خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  208   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
دستهدسته شدن انسانها و دلخوشی انسانها و دلخوشی آنان به آنچه نزد خود دارند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 53 سوره : المؤمنون
دستهدسته شدن انسانها و دلخوشی انسانها و دلخوشی آنان به آنچه نزد خود دارند
كلمات كليدي :گروه گروه شدن انسانها ,گروه گروه شدن انسانها ,گروه گروه شدن انسانها ,

همقسمشدن نه گروه فسادگر در قوم ثمود براى ترور صالح (ع) و خاندانش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : النمل
همقسمشدن نه گروه فسادگر در قوم ثمود براى ترور صالح (ع) و خاندانش
هم قسم شدن نه گروه فسادگر در قوم ثمود براى ترور صالح (ع) و خاندانش
كلمات كليدي :ترور صالح ,صالح و ثمود ,فسادگران ثمود ,گروه هاى ثمود ,ترور صالح ,گروههاى ثمود ,

تفرقه‌افکنی فرعون در میان مردم و گروه گروه کردن آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 4 سوره : القصص
خوارداشتن گروهی از مردم توسط فرعون
تفرقه‌افکنی فرعون در میان مردم و گروه گروه کردن آنها
فسادکارى فرعون
كلمات كليدي :تفرقه افکنی فرعون ,خوارداشتن مردم ,تفرقه افکنی فرعون ,فرعون و مردم ,فسادکارى فرعون ,خوار داشتن مردم ,

گروه‌هاى مختلف و متمایز مردمان در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : الروم
جدایی انسانها از یکدیگر در قیامت
گروه‌هاى مختلف و متمایز مردمان در قیامت
كلمات كليدي :تمایز در قیامت ,جدایی در قیامت ,روز جدائی ,انسانها در قیامت ,تمایز در قیامت ,مردم در قیامت ,

گروه تفحص
[ قالب : شعر ] [ مخاطب : عام ]
سفر کرده‌ام تا بجویم سرت را


و شاید در این خاک‌ها پیکرت را
شاعر:مصطفی جوادی مقدم
كلمات كليدي :جنگ , دفاع مقدس , جبهه , شهادت ,

گروه خونی من دریاست
[ قالب : شعر ] [ مخاطب : عام ]
آدم بالا می‌آورد

از بس بالا و پایین می‌دود
شاعر:علیرضا غزوه
كلمات كليدي :جنگ , دفاع مقدس , جبهه , شهادت ,

وجود نه گروه انجمن فسادگر در سرزمین ثمودیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 48 سوره : النمل
وجود نه گروه انجمن فسادگر در سرزمین ثمودیان
كلمات كليدي :فسادگران ثمود ,گروههاى فاسد ,فسادگران ثمود ,

نیل گروه بسیارى از امتهاى پیشین و اندکی از امت اخیر به مقام سابقان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : الواقعة
نیل گروه بسیارى از امتهاى پیشین و اندکی از امت اخیر به مقام سابقان
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,مقربان به خدا ,

نیل گروه بسیارى از امتهاى پیشین و اندکی از امت اخیر به مقام سابقان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : الواقعة
نیل گروه بسیارى از امتهاى پیشین و اندکی از امت اخیر به مقام سابقان
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,مقربان به خدا ,

هم گروه شدن آدمیان همجنس با یکدیگر در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : التکویر
هم گروه شدن آدمیان هجنس با یکدیگر در قیامت
كلمات كليدي :انسان در قیامت ,انسان در قیامت ,

كلمات كليدي مشابه :
گروه گروه شدن انسانها
گروه هاى ثمود
انسانها در شب
مرگ انسانها
رنگ انسانها
علم به انسانها
وحی به انسانها
حشر انسانها
حفظ انسانها
ذلت انسانها
عزت انسانها
انسانها و وحی
جهل انسانها
اختلاف انسانها
گمراه شدن انسانها