خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  136   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
ضرورت مطالعه در تاریخ و پندگیرى از سرگذشت پیشینیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : الحاقة
مجازات امتهاى پیشین براى تذکر و پندگیرى آیندگان
ضرورت مطالعه در تاریخ و پندگیرى از سرگذشت پیشینیان
كلمات كليدي :پندگیرى از تاریخ ,عوامل پندگیرى ,امتهاى پیشین ,سرگذشت پیشینیان ,پندگیرى از تاریخ ,مطالعه در تاریخ ,مجازات امتها ,

ضرورت پندگیرى از هلاکت تمدنها و جوامع پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : الانعام
ضرورت پندگیرى از هلاکت تمدنها و جوامع پیشین
ارزش تفکر و تدبر در تاریخ و پندگیرى از آن
برخوردارى تمدنهاى پیشین از امکانات مادى و طبیعی بیشتر...
كلمات كليدي :پندگیرى از تاریخ ,پندگیرى از تاریخ ,تفکر در تاریخ ,تمدنها در تاریخ ,سقوط تمدن ,سقوط جامعه ,نابودى جامعه ,گناه جمعی ,نابودى ثمودیان ,

بیان سرگذشت پیشینیان در قرآن براى پندگیرى مردم از آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 4 سوره : القمر
بیان سرگذشت پیشینیان در قرآن براى پندگیرى مردم از آن
كلمات كليدي :پندگیرى از تاریخ ,امتهاى پیشین ,پندگیرى از تاریخ ,قصص قرآن ,

ضرورت پندگیرى از تاریخ و سرگذشت اقوام پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 74 سوره : الاعراف
تذکر نعمتهاى الهی از سوى پیامبران
ضرورت پندگیرى از تاریخ و سرگذشت اقوام پیشین
جانشینی پی در پی اقوام و جوامع درطول تاریخ
توانایی قوم...
كلمات كليدي :سرگذشت اقوام ,تذکر دادن انبیاء ,پندگیرى از تاریخ ,جامعه در تاریخ ,تحول جوامع ,خانه سازى ثمود ,شهرنشینی ثمود ,کاخ هاى ثمود ,سرگذشت اقوام ,مانع فساد ,یادآورى نعمت ,کاخهاى ثمود ,

بیان هلاکت امتهاى پیشین در قرآن براى عبرت مردم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 31 سوره : القمر
خشکشدن یکایک قوم ثمود بر اثر صاعقه و صداى مهیب آسمانی بخاطر تکذیب هشدارهاى خداوند
بیان هلاکت امتهاى پیشین در قرآن براى عبرت مردم
خشک شدن...
كلمات كليدي :پندگیرى از تاریخ ,امتهاى پیشین ,پندگیرى از تاریخ ,قوم ثمود ,عذاب خدا ,

نقش تفکر در تاریخ امتهاى پیشین در راهیابی بسوى حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 37 سوره : الذاریات
پندگیرى خائفان از عذاباز نشانه‌هاى عذاب امتهاى پیشین
باقی گذاردن نشانه‌اى روشن در سرزمین قوم لوط براى عبرت خائفان از عذابی پر درد
نقش...
كلمات كليدي :آثار تفکر ,پندگیرى از پیشینیان ,پندگیرى از تاریخ ,امتهاى پیشین ,تفکر در تاریخ ,آثار تفکر ,خوف از عذاب ,سرزمین لوط ,عوامل هدایت ,قوم لوط ,

ضرورت پندگیرى از تاریخ و آثار بجامانده از پیشینیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 109 سوره : یوسف
برترى سراى آخرت نسبت به دنیا براى پارسایان
ارزش اندیشه و تعقل
ضرورت پندگیرى از تاریخ و آثار بجامانده از پیشینیان
تاکید بر جنبه بشرى و ناسوتی...
كلمات كليدي :آثار باستانی ,برترى آخرت ,دنیا و آخرت ,ارزش اندیشه ,ارزش تعقل ,آثار باستانی ,بشر بودن پیامبران ,پاداش پارسایان ,پندآموزى از پیشینیان ,پندآموزى از گمراهان ,پندگیرى از پیشینیان ,پندگیرى از تاریخ ,مخالفان پیامبر ,ویژگی پیامبران ,گردش در زمین ,نعمت نبوت ,وحی و آموزش ,ویژگی انبیاء ,

هلاکت امتهاى پیشین در پی انکار خدا و رسولان او با عذابی سخت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الملک
هلاکت امتهاى پیشین در پی انکار خدا و رسولان او با عذابی سخت
ضرورت پندگیرى از تاریخ و سرگذشت پیشینیان
نقش مطالعه تاریخ و سرگذشت امتهاى پیشین...
كلمات كليدي :افول تمدنها ,انکار پیامبران ,انکار خدا ,پندگیرى از تاریخ ,عوامل پندگیرى ,سرگذشت پیشینیان ,مطالعه تاریخ ,افول تمدنها ,عوامل خداشناسی ,رویکرد به دین ,عذاب امتها ,هلاکت امتها ,

روش قرآن در ارشاد مردم از طریق بیان داستانهاى امتهاى هلاک شده پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 37 سوره : ق
روش قرآن در ارشاد مردم از طریق بیان داستانهاى امتهاى هلاک شده پیشین
عبرت‌پذیرى انسان عاقل و هشیار از تاریخ و سرگذشت پیشینیان
نقش عقل و گوش فرادادن...
كلمات كليدي :ارشاد قرآن ,ارشاد مردم ,پندگیرى از پیشینیان ,پندگیرى از تاریخ ,عوامل پندگیرى ,امتهاى پیشین ,داستان پیشینیان ,تفکر در تاریخ ,روش تبلیغ ,عوامل هدایت ,ارشاد قرآن ,قرآن و داستان ,

دعوت مردم به جهانگردى جهت عبرت‌گیرى از آثار تاریخی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 137 سوره : آل عمران
سرانجام تکذیب‌کنندگان آیات الهی، درس عبرتی براى دیگران
دعوت مردم به جهانگردى جهت عبرت‌گیرى از آثار تاریخی
لزوم درس آموزى و پندگیرى...
كلمات كليدي :آثار تاریخی ,تکذیب آیات ,پندگیرى از تاریخ ,امتهاى پیشین ,فلسفه تاریخ ,قوانین تاریخ ,مطالعه تاریخ ,آثار تاریخی ,سرانجام تکذیب کنندگان ,دعوت به جهانگردى ,هدف جهانگردى ,سنتهاى خدا ,هدف جهاد ,

كلمات كليدي مشابه :
پندگیرى از تاریخ
پندگیرى از دین
پندگیرى از طبیعت
پندگیرى از پیشینیان
پندگیرى از قرآن
موانع پندگیرى
پندگیرى پرهیزگاران
عوامل پندگیرى
محرومیت از پندگیرى
پندگیرى انسان
پندگیرى خردمندان
پندگیرى مشرکان
پندگیرى از تبهکاران
پندگیرى از عذاب
پندگیرى از نعمت