خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  37   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
جواز اقدام براى اصلاح وصیت درصورت مخالفت آن با شرع
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 182 سوره : البقرة
جواز اصلاح وصیت مشتمل بر انحراف و گناه
جواز اقدام براى اصلاح وصیت درصورت مخالفت آن با شرع
لزوم مراعات عدالت وانصاف در وصیت
اهتمام اسلام...
كلمات كليدي :اصلاح وصیت ,تغییر وصیت ,عدالت در وصیت ,وصیت غیرشرعی ,وصیت به گناه ,اسلام و گواهی بر وصیت ,تغییر در وصیت ,وصیت براى والدین ,وصیت شوهر ,

اولویت والدین نسبت به سایر خویشاوندان در وصیت مالی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 180 سوره : البقرة
لزوم وصیت مالی محتضر براى والدین و خویشان خود
لزوم بکارگیرى اتخاذ شیوه نیک در وصیت مالی
توصیه اکید به وصیت قبل از فرارسیدن مرگ
توصیه به...
كلمات كليدي :اولویت والدین ,وصیت براى خویشان ,وصیت شایسته ,لزوم وصیت ,وصیت مالی ,وصیت محتضر ,وصیت هنگام مرگ ,موسی (ع) هنگام معامله ,انفاق به والدین ,والدین و مشرک ,وصیت براى والدین ,گواهی بر وصیت ,وصیت براى مؤمنین ,وصیت به گناه ,وصیت غیرشرعی ,وصیت و ارث ,

نقش ترس از خدا و آبرو در دورى از گناه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 108 سوره : المائدة
محرومیت فاسقان از توفیق هدایت الهی
سختگیرى اسلام بر شاهدان وصیت براى اجراى حق و دقت شاهدان در اداى آن
اهتمام اسلام بر اداى شهادت در وصیت...
كلمات كليدي :ترس از آبرو ,آثار فسق ,اسلام و اجراى حق ,اسلام و گواهی بر وصیت ,ترس از آبرو ,ترس از خدا ,گوش دادن به حق ,موانع گناه ,گواهان وصیت ,محرومیت از هدایت ,وصول نفع ,

ضرورت سوگند شاهدان دوم بر نادرستی شهادت دو شاهد اول درصورت خیانت اولیها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 107 سوره : المائدة
ساقط شدن شهادت شاهدان وصیت درصورت آشکار شدن کتمان حق از سوى آنان
ضرورت سوگند شاهدان دوم بر نادرستی شهادت دو شاهد اول درصورت خیانت اولیها
کیفیت...
كلمات كليدي :خیانت در شهادت ,ساقط شدن شهادت ,خیانت در شهادت ,گواهان شهادت ,گواهان وصیت ,

اهتمام اسلام نسبت به حفظ میراث اموات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 106 سوره : المائدة
اهتمام اسلام نسبت به حفظ میراث اموات
ضرورت شاهدگرفتن دو مسلمان عادل براى وصیت هنگام فرا رسیدن نشانه‌هاى مرگ
ضرورت شاهدگرفتن دو مسلمان...
كلمات كليدي :اسلام و حقوق ,حفظ میراث ,اسلام و حقوق ,شاهد غیر مسلمان ,گواهان وصیت ,عدالت در وصیت ,

شهادت و گواهی پیامبران بر امتهایشان در روز قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : المرسلات
شهادت پیامبران به نوبت درباره امتها در قیامت
شهادت و گواهی پیامبران بر امتهایشان در روز قیامت
كلمات كليدي :گواهان امت ,گواهان امت ,شهادت پیامبران ,گواهان امت ,گواهان امت ,

تاخیر گواهی پیامبران درباره اعمال امتها تا قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : المرسلات
تاخیر گواهی پیامبران درباره اعمال امتها تا قیامت
كلمات كليدي :گواهان امت ,شهادت پیامبران ,گواهان امت ,

توصیه اکید خداوند به اجراى احکام شرعی ارث
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : النساء
توصیه اکید خداوند به اجراى احکام شرعی ارث
سهم ارث برادران و خواهران میت
سهم ارث زن از شوهر خویش درصورت نداشتن فرزند
سهم ارث زن از شوهر خویش...
كلمات كليدي :اجراى شریعت ,احکام ارث ,ارث برادر ,ارث خواهر ,ارث زن ,ارث شوهر ,تقسیم ارث ,قرض و ارث ,وصیت و ارث ,پرداخت قرض ,سفارش خدا ,زیان رساندن به ورثه ,اجراى شریعت ,وصیت مالی ,وراثت صالحان ,وصیت محتضر ,

بیرون کشیدن گواه از میان هر امت در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 75 سوره : القصص
مطالبه برهان از مشرکان در روز قیامت
بیرون کشیدن گواه از میان هر امت در قیامت
كلمات كليدي :گواهان امت ,مشرکان در قیامت ,گواهان امت ,

کسی که بدون وصیت بمیرد از چه چیزی محروم شده است؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
محروم (از رحمت خدا) کسى است که از وصیّت کردن محروم شود .
كلمات كليدي :تنظیم وصیت , گورستان ,

كلمات كليدي مشابه :
گواهان وصیت
گواهان امت
گواهان عمل
گواهان صدیق
پیوستن به گواهان
گواهان در قیامت
گواهان قیامت
گواهان شهادت
وصیت و ارث
وصیت هنگام مرگ
وصیت مالی
وصیت محتضر
وصیت شوهر
وصیت شایسته
عدالت در وصیت