خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  160   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
انحصار روزى بندگان در دست خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : فاطر
انحصار روزى بندگان در دست خداوند
لزوم یادکرد نعمتهاى خداوند
نعمتهاى خداوند به ابراهیم (ع)
كلمات كليدي :روزى بندگان ,روزى دهنده بندگان ,نعمتهاى خدا ,روزى بندگان ,یادکرد نعمت ,

آفرینش آسمان، زمین و کوهها و رویاندن گیاهانی براى افزایش بینش و پندآموزى بندگان توبه کار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : ق
آفرینش آسمان، زمین و کوهها و رویاندن گیاهانی براى افزایش بینش و پندآموزى بندگان توبه کار
كلمات كليدي :بندگان ,بندگان توبه کار ,

ورود صاحبان نفس مطمئن در صف بندگان خاص الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : الفجر
ورود صاحبان نفس مطمئن در صف بندگان خاص الهی
صاحبان نفس مطمئن حائزین مقام عبودیت
خشنودى خداوند از اعمال صاحبان نفس مطمئن
كلمات كليدي :بندگان خاص ,بندگان خاص ,مقام عبودیت ,قلبهاى مطمئن ,نفوس مطمئنه ,

غفلت و شرک بندگان پس از رهایی از بلایا و سختیها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 65 سوره : العنکبوت
اخلاص و توجه بندگان به خدا در شدائد زندگی
غفلت و شرک بندگان پس از رهایی از بلایا و سختیها
به وقوع پیوستن وعده الهی در حقانیت قیامت با شکافتن...
كلمات كليدي :شرک در آسایش ,اخلاص هنگام دشواریها ,بندگان پس از مصائب ,بندگان در سختیها ,غفلت بندگان ,توجه به خدا ,شرک در آسایش ,آسمان هنگام قیامت ,

منت خداوند بر بندگان در هدایت آنان به راه حق و ایمان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : الحجرات
منت خداوند بر بندگان در هدایت آنان به راه حق و ایمان
منت‌گذارى برخی از مسلمین بر پیامبر بخاطر اسلام آوردنشان
تباهی آثار اعمال نیک به سبب...
كلمات كليدي :منت الهی ,خدا و بندگان ,منت بر بندگان ,هدایت بندگان ,مسلمانان و پیامبر ,منت نهادن پیامبر ,منت گذارى براى دین ,منت الهی ,هدایت بشر ,

انحصار روزى بندگان از آسمان و زمین در دست خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 24 سوره : سبأ
انحصار روزى بندگان از آسمان و زمین در دست خداوند
راهیابی آشکار مؤمنان و گمراهی بارز کفار
هدایت مؤمنان بواسطه بعثت پیامبر (ص)
كلمات كليدي :روزى بندگان ,روزى بندگان ,گمراهی کافر ,هدایت مؤمن ,

رافت و مهربانی خداوند نسبت به بندگان خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 207 سوره : البقرة
جانفشانی گروهی از مردم در طلب خشنودى خداوند
اختصاص مقام جانفشانی و فداکارى در راه خدا به گروهی از مردم
رافت و مهربانی خداوند نسبت به بندگان...
كلمات كليدي :خدا و بندگان ,جانفشانی براى خدا ,خدا و بندگان ,رضایت خدا ,مهربانی خدا ,خونبهاى شهید ,خون بهاى شهید ,

دعاى بندگان راستین براى آن که همسران و فرزندانشان مایه روشنی چشم آنها باشند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 74 سوره : الفرقان
دعاى بندگان راستین براى آن که همسران و فرزندانشان مایه روشنی چشم آنها باشند
كلمات كليدي :دعاى بندگان راستین ,دعاى بندگان راستین ,دعاى بندگان راستین ,

اختیار و آزادى خداوند در مجازات یا بخشش بندگان خویش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : المائدة
قدرت و فرمانروایی مطلق خداوند، مقتضی اختیار او در بخشش یا عذاب بندگان
اختیار و آزادى خداوند در مجازات یا بخشش بندگان خویش
فرمانروایی مطلق...
كلمات كليدي :آزادى خدا ,اختیار خدا ,بخشش بندگان ,عذاب بندگان ,مجازات بندگان ,آزادى خدا ,فرمانروایی خدا ,قدرت خدا ,

آگاهی خداوند به اعمال خوب و بد بندگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : الاحزاب
آگاهی خداوند به اعمال خوب و بد بندگان
ماموریت پیامبر در تبعیت از وحی
كلمات كليدي :اعمال بندگان ,اعمال بندگان ,خداوند و بندگان ,ماموریت پیامبر ,تبعیت از وحی ,علم خداوند ,

كلمات كليدي مشابه :
کفر بندگان
حال بندگان
بندگان خدا
خدا و بندگان
منت بر بندگان
عمل بندگان
ستم به بندگان
بندگان
بندگان خاص
خطاى بندگان
تذکر بندگان
بندگان مؤمن
احوال بندگان
دعاى بندگان
اعمال بندگان