیفیت موعظه در تاثیر آن
توصیه به کاربرد بهترین...
كلمات كليدي :آگاهی خداوند ,تبلیغ با اندرز ,برخورد با مخالفان ,تاثیر موعظه ,تبلیغ با حکمت ,تبلیغ دین ,روش تبلیغ ,مجادله در تبلیغ ,دعوت به خدا ,آگاهی خداوند ,مخالفان دین ,علم به راه یافتگان ,علم به گمراهان ,کیفیت موعظه ,

حرمت خوردن خون ریخته
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 145 سوره : الانعام
جعل احکام ثانوى و ترخیصی بر اساس رحمت الهی
تعیین محرمات در اسلام از سوى خداوند و ابلاغ آنها از طریق وحی
جواز اکل محرمات در صورت اضطرار
پلیدى...
كلمات كليدي :آشامیدن خون ,احکام ترخیصی ,احکام ثانوى ,محرمات در اسلام ,ترخیص در اضطرار ,اکل محرومات ,پلیدى خون ریخته ,پلیدى خوک ,پلیدى مردار ,تشریع دین ,گوشت حرام ,حلیت خوردنیها ,قاعده حلیت ,ذبح حیوانات ,ذبح حیوانات ,رحمت خدا ,آشامیدن خون ,گوشت خوک ,ذبح غیر شرعی ,گوشت قربانی ,گوشت مردار ,گوشت نجس ,نجات یافتگان از دوزخ ,

نجات دادن موسی و همراهانش توسط خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 65 سوره : الشعراء
نجات دادن موسی و همراهانش توسط خداوند
كلمات كليدي :نجات بنی اسرائیل ,نجات بنی اسرائیل ,

بازتاب رفتار و افکار آدمی در قیامت بدون هیچ کمی و کاستی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : غافر
بازتاب رفتار و افکار آدمی در قیامت بدون هیچ کمی و کاستی
سرعت بازتاب نتایج رفتار و افکار آدمی توسط خداوند
كلمات كليدي :آدمی در قیامت ,جزاء اعمال ,بازتاب رفتار ,حساب در قیامت ,سرعت حساب ,آدمی در قیامت ,

پاسخ شعیب به تهدید سران قوم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 89 سوره : الاعراف
توکل شعیب بر خداوند در نجات از دست کافران و مشرکان
نجات انسان از ورطه شرک و کفر با هدایت و دستگیرى خداوند
بیکرانی علم الهی و احاطه آن بر...
كلمات كليدي :پاسخ شعیب ,توکل شعیب ,دستگیرى خدا ,علم خدا ,هدایت خدا ,یارى خواستن از خدا ,دعاى شعیب ,نجات از شرک ,پاسخ شعیب ,شعیب و قوم او ,شعیب و کافران ,شعیب و مشرکان ,نجات شعیب ,نجات از کفر ,نجات شاکران ,یارى مؤمنان ,

نجات آدمی درپی ایمان و پارسائی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : فصلت
نجات مؤمنان درمیان جامعه کفار و هلاکت گمراهان
نجات اهل مکه از جنگ بخاطر وجود عده‌اى مومن گمنام دربین آنان
تجلی عزت خداوند دربرابر کفار و رحمت...
كلمات كليدي :نجات درپی ایمان ,هلاکت گمراهان ,مؤمنان در میان مکیان ,نجات مؤمنان ,نجات در پی ایمان ,نجات در پی پارسائی ,هلاکت کفار ,مؤمنان درمیان کفار ,

قدرت و شکست‌ناپذیرى خداوند در انجام اراده خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 66 سوره : هود
نجات پیامبران و مؤمنان از خوارى و عذاب دنیوى
برخوردارى پیامبران و مؤمنان از رحمت الهی
نزول عذاب بر قوم ثمود و نجات صالح و مؤمنان پیرو او
قدرت...
كلمات كليدي :اراده خدا ,ایمنی از خوارى ,ایمنی از عذاب ,پاداش پیامبران ,پاداش مؤمنان ,نجات پیامبران ,پیروان صالح ,عذاب ثمود ,اراده خدا ,رحمت خدا ,شکست ناپذیرى خدا ,عدالت خدا ,قدرت خدا ,نجات صالح ,نجات مؤمنان ,مجازات مجرمان ,نجات بی گناهان ,نجات شعیب ,

ناتوانی انسان و اطرافیان او از نجات وى در حال احتضار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 83 سوره : الواقعة
ناتوانی انسان و اطرافیان او از نجات وى در حال احتضار
قرارداشتن مرگ و زندگی انسان در اختیار خداوند
كلمات كليدي :نجات در حال احتضار ,عجز انسان ,نجات در حال احتضار ,قدرت خدا ,مرگ و زندگی ,نجات در حال احتضار ,

فرود اجبارى آدم و حوا از بهشت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 123 سوره : طه
فرود اجبارى آدم و حوا از بهشت
نجات انسان از گمراهی و تیره‌بختی در صورت پیروى او از هدایت خداوند
دشمنی و تنازع انسانها با یکدیگر
فرستادن آب...
كلمات كليدي :آدم و حوا ,نزول آدم ,نجات بشر ,تنازع انسانها ,نجات از تیره بختی ,آدم و حوا ,نزول حوا ,هدایت خداوند ,دشمنی انسانها ,نجات از گمراهیها ,نزول آب ,نزول حکمت ,

كلمات كليدي مشابه :
نجات یافتگان از حساب
نجات یافتگان از دوزخ
خدا و راه یافتگان
علم به راه یافتگان
بهره یافتگان از علم
راه یافتگان و گمراهان
خداوند و راه یافتگان
خدا و هدایت یافتگان
ترس از حساب
حساب در آخرت
حساب در قیامت
سرعت حساب
وسیله حساب
حقانیت حساب
روزى بی حساب