خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  943   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
محدودیت ماموریت پیامبر در ارشاد مردم و دعوت آنان به راه حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 21 سوره : الجن
محدودیت ماموریت پیامبر در ارشاد مردم و دعوت آنان به راه حق
كلمات كليدي :مسئولیت پیامبر ,مسئولیت پیامبر ,

مامورشدن پیامبر به دعوت مردم به اطاعت از خدا و رسول
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 54 سوره : النور
هدایت در سایه پیروى از رسول اکرم
مامورشدن پیامبر به دعوت مردم به اطاعت از خدا و رسول
هدایت یافتن افراد منوط به خواسته خداوند
كلمات كليدي :مسئولیت پیامبر ,پیروى از رسول اکرم ,شرط هدایت ,مسئولیت پیامبر ,

بشارت و انذار تنها مسئولیت پیامبر اکرم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 56 سوره : الفرقان
بشارت و انذار تنها مسئولیت پیامبر اکرم
كلمات كليدي :مسئولیت پیامبراکرم ,مسئولیت پیامبراکرم ,

پیامبر راهنما و هشداردهنده امت نه جوابگوى معجزه خواهی‌هاى نامعقول
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : الرعد
وجود رهبر براى هر قوم
پیامبر راهنما و هشداردهنده امت نه جوابگوى معجزه خواهی‌هاى نامعقول
تقاضاى نامعقول بنی‌اسرائیل از موسی (ع)
كلمات كليدي :مسئولیت پیامبر ,رهبر براى مردم ,مسئولیت پیامبر ,معجزه طلبی نامعقول ,درخواستهاى نامعقول ,

مسئولیت پیامبر و قومش در قبال عمل به قرآن و بازخواست آنها از جانب خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 44 سوره : الزخرف
مسئولیت پیامبر و قومش در قبال عمل به قرآن و بازخواست آنها از جانب خدا
قرآن مایه تذکر براى پیامبر و قوم او
كلمات كليدي :بازخواست از پیامبر ,بازخواست از پیامبر ,تذکر براى پیامبر ,قوم پیامبر ,مسئولیت پیامبر ,قرآن براى تذکر ,عمل به قرآن ,

مالک نبودن پیامبر هیچ سود و زیانی را نسبت به مردم جز با اذن خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 22 سوره : الجن
مالک نبودن پیامبر هیچ سود و زیانی را نسبت به مردم جز با اذن خدا
اعتراف پیامبر اکرم به عبودیت کامل خود در پیشگاه خدا
كلمات كليدي :اختیارات پیامبر ,اختیارات پیامبر ,عبودیت پیامبر ,مسئولیت پیامبر ,

ابلاغ وحی و کلام حق تنها وظیفه پیامبر اکرم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 23 سوره : الجن
خداوند تنها ملجا و پناهگاه بشر
عجز و ناتوانی انسان از فرار از حیطه قدرت خدا
ضرورت پیروى از خداوند و پیامبر بر حق او
اعتراف پیامبر به عبودیت...
كلمات كليدي :ابلاغ وحی ,پناهگاه بشر ,عجز بشر ,پیروى از پیامبر ,عبودیت پیامبر ,مخالفت با پیامبر ,مسئولیت پیامبر ,پیروى از خدا ,جاودانگی در دوزخ ,فرار از خدا ,قدرت خدا ,نافرمانی خدا ,ابلاغ وحی ,

مسئولیت پیامبر در انذار مردم جزیره العرب در ابتداى بعثت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : الشورى
انتخابی بودن راه هدایت و ضلالت براى انسانها
ارزش و عظمت سرزمین مکه و برترى آن نسبت به سایر مکانها
مسئولیت پیامبر در انذار مردم جزیره العرب...
كلمات كليدي :ابتداى بعثت ,اختیار انسان ,ارزش مکه ,انذار پیامبر ,گمراهی انسان ,هدایت انسان ,جایگاه بدکاران ,ابتداى بعثت ,ساکنان بهشت ,بیم دادن از قیامت ,پاداش عمل ,دعوت پیامبر (ص) ,مسئولیت پیامبر ,جایگاه نیکوکاران ,ساکنان جهنم ,حتمیت رستاخیز ,حسابرسی در قیامت ,گسترش دین ,رستاخیز انسانها ,زبان وحی ,نتایج عمل ,فلسفه نبوت ,فلسفه وحی ,مصداق وحی ,نتایج جرت ,جاودانگی نیکوکاران ,روی گردانان از وحی ,کفار و وحی ,

گواهی خداوند میان پیامبر و امت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : الانعام
ماموریت پیامبر در هشداردادن مردم زمان خویش و هر کس که پیام به او رسد، به وسیله قرآن
مسئولیت پیامبر در انذار مشرکان
انذار به عنوان فلسفه...
كلمات كليدي :پیامبر و امت ,انذار مردم ,انذار مشرکان ,اهمیت انذار ,بزرگترین شاهد ,بیزارى از بیان ,شرک در پرستش ,پیامبر و امت ,مسئولیت پیامبر ,وظایف پیامبر ,تنفر ازتبان ,گواهی خدا ,یگانگی خدا ,غایت قرآن ,فلسفه وحی ,فرشته وحی ,یگانگی توحید ,

اتهام جنون به پیامبر (ص) ازسوى مشرکان مکه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 184 سوره : الاعراف
انحصار ماموریت پیامبر به هشدار دادن مردم
اتهام جنون به پیامبر (ص) ازسوى مشرکان مکه
كلمات كليدي :اتهام به پیامبر ,بیم دهندگی پیامبر ,اتهام به پیامبر ,ماموریت پیامبر ,مشرکان و پیامبر ,مسئولیت پیامبر ,

كلمات كليدي مشابه :
مسئولیت پیامبر
مسئولیت پیامبر اکرم
مسئولیت عمل
مسئولیت هود
شرط مسئولیت
رفع مسئولیت
مسئولیت مرد
حق و مسئولیت
مسئولیت جن
مسئولیت امت
مسئولیت انسان
مسئولیت جنیان
مسئولیت پیامبران
مسئولیت ثروتمندان
مسئولیت متمکنان