خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  934   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
انحصار وظیفه پیامبر درابلاغ احکام الهی به مردم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 92 سوره : المائدة
ضرورت اطاعت از دستورات خداوند و پیامبراکرم
ضرورت اطاعت از دستورات خداوند و پیامبر اکرم
ضرورت اجتناب از مخالفت با خدا و پیامبر
انحصار...
كلمات كليدي :ابلاغ رسالت ,اطاعت از پیامبر ,اطاعت از خدا ,مخالفت با پیامبر ,وظیفه پیامبر ,مخالفت با خدا ,ابلاغ رسالت ,وظیفه اهل کتاب ,

حصر ماموریت پیامبر در بشارت دادت و بیمدادن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 105 سوره : الاسراء
حصر ماموریت پیامبر در بشارت دادت و بیم دادن
كلمات كليدي :وظیفه پیامبر اکرم ,بشارت مردم ,بیم دادن مردم ,وظیفه پیامبر اکرم ,وظیفه پیامبر اکرم ,

وظیفه پیامبر (ص) در پیروى از وحی و استقامت و شکیبایی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 109 سوره : یونس
خداوند، برترین داوران
وظیفه پیامبر (ص) در پیروى از وحی و استقامت و شکیبایی
داورى خداوند میان پیامبر و قومش
وظیفه پیامبر درابلاغ احکام الهی...
كلمات كليدي :استقامت پیامبر ,برترین داوران ,داور برتر ,استقامت پیامبر ,پیامبر و قوم او ,شکیبایی پیامبر ,وظیفه پیامبر ,پیروى از وحی ,داورى خدا ,

گفتگوى فرشتگان در ملاءاعلی درباره آفرینش آدم (ع)
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 69 سوره : ص
آگاهی دادن و هشدار، وظیفه اصلی پیامبر (ع)
گفتگوى فرشتگان در ملاءاعلی درباره آفرینش آدم (ع)
هشدار پیامبران به مردم و فراخواندن آنها به تقوا
كلمات كليدي :فرشتگان و آدم (ع) ,آگاهی دادن پیامبر (ص) ,ملاء اعلی ,هشدار توسط پیامبر (ص) ,وظیفه پیامبر (ص) ,هشدار توسط پیامبر ص ,فرشتگان و آدم ع ,گفتگوى فرشتگان ,هشدار پیامبران ,وظیفه پیامبر ص ,

اختصاص وظیفه پیامبر در انذار و ابلاغ رسالت الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : عبس
کرامت دین اسلام و بی‌نیازى آن از روى آوردن مردم نسبت به آن
بی‌نیازى خداوند از ایمان اغنیا و متکبران و مغروران
اختصاص وظیفه پیامبر در انذار...
كلمات كليدي :ابلاغ رسالت ,کرامت اسلام ,ایمان اغنیا ,انذار پیامبر ,ایمان متکبران ,بی نیازى خدا ,وظیفه پیامبر ,ابلاغ رسالت ,

بیم و بشارت پیامبر (ص) براى تمامی عصرها و نسلها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 28 سوره : سبأ
بیم و بشارت پیامبر (ص) براى تمامی عصرها و نسلها
نبوت عمومی و جهانی پیامبر (ص)
حقانیت نبوت پیامبر اکرم و عصمت او در ابلاغ کلام خدا
كلمات كليدي :پیامبر (ص) و بشریت ,پیامبر (ص) و بشریت ,نبوت پیامبر (ص) ,وظیفه پیامبر (ص) ,

وظیفه پیامبر درابلاغ احکام الهی و دستورات او به مردم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 99 سوره : المائدة
علم خداوند به اعمال و نیات پنهان و آشکار انسان
وظیفه پیامبر درابلاغ احکام الهی و دستورات او به مردم
علم و آگاهی خداوند از باطن و نیات آدمی
انحصار...
كلمات كليدي :ابلاغ رسالت ,اعمال بندگان ,نیات بندگان ,وظیفه پیامبر ,علم خدا ,ابلاغ رسالت ,نیات انسان ,

حصر وظیفه پیامبران در ابلاغ پیام الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 35 سوره : النحل
استدلال مشرکان بر شرک ورزیدن خود
استدلال مشرکان به عدم تعلق خواسته الهی به یگانه پرستی
حصر وظیفه پیامبران در ابلاغ پیام الهی
رفتار یکسان...
كلمات كليدي :ابلاغ وحی ,استدلال بر شرک ,وظیفه پیامبر ,تشابه رفتارى کافران ,ابلاغ وحی ,

ابلاغ وحی و کلام حق تنها وظیفه پیامبر اکرم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 23 سوره : الجن
خداوند تنها ملجا و پناهگاه بشر
عجز و ناتوانی انسان از فرار از حیطه قدرت خدا
ضرورت پیروى از خداوند و پیامبر بر حق او
اعتراف پیامبر به عبودیت...
كلمات كليدي :ابلاغ وحی ,پناهگاه بشر ,عجز بشر ,پیروى از پیامبر ,عبودیت پیامبر ,مخالفت با پیامبر ,مسئولیت پیامبر ,پیروى از خدا ,جاودانگی در دوزخ ,فرار از خدا ,قدرت خدا ,نافرمانی خدا ,ابلاغ وحی ,

وظیفه پیامبر در ابلاغ وحی و ارشاد مردم و انذار آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 45 سوره : ق
وظیفه پیامبر در ابلاغ وحی و ارشاد مردم و انذار آنان
ماموریت پیامبر به پنددادن کسانی که از تهدید خدا می‌ترسند بوسیله قرآن
علم و اطلاع خداوند به...
كلمات كليدي :ابلاغ وحی ,ارشاد مردم ,انذار مردم ,پند دادن با قرآن ,وظیفه پیامبر ,علم خدا ,فلسفه نبوت ,گفتار مشرکان ,ابلاغ وحی ,

كلمات كليدي مشابه :
وظیفه پیامبر
وظیفه پیامبر (ص)
وظیفه پیامبر ص
وظیفه پیامبر اکرم
وظیفه والدین
وظیفه انسان
وظیفه پیامبران
وظیفه مؤمنان
وظیفه مسلمانان
وظیفه ثروتمندان
وظیفه اهل کتاب
وظیفه موسی
وظیفه هارون
وظیفه پیامبراکرم
وظیفه رباخواران