خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  38   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
نفرین خداوند بر کافر (ولیدبن مغیره)
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : المدثر
نفرین بر قوم مدین و قوم ثمود
لعن و نفرین خداوند بر منافقان و مشرکان
نفرین و لعنت الهی بر یهودیان به سبب اعتقادات باطلشان درباره خداوند
نفرین...
كلمات كليدي :نفرین خداوند ,نفرین بر قوم مدین ,نفرین بر منافق ,نفرین خدا ,نفرین بر ولید ,ولید بن مغیره ,نفرین بر کافر ,

دستور خداوند به موسی و هارون مبنی بر استقامت در مقابل سختیها و مشکلات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 89 سوره : یونس
دستور خداوند به موسی و هارون مبنی بر استقامت در مقابل سختیها و مشکلات
نهی از پیروى از راه و روش نادانان
اجابت نفرین موسی و هارون در مورد فرعون...
كلمات كليدي :استقامت موسی ,استقامت هارون ,پیروى از جاهلان ,موسی و فرعون ,نفرین بر فرعون ,نفرین بر فرعونیان ,استقامت موسی ,نفرین موسی ,وظیفه موسی ,نفرین نوح ,هاروت و ماروت ,نبوت هارون ,نفرین هارون ,وظیفه هارون ,

نفرین نوح براى قطع نسل قوم خود و نابودى جمیع آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 26 سوره : نوح
ناامیدى کامل نوح از قوم خود و از نسلهاى آینده آنها
ناامیدى مجرمانی که در قیامت بار ظلم بر دوش دارند
نفرین حضرت نوح بر رهبران باطل قوم خود
بی‌پناهی...
كلمات كليدي :قوم نوح ,نوح و قوم او ,ناامیدى مجرمان ,نفرین نوح ,قوم نوح ,میثاق با نوح (ع) ,

سرکشی و طغیان فرعون و فرعونیان در اثر مال و ثروت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 88 سوره : یونس
تلاش فرعون و اشرافیان دربار او براى گمراه کردن مردم
سرکشی و طغیان فرعون و فرعونیان در اثر مال و ثروت
نفرین موسی بر فرعون و درخواست او از خداوند...
كلمات كليدي :آثار ثروت ,تلاش فرعون ,آثار ثروت ,درباریان فرعون ,دعاى موسی ,سرکشی فرعون ,سرکشی فرعونیان ,موسی و فرعون ,موسی و فرعونیان ,نفرین بر فرعون ,نفرین بر فرعونیان ,گمراه کردن مردم ,نفرین موسی ,نفرین بر شکنجه گران ,نفرین دوزخیان ,

نفرین خداوند بر کافر (ولیدبن مغیره)
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : المدثر
نفرین خداوند بر کافر (ولیدبن مغیره)
كلمات كليدي :نفرین خداوند ,نفرین بر کافر ,نفرین بر ولید ,نفرین خداوند ,ولید بن مغیره ,

نفرین بر قوم مدین و قوم ثمود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 95 سوره : هود
نابودى قوم مدین و محو آثارشان از روى زمین
نفرین بر قوم مدین و قوم ثمود
نابودى قوم به علت ستمکارى آنان
اجابت نفرین موسی و هارون در مورد فرعون...
كلمات كليدي :نفرین بر قوم ثمود ,نابودى قوم مدین ,نفرین بر قوم ثمود ,نفرین بر قوم مدین ,نابودى قوم لوط ,نفرین بر فرعون ,نفرین بر قوم ثمود ,

اختلاط کافران جن و انس در دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 38 سوره : الاعراف
عذاب چند برابر براى اغواشدگان و رهبران آنان در دوزخ
اختلاط کافران جن و انس در دوزخ
برخورد دوزخیان با یکدیگر
نفرین پیروان گمراه بر رهبران...
كلمات كليدي :اختلاط در دوزخ ,عذاب اغوا شدگان ,کافران انس ,عذاب چند برابر ,برخورد دوزخیان ,پیروان گمراه ,مسئولیت پیروان ,تکلیف جنیان ,کافران جن ,جنیان کافر ,عذاب جنیان ,درگیرى دوزخیان ,اختلاط در دوزخ ,عذاب دوزخ ,نفرین دوزخیان ,مسئولیت رهبران ,نفرین بر رهبران ,نفرین بر دوزخیان ,نفرین خداوند ,

اقرار و اعتراف دوزخیان به گناهان خود در دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : الملک
اقرار و اعتراف دوزخیان به گناهان خود در دوزخ
نفرین خداوند بر کافران و اهل دوزخ
نفرین جهنمیان بر خویشتن در جهنم
نفرین بر کافران
كلمات كليدي :اعترافات کافران ,کافران در دوزخ ,نفرین بر دوزخیان ,نفرین بر خود ,نفرین بر کافران ,اعترافات کافران ,

برخورد دوزخیان با یکدیگر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : الاعراف
پاسخ رهبران گمراه به پیروانشان
لعن و نفرین رهبران گمراه بر پیروان خود در دوزخ
عذاب دوزخ، سزاى پیروى از رهبران گمراه
یکسان بودن رهبران...
كلمات كليدي :برخورد دوزخیان ,پیروان گمراهان ,نفرین بر پیروان ,عذاب دوزخ ,کافران در دوزخ ,گمراهان در دوزخ ,برخورد دوزخیان ,نفرین دوزخیان ,رهبران گمراه ,رهروان گمراه ,گمراهان در قیامت ,کیفر گمراهان ,نفرین بر ابولهب ,

تداوم دشمنی و کینه‌توزى درمیان یهودیان تا روز رستاخیز
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 64 سوره : المائدة
اختلاف درونی یهودیان، کیفر خداوند درمقابل کفر و سرکشی آنان
خنثی شدن توطئه‌هاى جنگ‌افروزانه یهودیان علیه اسلام بدست خداوند
اعتقاد یهودیان...
كلمات كليدي :دشمنی ابدى ,اختلافات یهود ,یهود و اسلام ,اعتقادات یهود ,تداوم یهودیت ,تمسخر خدا ,جنگ افروزى یهود ,جود خدا ,قدرت خدا ,نفرین خدا ,خداشناسی یهود ,دشمنی ابدى ,دشمنی در میان یهود ,فساد در زمین ,سرکشی یهود ,عمر یهودیت ,فسادگرى یهود ,یهود و قرآن ,گستاخی یهود ,مبغوض بودن مفسدان ,نفرین بر ولید ,نفرین جهنمیان ,کفر یهود ,کیفر یهود ,اختلاف یهود ,توطئه هاى یهود ,جنایات یهود ,حیله گرى یهود ,دروغهاى یهود ,فریفتگی یهود ,گرایش به یهود ,نفاق یهود ,ابراهیم و یهودیت ,عزیر در یهودیت ,

كلمات كليدي مشابه :
نفرین نوح
نفرین خدا
نفرین بر خود
نفرین بر فرعون
نفرین بر فرعونیان
نفرین موسی
نفرین دوزخیان
نفرین بر ثمود
نفرین بر پیروان
نفرین بر مشرک
نفرین بر منافق
نفرین بر کافران
نفرین بر منافقان
نفرین بر کافر
نفرین بر ستمگران