خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  717   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
پیامبرى، پیوند با روح و امر خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : غافر
پیامبرى، پیوند با روح و امر خداوند
قیامت، روز ملاقات با خداوند و بروز تمامی حقایق
حقانیت نبوت پیامبر اکرم و نزول قرآن کریم ازسوى خدا
اعطاى...
كلمات كليدي :امر خداوند ,نبوت و امر ,پیوند با روح ,حقایق در قیامت ,حقیقت نبوت ,امر خداوند ,ملاقات با خداوند ,ویژگیهاى قیامت ,حقانیت نبوت ,نبوت موسی ,ویژگیهاى عاد ,

شگفتی خلقت شتر و ویژگیهاى خاص آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : الغاشیة
شگفتی خلقت شتر و ویژگیهاى خاص آن
اقامه نماز و انفاق پنهانی و علنی توسط خردمندان
كلمات كليدي :آفرینش شتر ,آفرینش شتر ,ویژگیهاى شتر ,ویژگیهاى خردمندان ,

بی‌ثمرى اعتراف و اعتذار خطاکاران در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 51 سوره : غافر
بی‌ثمرى اعتراف و اعتذار خطاکاران در قیامت
یارى خداوند به پیامبران و مؤمنین در دنیا و آخرت
قیامت، روز قیام شهود و شهداء و بروز شهادت برحقائق...
كلمات كليدي :اعتراف بی ثمر ,اعتراف خطاکاران ,اعتراف در قیامت ,اعتراف بی ثمر ,خداوند و پیامبران ,شهادت بر حقیقت ,خداوند و مؤمنان ,یارى خداوند ,خطاکاران در قیامت ,شهادت بر رفتار ,ویژگیهاى قیامت ,

خشوع و فروتنی در نماز از ویژگیهاى مؤمنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : المؤمنون
خشوع و فروتنی در نماز از ویژگیهاى مؤمنان
ولایت و سرپرستی خداوند نسبت به مؤمنان
هشدار قرآن نسبت به نقشه مشرکان براى حمله بر لشگر اسلام در...
كلمات كليدي :خشوع در نماز ,فروتنی در نماز ,ولی مؤمنان ,حمله در حال نماز ,فایده نماز ,ویژگیهاى قیامت ,

وفاى به عهد و پیمان خداوند، از ویژگیهاى خردمندان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الرعد
وفاى به عهد و پیمان خداوند، از ویژگیهاى خردمندان
سرانجام نیکوى تقوى و بهشتهاى پهناور متقین درپی وعده خداوند
كلمات كليدي :ویژگیهاى خردمندان ,وفاء به عهد ,وعده هاى خداوند ,

استهزاى کفار نسبت به وقوع قیامت از سر جهل و نادانی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الشورى
حقانیت روز رستاخیز و ایمان مؤمنان به وقوع آن
هولناکی روز قیامت و ترس مؤمنان از سختی آن
ضرورت خوف از قیامت و آمادگی براى آن
استهزاى کفار...
كلمات كليدي :استهزاء قیامت ,ایمان به قیامت ,ترس از قیامت ,حقانیت قیامت ,سختی قیامت ,آمادگی براى قیامت ,استهزاء قیامت ,کفار و قیامت ,مؤمنان و قیامت ,مجادله در قیامت ,منکرین قیامت ,

هدایت خداوند شامل کسانی که با تدبر و تعقل سخن حق را میپذیرد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الزمر
صاحبدن، پیروان قرآن و عاملان به شریعت و متوجهان به خداوند
هدایت خداوند شامل کسانی که با تدبر و تعقل سخن حق را می‌پذیرد
صاحبدلان، پیروان قرآن...
كلمات كليدي :پذیرش حق ,پیروان قرآن ,پذیرش حق ,هدایت خداوند ,صاحبدلان و دیندارى ,ویژگیهاى صاحبدلان ,ویژگیهاى شتر ,

رویگردانی از امور بیهوده و بی‌فایده از ویژگیهاى مؤمنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : المؤمنون
رویگردانی از امور بیهوده و بی‌فایده از ویژگیهاى مؤمنان
خشوع و فروتنی در نماز از ویژگیهاى مؤمنان
كلمات كليدي :کارهاى بی فایده ,رویگردانی از لغو ,ویژگیهاى مؤمنان ,

انکار قوم عاد و استهزاء آنان نسبت به آیات الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 26 سوره : الاحقاف
انکار قوم عاد و استهزاء آنان نسبت به آیات الهی
نیرومندى قوم عاد ازنظر قدرت جسمی و امکانات مادى
بی نتیجه بودن نیروى مادى و جسمی در هنگام...
كلمات كليدي :استهزاء به آیات ,انکار آیات ,عاد و آیات ,استهزاء به آیات ,امکانات عاد ,عجز انسان ,نزول بلا ,قوم عاد ,ویژگیهاى عاد ,مقابله با عذاب ,نزول برکات ,ویژگیهاى صاحبدلان ,

آشکار آثار اعمال و عقائد مردمان در سیماى آنان در روز قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 38 سوره : عبس
شادى و سرور انسانهاى نیکوکار و مؤمن در روز قیامت
آشکار آثار اعمال و عقائد مردمان در سیماى آنان در روز قیامت
شادابی سیماى مؤمنان و پرهیزگاران...
كلمات كليدي :انسان در قیامت ,شادکامان در قیامت ,انسان در قیامت ,مؤمنان در قیامت ,مجرمان در قیامت ,کافران در قیامت ,

كلمات كليدي مشابه :
ویژگیهاى قیامت
ویژگیهاى شتر
ویژگیهاى عاد
ویژگیهاى انسان
ویژگیهاى خردمندان
ویژگیهاى نیکوکاران
ویژگیهاى پیامبر
ویژگیهاى صاحبدلان
ویژگیهاى پیامبران
ویژگیهاى مؤمنان
ویژگیهاى پارسایان
ویژگیهاى باطل
جن در قیامت
حق در قیامت
علم به قیامت