خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  276   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
جلوه‌گرى عمل خطاکاران در نظر آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : فاطر
راهیابی و گمراهی انسان به مشیت خداوند
جلوه‌گرى عمل خطاکاران در نظر آنان
گمراهی آدمی درپی خودپسندى و خودخواهی
كلمات كليدي :اعمال خطاکاران ,راهیابی انسان ,گمراهی انسان ,جلوه گیرى خطا ,مشیت خدا ,اعمال خطاکاران ,گمراهی در پی خودپسندى ,گمراهی درپی خودپسندى ,

بی‌اعتنایی به آخرت و خودپسندى او درپی خامی آدمی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 50 سوره : فصلت
خودبینی و خودپسندى آدمی درپی خامی و جهالت به شریعت
بی‌اعتنایی به آخرت و خودپسندى او درپی خامی آدمی
خودپسندى و غفلت آدمی درپی رفاه و نعم الهی
اهمیت...
كلمات كليدي :بی اعتنائی به آخرت ,خودبینی آدمی ,خودپسندى انسان ,غفلت انسان ,بی اعتنائی به آخرت ,جهالت به شریعت ,خودپسندى درپی خامی ,خودپسندى در پی خامی ,خودپسندى در پی رفاه ,خودپسندى درپی رفاه ,غفلت درپی نعم ,سپاسگزارى نعم ,

تمثیل خطاى ابلیس در ترجیح خود بر آدم و بهانه‌جوئی براى سرپیچی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 76 سوره : ص
سرپیچی ابلیس از فرمان خداوند درپی خودپسندى و خودبرتربینی
تمثیل خطاى ابلیس در ترجیح خود بر آدم و بهانه‌جوئی براى سرپیچی
كلمات كليدي :بهانه جویی ابلیس ,سرپیچی ابلیس ,شیطان و انسان ,سرپیچی درپی تکبر ,سرپیچی از خداوند ,سرپیچی در پی خودپسندى ,سرپیچی درپی خودپسندى ,

دفاع مؤمن آل‌فرعون از موسی (ع) دربرابر فرعون
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 28 سوره : غافر
محرومیت از هدایت درپی رد حق و افراط و انکار و لجاجت
ناروائی کشتار و شکنجه دربرابر معجزات پیامبران
دفاع مؤمن آل‌فرعون از موسی (ع) دربرابر فرعون
خداوند...
كلمات كليدي :مؤمن آل فرعون ,گمراهی درپی افراط ,کشتار دربرابر برهان ,دفاع از موسی ,شکنجه دربرابر معجزه ,گمراهی درپی لجاجت ,گمراهی در پی لجاجت ,محبوب مؤمن ,محرومیت از هدایت ,شکنجه در برابر معجزه ,

گمراهی آشکار غافلان از یاد خداوند و شریعت و پیامبر (ص)
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 22 سوره : الزمر
یاد خداوند تنها راه شرح صدر و دسترسی به نور الهی
برترى روشن مؤمن راه یافته ازسوى خداوند بر غافلان و خطاکاران
گمراهی آشکار غافلان از یاد خداوند...
كلمات كليدي :گمراهی آشکار ,نور الهی ,برترى مؤمنان ,دسترسی به بصیرت ,گمراهی بی دینان ,غافلان از خدا ,غفلت از خداوند ,یاد خداوند ,هدایت درپی دیندارى ,راه یافتگان و گمراهان ,سنگدلان غافل ,هشدار به سنگدلان ,شرح صدر ,مؤمن و غافل ,گمراهی غافلان ,هشدار به غافلان ,گمراهی آشکار ,مؤمن و انفاق ,مؤمن و نماز ,نور آسمانها ,موانع هدایت ,هدایت در پی توکل ,هشدار به زنان ,هشدار به عذاب ,

تلاطم روحی آدمی در نشیب و فراز زندگی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 51 سوره : فصلت
التجاء و التماس و تضرع آدمی در گرفتاری‌ها و سختیها
غفلت و خودپسندى آدمی درپی رفاه و نعمت
تلاطم روحی آدمی در نشیب و فراز زندگی
نقش ایمان به...
كلمات كليدي :تلاطم آدمی ,التجاء در سختیها ,انسان در گرفتارى ,غفلت انسان ,غفلت در پی نعمت ,تضرع در گرفتارى ,تلاطم آدمی ,تلاطم در زندگی ,خودپسندى در پی رفاه ,خودپسندى درپی رفاه ,عوامل نعمت ,

گمراهی آشکار آدمی درپی انکار قرآن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 52 سوره : فصلت
گمراهی آشکار آدمی درپی انکار قرآن
كلمات كليدي :انکار قرآن ,گمراهی درپی انکار ,انکار قرآن ,

دورى متکبر و خودپسند از حب الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : لقمان
نکوهش تکبر و تفاخر و برترىجوئی
دورى متکبر و خودپسند از حب الهی
كلمات كليدي :خودپسندى و حب الهی ,نکوهش تفاخر ,نکوهش تکبر ,خودپسندى و حب الهی ,متکبر و خداوند ,خودپسندى و حب الهی ,

گمراهی کافران درپی حق‌ستیزى و بازداشتن مردم از راه خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 167 سوره : النساء
گمراهی کافران درپی حق‌ستیزى و بازداشتن مردم از راه خدا
گمراهی دور و دراز کافران
كلمات كليدي :دشمنی با حق ,حق ستیزى کافران ,راه خدا ,دشمنی با حق ,گمراهی کافران ,

گمراهی آدمی توسط جنیان و انسیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : فصلت
گمراهی آدمی توسط جنیان و انسیان
تخاصم کفار در جهنم و نفرین به یکدیگر
نفرین و لعنت الهی بر یهودیان به سبب اعتقادات باطلشان درباره خداوند
ماموریت...
كلمات كليدي :اسباب گمراهی ,گمراهی توسط انس ,تخاصم در جهنم ,تخاصم کفار ,گمراهی توسط جنیان ,اسباب گمراهی ,نفرین بر یهود ,تکلیف بنی اسرائیل به کشتن یکدیگر ,

كلمات كليدي مشابه :
گمراهی درپی خودپسندى
گمراهی در پی خودپسندى
خودپسندى درپی خامی
خودپسندى درپی رفاه
سرپیچی درپی خودپسندى
گمراهی درپی افراط
گمراهی درپی لجاجت
گمراهی درپی انکار
خودپسندى
خودپسندى بنی اسرائیل
خودپسندى انسان
خودپسندى در پی خامی
خودپسندى در پی رفاه
سرپیچی در پی خودپسندى
خودپسندى کافران