خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  321   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
ادب پیامبران دربرابر خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 109 سوره : المائدة
پرسش خداوند از پیامبران بر اداى شهادت درمورد امت خود
ادب پیامبران دربرابر خداوند
اجتماع پیامبران در روز قیامت در محضر خداوند
نفی علم...
كلمات كليدي :ادب پیامبران ,گواهان امت ,ادب پیامبران ,پیامبران در قیامت ,پیامبران دربرابر خدا ,علم پیامبر ,گواهی دادن پیامبران ,حضور نزد خدا ,علم خدا ,علم به غیب ,جهان نزد خدا ,انفاق نهان ,

تاخیر گواهی پیامبران درباره اعمال امتها تا قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : المرسلات
تاخیر گواهی پیامبران درباره اعمال امتها تا قیامت
كلمات كليدي :گواهان امت ,شهادت پیامبران ,گواهان امت ,

قیام مؤمنان براى اداى شهادت حق و پرهیز آنان از کتمان گواهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : المعارج
قیام مؤمنان براى اداى شهادت حق و پرهیز آنان از کتمان گواهی
كلمات كليدي :گواهی بر حق ,علائم مؤمنان ,کتمان گواهی ,گواهی بر حق ,

گواهی پیامبر (ص) بر اعمال امت اسلامی در روز رستاخیز
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 41 سوره : النساء
گواهی پیامبر (ص) بر اعمال امت اسلامی در روز رستاخیز
گواه گرفتن از هر امتی در روز رستاخیز
كلمات كليدي :اعمال مسلمانان ,گواهی بر اعمال ,گواهی پیامبر ,گواهی در قیامت ,گواه گرفتن از امتها ,اعمال مسلمانان ,

کیفر کسی که از گواهی خود برگردد چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هرکه از شهادت‏خود برگردد و آن را کتمان کند ، خداوند در حضور خلایق گوشتش را به وى بخوراند و در حالى که زبان خود را مى‏جود...
كلمات كليدي :گواهی دادن ,

شهادت و گواهی پیامبران بر امتهایشان در روز قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : المرسلات
شهادت پیامبران به نوبت درباره امتها در قیامت
شهادت و گواهی پیامبران بر امتهایشان در روز قیامت
كلمات كليدي :گواهان امت ,گواهان امت ,شهادت پیامبران ,گواهان امت ,گواهان امت ,

صبر و پایدارى پیامبران درمقابل تکذیب و آزار کافران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : الانعام
نقش صبر در پیروزى نهایی
پیروزى نهایی پیامبران دراثر صبر و استقامت
تغییرناپذیرى سنتهاى الهی در تاریخ
صبر و پایدارى پیامبران درمقابل تکذیب...
كلمات كليدي :آزار پیامبران ,اسباب پیروزى ,استقامت پیامبران ,سنن الهی ,آزار پیامبران ,پیروزى پیامبران ,تکذیب پیامبران ,صبر پیامبران ,کافران و پیامبران ,قانونمندى تاریخ ,فواید صبر ,نظام خانواده ,کلیددار هستی ,

تسلیم پیامبران در مقابل فرمان خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 72 سوره : یونس
بی‌نیازى پیامبران از اجر و پاداش مردم
بی‌نیازى پیامبران از ایمان و پیروى مردم از آنان
پاداش پیامبران بر عهده خدا
تسلیم پیامبران در مقابل...
كلمات كليدي :تسلیم بودن پیامبران ,بی نیازى پیامبران ,پاداش پیامبران ,پیامبران و خدا ,پیامبران و مردم ,تسلیم بودن پیامبران ,رویگردانی از پیامبران ,مصونیت پیامبران ,تسلیم بودن پیامبران ,عواقب شرک ,عواقب کفر ,

فریبندگی زندگی دنیا و غفلت از آخرت دراثر آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 130 سوره : الانعام
ابلاغ آیات الهی و هشدار به قیامت به عنوان سبب بعثت پیامبران
اعتراف کافران به کفر و انحراف خود در قیامت
اعتراف انسیان و جنیان به اتمام حجت...
كلمات كليدي :غفلت از آخرت ,ابلاغ آیات ,اعتراف به کفر ,انسان در قیامت ,پیامبران انسان ,بعثت پیامبران ,علت بعثت ,پیامبران جن ,جن در قیامت ,فریبندگی دنیا ,غفلت از آخرت ,کافران در قیامت ,هشدار به قیامت ,گواهی کافران ,هشدار به غافلان ,

آگاهی خداوند نسبت به اعمال انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 117 سوره : المائدة
آگاهی و گواهی خداوند نسبت به همه امور
ماموریت حضرت عیسی در ابلاغ توحید
گواهی پیامبران بر اعمال امت خود
آگاهی خداوند نسبت به اعمال انسانها
نفی...
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,آگاهی خدا ,ابلاغ توحید ,اعمال امت ,اعمال انسانها ,بشر بودن حضرت عیسی ,گواهی پیامبران ,دعوت به توحید ,دعوت حضرت عیسی ,ماموریت حضرت عیسی ,آگاهی خدا ,آگاهی خدا ,گواهی خدا ,

كلمات كليدي مشابه :
گواهی پیامبران
گواهی دادن پیامبران
گواهی خدا
گواهی بر حق
صداقت در گواهی
کتمان گواهی
گواهی پیامبر
گواهی کافران
گواهی خداوند
گواهی قرآن
گواهی مشرکان
گواهی مؤمن
گواهی بر تورات
گواهی بر اعمال
گواهی در قیامت