خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  441   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
حکم مشرکان در نحوه تقسیم سهم خدا و بتان از کشت و دام
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 136 سوره : الانعام
حکم مشرکان در رسیدن سهم خدا از کشت و دام به بتان
شریک قراردادن براى خدا در ثمرات و نعم الهی
تقبیح داورى مشرکان در نحوه تقسیم سهم خدا و بتان...
كلمات كليدي :احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,اسلام و جاهلیت ,سهم بتان ,سنت جاهلی ,سهم خدا ,خیرات مشرکان ,مبارزه با شرک ,مقررات شرک آمیز ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,مشرکان مکه ,

حکم مشرکان مبنی بر اختصاص بخشی از حیوانات و محصولات کشاورزى به بتها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 138 سوره : الانعام
تحریم بعضی دامها و زراعتها از سوى مشرکان بر خود آنان
خوددارى مشرکان از ذکر نام خدا در وقت ذبح برخی حیوانات
حکم مشرکان مبنی بر اختصاص بخشی...
كلمات كليدي :احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,هدیه به بت ,تحریمات مشرکان ,مشرکان جاهلیت ,ذبح حیوانات ,دروغ بستن به خدا ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,هدیه بلقیس ,

عملکرد یکسان مشرکان با مشرکان مستکبر پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : النحل
تهدید مشرکان مستکبر به آمدن ملائک قبض روح به سوى آنان و یا رسیدن عذاب
نفی ستم از خداوند نسبت به مشرکان
ستم مشرکان به خویشتن
عملکرد یکسان...
كلمات كليدي :تشابه مشرکان ,تهدید به مستکبران ,تهدید به مشرکان ,خدا و مشرکان ,عدالت خدا ,قبض روح ,ستم به خود ,ستمکارى مشرکان ,فرارسیدن عذاب ,عملکرد مشرکان ,تشابه مشرکان ,

بی یاوربودن مشرکان دربرابر مجازات خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 71 سوره : الحج
شرکورزیدن به خداوند نوعی ظلم
دلیل و برهان نداشتن مشرکان در شرک خود
بی یاوربودن مشرکان دربرابر مجازات خداوند
تعریض به مشرکان براى پرستش جاهلانه...
كلمات كليدي :مجازات الهی ,انواع ظلم ,برهان بر شرک ,بی یاورى مشرکان ,تعریض به مشرکان ,جهل مشرکان ,شرک به خدا ,دلیل مشرکان ,عذاب مشرکان ,مجازات الهی ,معبودان مشرکان ,

واهمه گروهی از مسلمانان از فقر دراثر تحریم ورود مشرکان به مکه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 28 سوره : التوبة
بی‌نیاز گراداندن مسلمانان توسط خداوند به فضل او
واهمه گروهی از مسلمانان از فقر دراثر تحریم ورود مشرکان به مکه
اتصاف خداوند به دانایی و...
كلمات كليدي :برائت از مشرکان ,بی نیازى مسلمانان ,ترس از فقر ,حکمت خدا ,دانایی خدا ,فضل خدا ,مشرکان در مسجدالحرام ,برائت از مشرکان ,نگرانی مسلمانان ,برائت از مشرکان ,مشرکان در مکه ,ناپاکی مشرکان ,شناخت ناپاکان ,

مجادله مشرکان با ابراهیم درمورد شرک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 80 سوره : الانعام
گفتگوى ابراهیم با مشرکان قوم خود
نفوذ اراده و مشیت الهی در عالم هستی
ترسهاى موهوم به عنوان منشا بت‌پرستی
مجادله مشرکان با ابراهیم درمورد...
كلمات كليدي :ابراهیم و مشرکان ,ابراهیم و مشرکان ,قوم ابراهیم ,اراده خدا ,منشاء بت پرستی ,ترسهاى موهوم ,خدا و جهان ,مشیت خدا ,ابراهیم و مشرکان ,ابراهیم و مشرکان ,ابراهیم و مشرکان ,ابراهیم و مشرکان ,

انکار عبادت مشرکان از سوى معبودانشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 82 سوره : مریم
ناکامی مشرکان در عزت‌طلبی از معبودانشان
دشمنی میان مشرکان و معبودانشان در قیامت
انکار عبادت مشرکان از سوى معبودانشان
تشبیه کسانی که غیر...
كلمات كليدي :عبادت مشرکان ,عزت طلبی مشرکان ,مشرکان در قیامت ,عبادت مشرکان ,مشرکان و معبودانشان ,معبودهاى مشرکان ,ناکامی مشرکان ,ناکامی مشرک ,

تامین جانی مشرکان براى شنیدن کلام خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : التوبة
تامین جانی مشرکان براى شنیدن کلام خدا
جهل، علت اساسی شرک
معرفت و شناخت، علت اساسی ایمان
معامله خداوند با مؤمنان مجاهد
كلمات كليدي :ارشاد مشرکان ,امنیت براى مشرکان ,تبلیغ دین ,جهل مشرکان ,علت شرک ,علتایمان ,معامله با مؤمنان ,ارشاد مشرکان ,ارشاد مشرکان ,معرفت مؤمنان ,

سرپیچی مشرکان از پذیرفتن راه هدایت و اصرار آنان بر کفرورزى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 23 سوره : النجم
پیروى مشرکان از حدس و هواى نفس خود در اعتقاد به بتها
بی اثربودن بتهاى بت‌پرستان و خرافی بودن اعتقاد به مؤثربودن آن
پیروى کورکورانه مشرکان...
كلمات كليدي :استکبار مشرکان ,بطلان بت پرستی ,خرافی بودن بت پرستی ,پرستش بتان ,بی خاصیتی بتها ,پیروى از پدران ,هدایت مردم ,استکبار مشرکان ,استکبار مشرکان ,عقائد مشرکان ,کفرورزى مشرکان ,

اعتراف مشرکان به انتساب و تدبیر به خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : العنکبوت
نکوهش کافران در رهاکردن خداوند و تکیه بر غیر او
اعتراف مشرکان به انتساب و تدبیر به خداوند
كلمات كليدي :اعتراف مشرکان ,تکیه بر غیرخداوند ,مشرکان و خداوند ,عقیده مشرکان ,اعتراف مشرکان ,اعتراف مشرکان ,نکوهش کافران ,

كلمات كليدي مشابه :
مشرکان و خدا
مشرکان خدا
روش مشرکان
عجز مشرکان
خدا و مشرکان
قتل مشرکان
مرگ مشرکان
مشرکان عاد
مشرکان و نوح
هود و مشرکان
مشرکان و هود
مشرکان و دین
حات مشرکان
مشرکان مکه
ترس از مشرکان