خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  161   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
پناه جستن اصحاب کهف به غار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 16 سوره : الکهف
برخوردارى از رحمت الهی و گشایش در کار، براى اصحاب کهف بعد از پناه بردن به غار
نزول رحمت الهی بر اصحاب کهف
کناره‌گیرى اصحاب کهف از بستگان شرک...
كلمات كليدي :اصحاب کهف در غار ,اصحاب کهف در غار ,رحمت بر اصحاب کهف ,رحمت براى اصحاب کهف ,کناره گیرى اصحاب کهف ,رحمت الهی ,اصحاب کهف در غار ,اصحاب کهف در غار ,کناره گیرى از مشرکان ,اصحاب کهف در غار ,اصحاب کهف در غار ,

تسلسل نبوت در دودمان حضرت ابراهیم (ع) درپی کنارهگیرى او از مشرکان و خدایانشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : مریم
تسلسل نبوت در دودمان حضرت ابراهیم (ع) درپی کناره‌گیرى او از مشرکان و خدایانشان
نبوت حضرت اسحاق و حضرت یعقوب
راستگوئی و نبوت حضرت ادریس
اعطاى...
كلمات كليدي :کناره گیرى ابراهیم از مشرکان ,نبوت در دودمان ابراهیم ,نبوت اسحاق ,کناره گیرى ابراهیم از مشرکان ,نبوت ادریس ,نبوت پیامبران ,نبوت هود ,کناره گیرى ابراهیم از مشرکان ,نبوت یعقوب ,

کنارهگیرى حضرت مریم از اهل خود درمکانی شرقی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 16 سوره : مریم
کناره‌گیرى حضرت مریم از اهل خود درمکانی شرقی
كلمات كليدي :کناره گیرى حضرت مریم ,مریم در مکان شرقی ,کناره گیرى حضرت مریم ,کناره گیرى حضرت مریم ,

موقعیت اصحاب کهف در غار و محفوظ بودنشان از تابش مستقیم آفتاب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : الکهف
بی بهره بودن ابدى کسی‌که خدایش گمراهش سازد از مرشد
هدایت شده توسط خداوند، هدایتیافته واقعی
موقعیت اصحاب کهف در غار و محفوظ بودنشان از تابش...
كلمات كليدي :اصحاب کهف در غار ,بی بهره گیرى از مرشد ,هدایت شده خدا ,گمراه شده خداوند ,اصحاب کهف در غار ,هدایت یافته واقعی ,هدایت واقعی ,اصحاب کهف در غار ,

کنارهگیرى ابراهیم از مشرکان و بتهایشان بعد از اتمام حجت با آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 48 سوره : مریم
امیدوارى ابراهیم به برآورده شدن دعایش
کناره‌گیرى ابراهیم از مشرکان و بتهایشان بعد از اتمام حجت با آنها
كلمات كليدي :ابراهیم و مشرکان ,امیدوارى ابراهیم ,اجابت دعا ,ابراهیم و مشرکان ,ابراهیم و مشرکان ,کناره گیرى از مشرکان ,

کنارهگیرى از شر
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
تاریخ بغداد
ـ به نقل از قَتاده ـ: لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! از شر، کناره‏گیرى کن ، همان طور که شر از تو کناره مى‏گیرد؛ زیرا شر ، براى شر آفریده شده است» .
كلمات كليدي :حکمت نامه ی لقمان , کتابخانه ,

تحمل پیامبر (ص) نسبت به آزارهاى کفار و منافقین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 48 سوره : الاحزاب
تحمل پیامبر (ص) نسبت به آزارهاى کفار و منافقین
مامورشدن پیامبر به کناره‌گیرى کفار و منافقین و فرمان نبردن از آنان
نقش توجه و توکل به خداوند...
كلمات كليدي :آزار به پیامبر ,آزار به پیامبر ,پیامبر و کفار ,پیامبر و منافقین ,وظایف پیامبر ,تحمل شدائد ,توجه به خدا ,توکل بر خدا ,آزارهاى منافقین ,کناره گیرى از منافقین ,کناره گیرى از کفار ,

چشمان باز اصحاب کهف در حال خواب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الکهف
گرداندن بدن اصحاب کهف به چپ وراست در مدت خوابشان
حضور سگ اصحاب کهف با آنان در غار
منظره رعبانگیز اصحاب کهف در غار
قدرت نمایی خداوند براى...
كلمات كليدي :اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,سگ اصحاب کهف ,ایجاد رعب ,محافظت از بندگان ,قدرت خداوند ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,

نابودى اصحاب فیل به قدرت لایزال الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 1 سوره : الفیل
بازگویی داستان اصحاب فیل براى پندگیرى مردم
نابودى اصحاب فیل به قدرت لایزال الهی
كلمات كليدي :اصحاب فیل ,اصحاب فیل ,پندگیرى از تاریخ ,عوامل پندگیرى ,داستانهاى قرآن ,اصحاب فیل ,اصحاب فیل ,

ایراد اصحاب کهف به مردم مشرک زمان خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : الکهف
ایراد اصحاب کهف به مردم مشرک زمان خود
لزوم اقامه دلیل و برهان براى اعتقادات خویش
دروغ بستن بر خداوند، بزرگترین ستم
شرک، باترین ظلم
كلمات كليدي :انتقاد اصحاب کهف ,معاصران اصحاب کهف ,دلیل براى اعتقادات ,انتقاد اصحاب کهف ,بزرگترین ستم ,دروغ به خدا ,نکوهش شرک ,باترین ظلم ,انتقاد اصحاب کهف ,

كلمات كليدي مشابه :
کناره گیرى اصحاب کهف
کناره گیرى از شرک
کناره گیرى از منافقین
کناره گیرى از کفار
کناره گیرى از مشرکان
کناره گیرى از فقیران
کناره گیرى از باطل
کناره گیرى از طاغوت
کناره گیرى از گناهان
کناره گیرى مریم
کناره گیرى ابراهیم از مشرکان
کناره گیرى حضرت مریم
قصه اصحاب کهف
اصحاب فیل
اصحاب رس