خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  151   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
لزوم پیروى از پیامبران که خواهان هیچ مزدى نیستند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 21 سوره : یس
لزوم پیروى از پیامبران که خواهان هیچ مزدى نیستند
كلمات كليدي :پیروى از پیامبران ,پیروى از پیامبران ,معیار پیروى ,شرائط پیشوا ,

نهی از دنبالهروى از امور غیرقطعی و مشکوک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 36 سوره : الاسراء
نهی از دنبالهروى از امور غیرقطعی و مشکوک
لزوم پیروى از علم و یقین
سئوال از گوش و چشم انسان در قیامت
نهی از دنباله‌روى از امور غیرقطعی...
كلمات كليدي :پیروى از شک ,پیروى از ظن ,پیروى از علم ,پیروى از یقین ,سؤال از چشم ,سؤال از دل ,سؤال از گوش ,سؤال در قیامت ,پیروى از شک ,اهمیت یقین ,

پیروى کافران از پندارها و گمانهاى خودشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 28 سوره : النجم
نرسیدن انسان به حق درصورت پیروى از ظن و گمان
پیروى کافران از پندارها و گمانهاى خودشان
كلمات كليدي :پیروى از گمان ,پیروى از گمان ,موانع شناخت ,کافران و ظن ,پیروى از گمان ,پیروى از گمان ,کافران و گمان ,

ضرورت پذیرش دلیل و برهان در اعتقادات بجاى پیروى از راى و رسومات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : ص
پافشارى بر باطل به سبب پیروى از نیاکان
ضرورت پذیرش دلیل و برهان در اعتقادات بجاى پیروى از راى و رسومات
اصرار کفار بر اعتقاد به خدایان و شرک
شتاب...
كلمات كليدي :برهان در اعتقادات ,پافشارى بر باطل ,برهان در اعتقادات ,پیروى از رسوم ,پیروى از نیاکان ,کفار و شرک ,معیار در عقیده ,

نهی از پیروى از تجاوزکاران و جلوگیرىکنندگان از راه خیر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : القلم
نکوهش جلوگیرى از کار خیر و تجاوزگرى و بدکارى
نهی از پیروى از تجاوزکاران و جلوگیرىکنندگان از راه خیر
نهی از پیروى از تجاوزکاران و جلوگیرى‌کنندگان...
كلمات كليدي :پیروى از متجاوزان ,نکوهش تجاوزگرى ,جلوگیرى از خیر ,دورى از فاسدان ,دورى از گنهکاران ,پیروى از متجاوزان ,نکوهش پرخورى ,

نکوهش عیبجوئی و سخن‌چینی براى افساد میان انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : القلم
نکوهش عیبجوئی و سخن‌چینی براى افساد میان انسانها
ضرورت پرهیز از پیروى سخنچینان و عیب‌جویان مفسده‌جو
ضرورت پرهیز از پیروى سخن چینان و عیب‌جویان...
كلمات كليدي :نکوهش اختلاف انگیزى ,ایجاد فساء ,پیروى از سخن چینان ,پیروى از عیب جویان ,پیروى از مفسده جویان ,نکوهش سخن چینی ,نکوهش عیب جویی ,حصول نقمت ,

تاثیر پیروى از کجراهه‌ها در اختلاف و پراکندگی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 153 سوره : الانعام
تاثیر پیروى از کجراهه‌ها در اختلاف و پراکندگی
تاکید شریعت اسلامی بر وحدت امت
ضرورت پیروى از راه راست الهی
نهی از پیروى از راههاى کب
نقش...
كلمات كليدي :اسباب اختلاف ,اسباب اختلاف ,اسباب تفرقه ,شریعت اسلامی ,وحدت امت ,پیروى از راه راست ,پیروى از راه کج ,پیروى از کجراهه ,علل تقوا ,گرایش به تقوا ,توصیه خدا ,حدود صراط مستقیم ,صراط مستقیم در قرآن ,وحدت ادیان ,

پیروى و تقلید کافران از پدرانشان مانع از پیروى آنان از حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 81 سوره : المؤمنون
پیروى و تقلید کافران از پدرانشان مانع از پیروى آنان از حق
كلمات كليدي :تقلید از پدران ,موانع پیروى از حق ,تقلید از پدران ,

امر خداوند به پیروى مردم از او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : الزخرف
امر خداوند به پیروى مردم از او
عیسی (ع) نشانه‌اى براى رستاخیز
مسخر شدن پدیده‌هاى زمینی براى انسان، نشانه‌اى براى پندپذیران
كلمات كليدي :پیروى از خدا ,پیروى از خدا ,عیسی و رستاخیز ,نشانه براى رستاخیز ,نشانه براى پندپذیران ,

ایمان حقیقی به خداوند و روز رستاخیز، مقتضی پیروى از خدا، پیامبر (ص) و اولوامر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 59 سوره : النساء
لزوم پرهیز از تشریع در حوزه احکام شرعی
حق پیامبر (ص) در جعل احکام
لزوم مراجعه مؤمنان به کتاب خدا و سنت پیامبر براى رفع اختلاف در امور دینی
لزوم...
كلمات كليدي :ایمان به آخرت ,احکام شرعی ,جعل احکام ,اختلاف در دین ,اطاعت از اولی الامر ,اطاعت از پیامبر ,اطاعت از خدا ,پیروى از اولی الامر ,ایمان به آخرت ,ایمان به خدا ,پرهیز از تشریع ,پیروى از پیامبر ,حقوق پیامبر ,مخالفت با پیامبر ,مسئولیت پیامبر ,پیروى از خدا ,مخالفت با خدا ,مراجعه به سنت ,علائم کفر ,وظایف مؤمنان ,مراجعه به کتاب ,کفر باطنی ,

كلمات كليدي مشابه :
پیروى از دین
پیروى از وحی
پیروى از خدا
پیروى از هوس
پیروى از نفس
پیروى از ظن
پیروى از شک
پیروى از حق
پیروى از نوح
پیروى از هوا
پیروى از راه کج
پیروى از هوى
پیروى از حجت
پیروى از زن
پیروى از لوط