خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  85   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
نکوهش تندخوئی، کینه‌توزى، بی‌اصالتی، پرخورى و بخل نسبت به دیگران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : القلم
مخالفت صاحبان اخلاق رذیله و گنهکاران و مفسده‌جویان با پیامبر
نکوهش تندخوئی، کینه‌توزى، بی‌اصالتی، پرخورى و بخل نسبت به دیگران
نکوهش بنی‌اسرائیل...
كلمات كليدي :نکوهش پرخورى ,فاسقان و پیامبر ,مخالفان پیامبر ,نکوهش تندخویی ,نکوهش بنی اسرائیل ,نکوهش کینه توزى ,

نکوهش عیبجوئی و سخن‌چینی براى افساد میان انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : القلم
نکوهش عیبجوئی و سخن‌چینی براى افساد میان انسانها
ضرورت پرهیز از پیروى سخنچینان و عیب‌جویان مفسده‌جو
ضرورت پرهیز از پیروى سخن چینان و عیب‌جویان...
كلمات كليدي :نکوهش اختلاف انگیزى ,ایجاد فساء ,پیروى از سخن چینان ,پیروى از عیب جویان ,پیروى از مفسده جویان ,نکوهش سخن چینی ,نکوهش عیب جویی ,حصول نقمت ,

نکوهش منت‌گذارى و فزونطلبی و ضرورت ترک آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : المدثر
نکوهش منت‌گذارى و فزون‌طلبی و ضرورت ترک آن
نکوهش تکذیب‌کنندگان آیات الهی
كلمات كليدي :نکوهش فزون طلبی ,نکوهش منت گذارى ,نکوهش فزون طلبی ,نکوهش مکذبان ,

نکوهش مشرکان به سبب ایمان به موجوداتی بی اثر و بی خاصیت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 73 سوره : النحل
عجز و ناتوانی مطلق معبودهاى مشرکان
نکوهش مشرکان به سبب ایمان به موجوداتی بی اثر و بی خاصیت
ناتوانی معبودهاى دروغین در سود وزیان رساندن به...
كلمات كليدي :ایمان بتها ,ناتوانی بتان ,معبودهاى مشرکان ,نکوهش مشرکان ,نکوهش مسلمانان ,

پاسخ قوم لوط به دعوت خیرخواهانه لوط
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : العنکبوت
پاسخ قوم لوط به دعوت خیرخواهانه لوط
نکوهش شدید انجام منکرات در مجالس و به طور علنی
نکوهش همجنس‌گرائی در مجالس
منافات همجنس‌بازى با...
كلمات كليدي :پاسخ به انبیاء ,پاسخ به انبیاء ,منکرات علنی ,همجنس بازى علنی ,فطرت و همجنس بازى ,لوط و قوم او ,نکوهش منکرات ,نکوهش منت نهادن ,نکوهش همجنس بازى ,نکوهش همجنس گرائی ,

نکوهش لوط از همجنس‌بازى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 55 سوره : النمل
نکوهش لوط از همجنس‌بازى
نادانی و نفهمی منافقان
نکوهش شخص طغیانگرى که پیامبر اکرم را از نماز باز می‌داشت
نادانی همجنس‌بازان
كلمات كليدي :لوط و قومش ,لوط و قومش ,نادانی منافقان ,نکوهش ناهی از نماز ,نادانی همجنس بازان ,نکوهش همجنس بازى ,

نکوهش یاس از رحمت خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 56 سوره : الحجر
گمراهان، نومید از رحمت الهی
نکوهش یاس از رحمت خدا
نکوهش همجنس‌گرائی در مجالس
یاس و نومیدى انسان و احساس خوارى و ذلت او به هنگام تنگ روزى...
كلمات كليدي :رحمت خدا ,یاس از خدا ,یاس از خداوند ,رحمت خدا ,ضرر گمراهی ,نکوهش همجنس گرائی ,عوامل یاس ,یاس از آخرت ,

استهزاء کافران به پیامبراکرم به خاطر نکوهش او از بتها و معبودهایشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 36 سوره : الانبیاء
استهزاء کافران به پیامبراکرم به خاطر نکوهش او از بتها و معبودهایشان
انکار خداوند رحمان ازطرف کافران علیرغم تعصب خودشان نسبت به معبودانشان
استهزاء...
كلمات كليدي :استهزاء به پیامبر اکرم ,استهزاء به پیامبر اکرم ,پیامبر اکرم و کافران ,انکار خداوند ,نکوهش از بیان ,استهزاء به پیامبر اکرم ,تعصب کافران ,خداوند و کافران ,نکوهش اختلاف انگیزى ,

امانتبودن نعمتهاى دنیا در دست انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 23 سوره : الحدید
امانت بودن نعمتهاى دنیا در دست انسان
محرومیت خودستایان متکبر از دوستی خداوند
ناچیزبودن نعمتهاى زوال‌پذیر دنیا دربرابر نعمتهاى جاویدان...
كلمات كليدي :امانات الهی ,امانات الهی ,نکوهش تکبر ,دوستی خدا ,نکوهش خودستایی ,نعمتهاى دنیوى ,

نهی از پیروى از تجاوزکاران و جلوگیرىکنندگان از راه خیر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : القلم
نکوهش جلوگیرى از کار خیر و تجاوزگرى و بدکارى
نهی از پیروى از تجاوزکاران و جلوگیرىکنندگان از راه خیر
نهی از پیروى از تجاوزکاران و جلوگیرى‌کنندگان...
كلمات كليدي :پیروى از متجاوزان ,نکوهش تجاوزگرى ,جلوگیرى از خیر ,دورى از فاسدان ,دورى از گنهکاران ,پیروى از متجاوزان ,نکوهش پرخورى ,

كلمات كليدي مشابه :
نکوهش بخل
نکوهش یاس
نکوهش کفر
نکوهش شرک
نکوهش ظاهرگرایی
نکوهش بخل ورزى
نکوهش بت پرستی
نکوهش منت نهادن
نکوهش بنی اسرائیل
نکوهش غرور
نکوهش یهود
نکوهش منت گذارى
نکوهش اکثریت
نکوهش اهل کتاب
نکوهش انسان