خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  162   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
اعترافگیرى از حضرت ابراهیم درمورد درهم شکستن بتها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 62 سوره : الانبیاء
اعترافگیرى از حضرت ابراهیم درمورد درهم شکستن بتها
كلمات كليدي :بت شکنی ابراهیم ,محاکمه ابراهیم ,بت شکنی ابراهیم ,

مقصردانستن بت بزرگ ازسوى ابراهیم براى به خودآوردن بت‌پرستان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 63 سوره : الانبیاء
مقصردانستن بت بزرگ ازسوى ابراهیم براى به خودآوردن بت‌پرستان
كلمات كليدي :بت شکنی ابراهیم ,محاکمه ابراهیم ,بت شکنی ابراهیم ,

وعده ابراهیم به پدرش در مورد طلب آمرزش براى او از خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 114 سوره : التوبة
تبرى ابراهیم از پدرش بخاطر دشمنی او با خدا
وعده ابراهیم به پدرش در مورد طلب آمرزش براى او از خداوند
دلسوزى و بردبارى حضرت ابراهیم
كلمات كليدي :ابراهیم و آزر ,ابراهیم و آزر ,ابراهیم و آزر ,ابراهیم و آزر ,بردبارى ابراهیم ,دلسوزى ابراهیم ,تبرى از مشرکان ,

اعلام بیزارى ابراهیم از عقاید و افکار شرک‌آلود پدر و اقوام خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 26 سوره : الزخرف
شرک‌ورزى پدر و قوم ابراهیم نسبت به خدا
اعلام بیزارى ابراهیم از عقاید و افکار شرک‌آلود پدر و اقوام خود
اعلام بیزارى ابراهیم از هر آلهه‌اى...
كلمات كليدي :پدر ابراهیم ,پدر ابراهیم ,قوم ابراهیم ,یکتاپرستی ابراهیم ,پدر ابراهیم ,پدر ابراهیم ,قوم ابرهیم ,

نکوهش اهل کتاب به سبب تلاش براى منتسب کردن ابراهیم (ع) به آئین خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 65 سوره : آل عمران
نکوهش اهل کتاب به سبب تلاش براى منتسب کردن ابراهیم (ع) به آئین خود
تقدم تاریخی ابراهیم (ع) بر نزول تورات و انجیل
استدلال قرآن بر عدم انتساب...
كلمات كليدي :آیین ابراهیم ,آیین ابراهیم ,ابراهیم و انجیل ,ابراهیم و تورات ,ابراهیم و مسیحیت ,ابراهیم و یهودیت ,اهل کتاب و ابراهیم ,توبیخ اهل کتاب ,دعاوى اهل کتاب ,یهودیان و مسلمانان ,

حقگرایی ابراهیم (ع) و پیروى اواز دین حنیف
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 67 سوره : آل عمران
حقگرایی ابراهیم (ع) و پیروى اواز دین حنیف
عدم انتساب ابراهیم (ع) به آیین یهودیت و مسیحیت
تسلیم ابراهیم (ع) دربرابر خداوند و تنزه او از شرک
ادعاى...
كلمات كليدي :آیین ابراهیم ,آیین ابراهیم ,ابراهیم و مسیحیت ,ابراهیم و یهودیت ,تسلیم ابراهیم ,توحید ابراهیم ,حق گرایی ابراهیم ,تسلیم در برابر خدا ,دین حنیف ,

مجادله مشرکان با ابراهیم درمورد شرک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 80 سوره : الانعام
گفتگوى ابراهیم با مشرکان قوم خود
نفوذ اراده و مشیت الهی در عالم هستی
ترسهاى موهوم به عنوان منشا بت‌پرستی
مجادله مشرکان با ابراهیم درمورد...
كلمات كليدي :ابراهیم و مشرکان ,ابراهیم و مشرکان ,قوم ابراهیم ,اراده خدا ,منشاء بت پرستی ,ترسهاى موهوم ,خدا و جهان ,مشیت خدا ,ابراهیم و مشرکان ,ابراهیم و مشرکان ,ابراهیم و مشرکان ,ابراهیم و مشرکان ,

رهائی عبرت‌آمیز ابراهیم (ع) از مکر کفار نشانه‌اى براى مؤمنین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 24 سوره : العنکبوت
رهائی عبرت‌آمیز ابراهیم (ع) از مکر کفار نشانه‌اى براى مؤمنین
تصمیم مشرکان به کشتن یا سوزاندن ابراهیم در مقابل دعوت او به توحید
تهدید...
كلمات كليدي :ابراهیم (ع) و کفار ,تاریخ ابراهیم (ع) ,تصمیم درباره ابراهیم (ع) ,دعوت ابراهیم (ع) ,کفر به ابراهیم (ع) و مشرکان ,انبیاء و کفار ,پاسخ به انبیاء ,سیره کافران ,ابراهیم (ع) و کفار ,

ملاقات فرشتگان با ابراهیم و بشارت دادن به او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 69 سوره : هود
پذیرایی ابراهیم از فرشتگان با گوساله بریان
تمثل فرشتگان به صورت انسان بر حضرت ابراهیم
ملاقات فرشتگان با ابراهیم و بشارت دادن به او
لزوم برخاستن...
كلمات كليدي :ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,بشارت به ابراهیم ,مهمان نوازى ابراهیم ,تمثل فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,ابراهیم و فرشتگان ,آداب مهمانی طعام ,

رفع استبعاد و شگفتی از همسر ابراهیم درمورد فرزنددارشدن، ازسوى فرشتگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 73 سوره : هود
نعمتها و برکات خداوند در حق ابراهیم و اهلبیت او
اعطاى نعمت و برکت ازسوى خداوند به خاندان ابراهیم
رفع استبعاد و شگفتی از همسر ابراهیم درمورد...
كلمات كليدي :ابراهیم و فرشتگان ,تنعم ابراهیم ,خاندان ابراهیم ,فرزنددار شدن ابراهیم ,همسر ابراهیم ,اسامی خدا ,برکت خدا ,جود خدا ,حمید بودن خدا ,ستودگی خدا ,مجید بودن خدا ,ابراهیم و فرشتگان ,

كلمات كليدي مشابه :
محاکمه ابراهیم
محاکمه جنیان
محاکمه در قیامت
محاکمه انسانها
محاکمه مشرکان
محاکمه معبودان
ابراهیم در آتش
صحف ابراهیم
ابراهیم و آزر
ابراهیم و خدا
خدا و ابراهیم
نسل ابراهیم (ع)
ابراهیم (ع) و لوط (ع)
پدر ابراهیم
قوم ابراهیم