خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  81   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
سوگند خداوند به حقانیت قرآن و میزان بودن آن براى حق و باطل
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : الطارق
قرآن کریم جداکننده حق از باطل
قدرت خداوند در فروپاشی توطئه‌هاى کفار و بازگرداندن آن بر خودشان
سوگند خداوند به حقانیت قرآن و میزان بودن...
كلمات كليدي :معیار حق ,معیار حق ,مقابله با حق ,حقانیت قرآن ,سوگندهاى خدا ,قدرت خدا ,رویش گیاهان ,سوگند به زمین ,معیار بودن قرآن ,معیار حق ,معیار حق ,توطئه هاى کفار ,

قیامت معیار حق و باطل و درست و نادرست
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 174 سوره : الصافات
قیامت معیار حق و باطل و درست و نادرست
كلمات كليدي :معیار باطل ,معیار حق ,قیامت و معرفت ,معیار باطل ,

قیامت، معیار هر حق و باطل و درست و نادرست
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : الزمر
قیامت، معیار هر حق و باطل و درست و نادرست
كلمات كليدي :معیار باطل ,حق و قیامت ,معیار حق ,معیار باطل ,

برترى ایمان و جهاد بر سیرابکردن حاجیان و کلیددارى کعبه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : التوبة
ایمان و جهاد، مقیاس افتخار و فضیلت در اسلام
برترى ایمان و جهاد بر سیراب کردن حاجیان و کلیددارى کعبه
برترى ایمان و جهاد بر سیرابکردن حاجیان...
كلمات كليدي :ارزش ایمان ,ارزش ایمان ,ارزش جهاد ,مقیاس افتخار ,ارزش ایمان ,ارزش ایمان ,سیراب کردن حاجیان ,عواقب ظلم ,معیار فضیلت ,محرومیت از هدایت ,کلیددارى کعبه ,

نیکوترین اعمال آدمی معیار پاداش همه اعمال او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 97 سوره : النحل
نیکوترین اعمال آدمی معیار پاداش همه اعمال او
حیات پاکیزه، پاداش هر مرد و زن مؤمنی که عمل صالح انجام میدهد
حیات پاکیزه، پاداش هر مرد و زن...
كلمات كليدي :پاداش اعمال ,پاداش الهی ,فایده ایمان ,پاداش اعمال ,پاداش مؤمنان ,حیات پاکیزه ,معیار ثواب ,جنسیت زن ,عمل صالح ,مقامات معنوى ,نیل به مقامات ,نیل به مادیات ,

اتهام کذب و دروغ به نوح و پیروانش ازسوى کافران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 27 سوره : هود
جلوه ارزشهاى مادى درنظر مستکبران بعنوان معیار فضیلت
عکس‌العمل اشراف سران قوم در مقابل نوح
بهانه‌هاى واهی کافران در انکار دعوت نوح
استدلال...
كلمات كليدي :اتهام به نوح ,ارزشهاى مادى ,اشراف و نوح ,انکار نوح ,بشر بودن نوح ,تحقیر مؤمنان ,تحقیر محرومان ,تکذیب نوح ,رسالت نوح ,نفی رسالت ,سران قوم نوح ,معیار فضیلت ,کافران و مؤمنان ,مستکبران و مؤمنان ,محرومان و نوح ,مستضعفان و نوح ,مستکبران و مستضعفان ,مستکبران و نوح ,معیارهاى مستکبران ,معنویت نوح ,ابراهیم و نوح ,اشراف قوم نوح ,انذار نوح ,بشارت نوح ,زمان نوح ,کافران و نوح ,ماموریت نوح ,مدح نوح ,مشرکان و نوح ,بهانه هاى کافران ,

جدایی انسان در روز قیامت از اود و خویشان خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : الممتحنة
بی نتیجه بودن اود و قبیله و خویشاوندان براى نجات انسان در روز قیامت
ایمان و عمل تنها معیار رستگارى و هلاکت انسان در قیامت
جدایی انسان در...
كلمات كليدي :انسان در قیامت ,اولاد در قیامت ,ایمان و عمل ,تنهائی در قیامت ,حضور خدا ,خویشاوندان در قیامت ,معیار رستگارى ,نجات از عذاب ,انسان در قیامت ,اود در قیامت ,معیار هلاکت ,مال به هنگام هلاکت ,

نجات و رستگارى انسان در سایه خرد و پرواى از خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 100 سوره : المائدة
گرایش آدمی بسوى پلیدیها دراثر جهل
نقش خردورزى در راهیابی انسان بسوى حق
نجات و رستگارى انسان در سایه خرد و پرواى از خدا
معیارنبودن اقلیت...
كلمات كليدي :آثار تقوا ,آثار جهل ,آثار خردورزى ,معیار ارزش ,اقلیت پاکها ,اقلیت و اکثریت ,گرایش به باطل ,معیار برترى ,پلید و پاک ,گرایش به پلیدى ,آثار تقوا ,هدایت به حق ,عوامل رستگارى ,هدایت به توحید ,کثرت پلیدها ,

آفرینش، معیار براى پرستش خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 96 سوره : الصافات
آفرینش، معیار براى پرستش خداوند
كلمات كليدي :آفرینش و پرستش ,آفرینش و پرستش ,معیار پرستش ,

معیار ارزش
[ قالب : داستان ] [ مخاطب : عام ]
روزی معاویه به امام حسن (علیه السلام) گفت : من از تو بهترم امام فرمود: چرا؟ او گفت : بخاطر اینکه مردم دور من اجتماع کرده اند.

امام فرمود: هیهات ، هیهات (چقدر این سخن...
كلمات كليدي :امام حسن(ع) ,

كلمات كليدي مشابه :
معیار فضیلت
فضیلت صلح
فضیلت دعا
فضیلت علم
فضیلت ذکر
کسب فضیلت
صاحبان فضیلت
فضیلت تعلیم
فضیلت اسلام
فضیلت گذشت
فضیلت نیکوکارى
فضیلت تفکر
معیار عمل
معیار حق
معیار ارزش