خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  90   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
پرهیز کردن درست چه ویژگی هایی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام کاظم علیه‏السلام :
پرهیز این نیست که چیزى را اصلاً نخورى ، بلکه پرهیز آن است که از هر چیزى سبک بخورى .
كلمات كليدي :پرهیز , درمانگرها ,

چرا پرهیز، از دارو خوردن بهتر است؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام کاظم علیه‏السلام :
هیچ دارویى نیست ، مگر آن که خود بیمارى تازه‏اى را دامن مى‏زند . براى بدن چیزى سودمندتر از پرهیز جز در آنچه بدان نیاز دارد نیست .
كلمات كليدي :پرهیز , درمانگرها ,

پرهیز، چه نقشی در درمان دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
معده ، خانه همه دردهاست و پرهیز ، ریشه همه درمان‏ها .
كلمات كليدي :پرهیز , درمانگرها ,

پرهیز، چه نقشی در درمان دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
گرسنگى کشیدن سودمندترین داروست .
كلمات كليدي :پرهیز , درمانگرها ,

پرهیز، چه نقشی در درمان دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام کاظم علیه‏السلام :
هیچ دارویى نیست که دردى را بر نینگیزد ، و هیچ چیزى براى بدن ، سودمندتر از آن نیست که جز از آنچه بِدان نیاز دارد ، دست بشوید .
كلمات كليدي :پرهیز , درمانگرها ,

پرهیز واقعی چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام کاظم علیه‏السلام :
پرهیز ، آن نیست که چیزى را به‏کلّى وا بگذارى و هیچ نخورى ؛ بلکه پرهیز ، آن است که از چیزى بخورى ، امّا کم بخورى .
كلمات كليدي :پرهیز , درمانگرها ,

پرهیز واقعی چیست؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام رضا علیه‏السلام :
پرهیز از یک چیز ، وا گذاردن آن نیست . پرهیز از یک چیز ، تنها کم خوردن از آن است .
كلمات كليدي :پرهیز , درمانگرها ,

پرهیز چه فوایدی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
پرهیز ، مایه درستىِ تن است .
كلمات كليدي :پرهیز , درمانگرها ,

پرهیز چه فوایدی دارد؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
امام على علیه‏السلام :
تن‏درستى ، جز با پرهیز ، به دست نمى‏آید .
كلمات كليدي :پرهیز , درمانگرها ,

ضرورت پرهیز از کم‌فروشی و خیانت در توزین اشیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 9 سوره : الرحمن
ضرورت پرهیز از کم‌فروشی و خیانت در توزین اشیاء
ضرورت پرهیز از خروج از معیار قسط و عدل در رفتار براى جن و انسان
كلمات كليدي :پرهیز از کم فروشی ,خیانت در توزین ,رعایت عدل ,عدالت در کردار ,پرهیز از کم فروشی ,

كلمات كليدي مشابه :
پرهیز از شرک
پرهیز از زور
پرهیز از زن
پرهیز از ظلم
پرهیز از بخل
پرهیز
پرهیز از اختلاف
پرهیز از دنیاگروى
پرهیز از دنیاگرایی
پرهیز از گناه
پرهیز از تشریع
پرهیز از سخن ناروا
پرهیز از خودبینی
پرهیز از خودستایی
پرهیز از پرسش