خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  74   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
یادآورى نعمتها در قرآن براى توجه انسان به قدرت لایزال الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 68 سوره : الواقعة
یادآورى نعمتها در قرآن براى توجه انسان به قدرت لایزال الهی
رحمت خداوند در نزول آب گواراى باران براى استفاده انسان
رحمت خداوند در نزول باران...
كلمات كليدي :قدرت الهی ,توجه دادن انسان ,نزول باران ,عوامل بیدارى ,رحمت خدا ,قدرت الهی ,یاآورى نعمتها ,

ضرورت شکر گزارى و اطاعت خدا در قبال نعمتهاى او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : الرحمن
تاثیر شمارش نعمتها و توجه دادن به آنها در تربیت دینی افراد
نقش تذکر نعمتهاى خداوند در خداشناسی
ضرورت تفکر در نعمتهاى الهی و پرهیز از تکذیب...
كلمات كليدي :اطاعت خدا ,تذکر نعمتها ,تربیت دینی ,تفکر در نعمتها ,تکذیب نعمتها ,اطاعت خدا ,شکر خدا ,نعمتهاى خدا ,دلیل خداشناسی ,دلایل خداشناسی ,شمارش نعمتها ,تبدل نعمتها ,

ضرورت کسب آگاهی در دین و ابلاغ آن به دیگران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 122 سوره : التوبة
ضرورت کسب آگاهی در دین و ابلاغ آن به دیگران
ارزش و اهمیت کسب آگاهی در دین از نظر اسلام
نهی مؤمنان از کوچ دستهجمعی بسوى میدان جهاد
نهی مؤمنان...
كلمات كليدي :آگاهی در دین ,ابلاغ دین ,اهمیت دین شناسی ,بسیج به سوى جهاد ,دانش دینی ,آگاهی در دین ,یادگیرى دین ,وظیفه مسلمانان ,یادآورى نعمتها ,

یادآورى نعمت هدایت به پیامبر اکرم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : الضحى
یادآورى نعمت هدایت به پیامبر اکرم
نعمت هدایت و برگزیدگی براى رسالت
یادآورى بنی‌اسرائیل نسبت به نعمت رهایی از چنگال فرعونیان
كلمات كليدي :یادآورى به پیامبراکرم ,نعمت هدایت ,یادآورى به بنی اسرائیل ,

آماده بودن انواع نعمتها در روى زمین براى بهره‌ورى انسان از آنها براى خود و چهارپایان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : النازعات
آماده بودن انواع نعمتها در روى زمین براى بهره‌ورى انسان از آنها براى خود و چهارپایان
كلمات كليدي :نعمتها براى انسان ,نعمتها براى انسان ,

نعمت بزرگ رهایی یافتن از دست دشمن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 80 سوره : طه
توجه دادن بنی‌اسرائیل به نعمت رهائی از چنگال فرعون و وعدهنهادن با آنان در کوه طور
یادآورى فروفرستادن نعمت من و سلوى
نعمت بزرگ رهایی یافتن از...
كلمات كليدي :نعمت آزادى ,نعمت بر بنی اسرائیل ,رهایی از دشمن ,نعمت من و سلوى ,کوه طور ,وعده طور ,کافران و نعمتها ,نعمت آخرت ,نعمت بر انبیاء ,وعده شیطان ,یادآورى نعمت ,

گرفتارى در چنگال فرعون آزمایشی ازطرف خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : ابراهیم
گرفتارى در چنگال فرعون آزمایشی ازطرف خداوند
بزرگبودن مصیبت تاراج ناموس و نفوس یک جامعه
بزرگ بودن مصیبت تاراج ناموس و نفوس یک جامعه
یادآورى...
كلمات كليدي :آزمودن الهی ,آزمودن الهی ,مصیبت بزرگ ,تاراج ناموس ,تاراج نفوس ,عوامل تربیت ,جنایات فرعون ,رهایی از فرعونیان ,مصایب یهود ,موسی و یهود ,شایعه ناموسی ,نجات یهود ,یادآورى نعمتها ,نفوذ قرآن ,مسلمانان و یهود ,

تهدید و انذار کافران با یادآورى عذاب امتهاى پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 21 سوره : القمر
تهدید و انذار کافران با یادآورى عذاب امتهاى پیشین
یادآورى رستاخیز، زمینه‌ساز پیروى انسان از احکام الهی
كلمات كليدي :انذار کافران ,یادآورى عذاب ,انذار کافران ,کیفر کفر ,یادآورى رستاخیز ,

اصول اعتقادى و اخلاقی و تکالیف شرعی یهودیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 83 سوره : البقرة
دعوت بنی‌اسرائیل به نیکی به خویشاوندان و یتیمان و فقیران
یادآورى میثاق بنی‌اسرائیل و بیان پارهاى از مفاد آن
اصول اعتقادى و اخلاقی و تکالیف...
كلمات كليدي :اخلاق یهود ,وظایف بنی اسرائیل ,یادآورى به بنی اسرائیل ,اعتقادات یهود ,بنی اسرائیل و توحید ,پیمان بنی اسرائیل ,زکات بنی اسرائیل ,نماز بنی اسرائیل ,تکالیف یهود ,دعوت به حسن معاشرت ,دعوت به خوشرفتارى ,نیکی به خویشان ,نیکی به فقیران ,یادآورى میثاق ,نماز بر منافقان ,نیکی به پدر ,نیکی به خویشاوندان ,نیکی به مستمندان ,نیکی به همسایگان ,کوتاهی درمورد والدین ,وظایف بدهکار ,یادآورى براى جهانیان ,یادآورى عذاب ,نیکی به یتیمان ,اخلاق یهود ,ترس از مرگ یهود ,

عجز انسان از برشمارى نعمتها و مواهب الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : ابراهیم
عطاى تمام خواسته‌هاى انسان توسط خداوند
ستمگر و ناسپاسبودن انسان علی رغم نعمتهاى بیشمار خداوند
عجز انسان از برشمارى نعمتها و مواهب الهی
ستمگر...
كلمات كليدي :مواهب الهی ,خواسته هاى انسان ,ظلم انسان ,ناتوانی انسان ,ناسپاسی انسان ,برشمردن نعمتها ,لطف خداوند ,مواهب الهی ,برخوردارى از نعمتها ,

كلمات كليدي مشابه :
یادآورى نعمتها
یادآورى رستاخیز
یادآورى به پیامبراکرم
یادآورى نعمت
یادآورى به بنی اسرائیل
یادآورى میثاق
یادآورى عذاب
موجبات یادآورى
یادآورى براى جهانیان
تفکر در نعمتها
سپاسگزارى از نعمتها
کافران و نعمتها
انسان و نعمتها
شمارش نعمتها
تبدل نعمتها