خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  81   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
آگاهی و احاطه خداوند به اعمال کافران و مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 47 سوره : الانفال
نهی مسلمانان از پیروى کارهاى ابلهانه و غرورآمیز و بی‌محتوا
آگاهی و احاطه خداوند به اعمال کافران و مشرکان
نهی مؤمنان از تحریم امور حلال...
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,کارهاى غرور آمیز ,کارهاى ابلهانه ,احاطه خدا ,اعمال کافران ,اعمال مشرکان ,کارهاى بی محتوا ,آگاهی خدا ,وظایف مسلمانان ,

نقش غرور و نخوت در گرفتارى انسان به بلا و عذاب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : القلم
ضرورت پرهیز از غرور و نخوت دراثر داشتن ثروت و نفرات
لزوم توجه داشتن به مشیت خدا در تصمیم بر انجام امور
لزوم توجهداشتن به مشیت خدا در تصمیم...
كلمات كليدي :آثار غرور ,ترک غرور ,تقدیر و تصمیم ,توجه به تقدیر ,غرور به ثروت ,مشیت خدا ,عوامل عذاب ,آثار غرور ,غرور به قدرت ,

عناد و استکبار انسان دراثر غرور دروغین خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : البلد
تسلط مشیت و اراده حق بر تمام شئوون زندگی بشر
عناد و استکبار انسان دراثر غرور دروغین خود
كلمات كليدي :آثار غرور ,اراده حق ,استکبار انسان ,زندگی انسان ,غرور انسان ,مشیت خدا ,آثار غرور ,

عناد و طغیان انسان دراثر غرور کبرورزى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : عبس
سهولت شریعت و پیروى از خدا براى بشر
تشکل و آفرینش انسان از نطفه بی‌ارزش
قدرت خداوند در آفرینش و تکامل انسان از هنگام انعقاد نطفه تا مرگ
آزادى...
كلمات كليدي :آثار غرور ,آسانی دین ,آفرینش انسان ,اختیار انسان ,انسان در رحم ,ترکیب انسان ,تکامل انسان ,ساختمان انسان ,طغیان انسان ,غرور انسان ,هدایت انسان ,پیروى از خدا ,تجاوز از حد ,تدبیر خدا ,قدرت خدا ,عوامل طغیان ,عوامل ناسپاسی ,آثار غرور ,

نقش انفاق در مصونیت باغهاى میوه و اموال و ثروت انسان از بلا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : القلم
از بین رفتن محصول باغها و مزارع گروهی مغرور به ثروت و نیروى خویش
نقش انفاق در مصونیت باغهاى میوه و اموال و ثروت انسان از بلا
از بین رفتن باغستان...
كلمات كليدي :آثار انفاق ,آثار غرور ,آثار انفاق ,بخل از انفاق ,ترک انفاق ,باغداران بخیل ,مقابله با بلا ,موانع بلا ,بی نتیجه بودن ثروت ,غرور به ثروت ,عوامل شکست ,غرور به قدرت ,باغداران مغرور ,موانع موفقیت ,

عجب و غرور انسان به هنگام وفور نعمت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : الفجر
دلیل نبودن برخوردارى از نعمت بر شخصیت و مقام انسان نزد خدا
عجب و غرور انسان به هنگام وفور نعمت
نیکوبودن جمیع پیامبران خداوند
حاکمیت نظم...
كلمات كليدي :آثار نعمت ,انسان نزد خدا ,عجب انسان ,غرور انسان ,مقام انسان ,برخوردارى از نعمت ,عوامل عجب ,انبیاء نزد خداوند ,نظم کرات ,

برخوردارى امتهاى بعداز قوم نوح از نعمت، و سپس غرور و غفلت و عذاب آنان از سوى خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 48 سوره : هود
برخوردارى امتهاى بعداز قوم نوح از نعمت، و سپس غرور و غفلت و عذاب آنان از سوى خدا
بهره‌مندى نوح و مومنان پیرو او از سلامت و برکت پس از خروج از کشتی
فرمان...
كلمات كليدي :عذاب آدمیان ,غرور آدمیان ,غفلت آدمیان ,پیروان نوح ,طوفان نوح ,عذاب آدمیان ,نجات مؤمنان ,اطمینان نوح ,کشتی نوح ,

نقش وابستگی و اشتغال به نعمت در غرور انسان و فراموشی آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 45 سوره : الواقعة
نقش وابستگی و اشتغال به نعمت در غرور انسان و فراموشی آخرت
بازگشت نتایج اعمال انسان به خود او در قیامت
بازگشت نتایج اعمال بندگان به آنان...
كلمات كليدي :آثار ثروت ,فراموشی آخرت ,آثار ثروت ,نتیجه عمل ,عوامل غرور ,

آگاهی انسان از اعمال دنیوى خود و آثار بازگذاشته در آن در آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : الانفطار
آگاهی انسان از اعمال دنیوى خود و آثار بازگذاشته در آن در آخرت
سرزنش انسان درپی غرور و غفلت او از روى‌آورى به پروردگار کریم
كلمات كليدي :انسان در آخرت ,آگاهی از عمل ,انسان در آخرت ,غرور انسان ,غفلت از خدا ,نکوهش غرور ,

نگاه محبت آمیز فرزند به پدر و مادرش چه جایگاهی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
نگاه مهرآمیز فرزند به‏پدر و مادر عبادت است.
كلمات كليدي :پدر و مادر , خانه ,

كلمات كليدي مشابه :
کارهاى غرور آمیز
کارهاى ابلهانه
کارهاى بی محتوا
کارهاى بی فایده
مرگ توبه آمیز
قصه عبرت آمیز
سنتهاى شرک آمیز
مقررات شرک آمیز
سرگذشت عبرت آمیز
سخنان اهانت آمیز
داستان عبرت آمیز
ترک غرور
کبر و غرور
غرور منافقان
غرور یهود