خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  932   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
استهزاى کفار نسبت به وقوع قیامت از سر جهل و نادانی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الشورى
حقانیت روز رستاخیز و ایمان مؤمنان به وقوع آن
هولناکی روز قیامت و ترس مؤمنان از سختی آن
ضرورت خوف از قیامت و آمادگی براى آن
استهزاى کفار...
كلمات كليدي :استهزاء قیامت ,ایمان به قیامت ,ترس از قیامت ,حقانیت قیامت ,سختی قیامت ,آمادگی براى قیامت ,استهزاء قیامت ,کفار و قیامت ,مؤمنان و قیامت ,مجادله در قیامت ,منکرین قیامت ,

حسرت کفار از دیدن رفتار و افکار خویش در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الصافات
حسرت کفار از دیدن رفتار و افکار خویش در قیامت
شگفتی کفار از مشاهده قیامت به محض مردن
كلمات كليدي :حسرتهاى کفار ,کفار در قیامت ,مشاهده قیامت ,کفار پس از مرگ ,حسرتهاى کفار ,

استبعاد کفار از برانگیخته شدن در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : السجدة
انکار دیدار خداوند از سوى کافران
استبعاد کفار از برانگیخته شدن در قیامت
كلمات كليدي :برانگیخته شدن در قیامت ,دیدار پروردگار ,برانگیخته شدن در قیامت ,کفار و قیامت ,کفار و لقاءالله ,

حتمیت وقوع قیامت و ناباورى کفار نسبت به آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : سبأ
آگاهی پروردگار به تمامی نهانی‌هاى جهان
حتمیت وقوع قیامت و ناباورى کفار نسبت به آن
آگاهی خداوند بر اسرار و آشکار کفار
كلمات كليدي :انکار قیامت ,نهانیهاى جهان ,حتمیت قیامت ,علم خداوند ,انکار قیامت ,کفار و قیامت ,نهانیها نزد خداوند ,

غفلت و لذترانی کفار در دنیا و پشیمانی بعدى آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : الحجر
غفلت و لذترانی کفار در دنیا و پشیمانی بعدى آنها
واگذاردن کفار به خوشگذرانیها و آرزوهاى مادى
واگذارى مشرکان به حال خود پس از اتمام حجت ازسوى...
كلمات كليدي :پشیمانی در قیامت ,پشیمانی کفار ,خوشگذرانی کفار ,غفلت در دنیا ,غفلت کفار ,پشیمانی در قیامت ,لذترانی کفار ,وانهادگی مشرکان ,وانهادن کفار ,

بیدارشدن کفار از خواب غفلت در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 38 سوره : مریم
بقاى ستمگران بر گمراهی در روز قیامت
بیدارشدن کفار از خواب غفلت در قیامت
كلمات كليدي :بیدارى در قیامت ,ستمگران در قیامت ,گمراهی ستمگران ,بیدارى در قیامت ,کفار در قیامت ,

نفرین کافران بر روسا و بزرگترین خود در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 68 سوره : الاحزاب
نفرین کافران بر روسا و بزرگترین خود در قیامت
كلمات كليدي :روساى کفار ,کفار در قیامت ,روساى کفار ,

شهادت شاهدان بر اعمال امتها در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 84 سوره : النحل
وجود شاهد واحدى براى هر امت در قیامت
اجازه ندادن به کفار براى سخن گفتن وعذرخواهی در روز قیامت
شهادت شاهدان بر اعمال امتها در قیامت
بسته...
كلمات كليدي :شهادت بر اعمال ,شاهد هر امت ,سخن گفتن در قیامت ,شهادت بر اعمال ,شهادت در قیامت ,عذرخواهی در قیامت ,کفار در قیامت ,ناامیدى در قیامت ,ناامیدى جزاز خداوند ,ناامیدى درپی گناه ,ناامیدى کفار ,

تهدید کفار و مشرکان به فرارسیدن قیامت و عذاب کافران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 45 سوره : الطور
تهدید کفار و مشرکان به فرارسیدن قیامت و عذاب کافران
كلمات كليدي :تهدید کفار ,عذاب کفار ,کفار در قیامت ,تهدید کفار ,

آرزوى کفار براى خروج از عذاب جهنم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : غافر
تحقق دو مرگ و دو بازآفرینی براى انسانها
اعتراف کفار بخطاى خویش در قیامت و بی‌ثمرى آن
عبور انسانها از دو عالم درطی دوبار مردن و رسیدن به جهان...
كلمات كليدي :آرزوهاى کفار ,دو احیاء ,مرگ و احیاء ,اعتراف به خطا ,اعتراف در قیامت ,اعترافات کفار ,بازآفرینی انسانها ,از برزخ به قیامت ,از دنیا به برزخ ,کفار در جهنم ,رهایی از عذاب ,دو مرگ ,مرگ انسانها ,آرزوهاى کفار ,

كلمات كليدي مشابه :
کفار در قیامت
کفار و قیامت
قیامت بنظر کفار
خشم کفار
شک کفار
ترس از کفار
کفار و وحی
نوح و کفار
کفار مکه
کفار پس از نوح
کفار بی طرف
صلح با کفار
کفار و شرک
جهل کفار
ولی کفار