خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  164   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
عدم تسلط ابلیس بر بندگان خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 65 سوره : الاسراء
محافظت و حمایت خداوند از بندگانش دربرابر خطر شیطان
عدم تسلط ابلیس بر بندگان خداوند
كلمات كليدي :تسلط ابلیس ,حمایت الهی ,بندگان خدا ,بندگان خداوند ,تسلط ابلیس ,محافظت خدا ,خطر شیطان ,

چشمان باز اصحاب کهف در حال خواب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الکهف
گرداندن بدن اصحاب کهف به چپ وراست در مدت خوابشان
حضور سگ اصحاب کهف با آنان در غار
منظره رعبانگیز اصحاب کهف در غار
قدرت نمایی خداوند براى...
كلمات كليدي :اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,سگ اصحاب کهف ,ایجاد رعب ,محافظت از بندگان ,قدرت خداوند ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,

انحصار روزى بندگان در دست خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : فاطر
انحصار روزى بندگان در دست خداوند
لزوم یادکرد نعمتهاى خداوند
نعمتهاى خداوند به ابراهیم (ع)
كلمات كليدي :روزى بندگان ,روزى دهنده بندگان ,نعمتهاى خدا ,روزى بندگان ,یادکرد نعمت ,

آفرینش آسمان، زمین و کوهها و رویاندن گیاهانی براى افزایش بینش و پندآموزى بندگان توبه کار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : ق
آفرینش آسمان، زمین و کوهها و رویاندن گیاهانی براى افزایش بینش و پندآموزى بندگان توبه کار
كلمات كليدي :بندگان ,بندگان توبه کار ,

ورود صاحبان نفس مطمئن در صف بندگان خاص الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : الفجر
ورود صاحبان نفس مطمئن در صف بندگان خاص الهی
صاحبان نفس مطمئن حائزین مقام عبودیت
خشنودى خداوند از اعمال صاحبان نفس مطمئن
كلمات كليدي :بندگان خاص ,بندگان خاص ,مقام عبودیت ,قلبهاى مطمئن ,نفوس مطمئنه ,

غفلت و شرک بندگان پس از رهایی از بلایا و سختیها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 65 سوره : العنکبوت
اخلاص و توجه بندگان به خدا در شدائد زندگی
غفلت و شرک بندگان پس از رهایی از بلایا و سختیها
به وقوع پیوستن وعده الهی در حقانیت قیامت با شکافتن...
كلمات كليدي :شرک در آسایش ,اخلاص هنگام دشواریها ,بندگان پس از مصائب ,بندگان در سختیها ,غفلت بندگان ,توجه به خدا ,شرک در آسایش ,آسمان هنگام قیامت ,

منت خداوند بر بندگان در هدایت آنان به راه حق و ایمان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : الحجرات
منت خداوند بر بندگان در هدایت آنان به راه حق و ایمان
منت‌گذارى برخی از مسلمین بر پیامبر بخاطر اسلام آوردنشان
تباهی آثار اعمال نیک به سبب...
كلمات كليدي :منت الهی ,خدا و بندگان ,منت بر بندگان ,هدایت بندگان ,مسلمانان و پیامبر ,منت نهادن پیامبر ,منت گذارى براى دین ,منت الهی ,هدایت بشر ,

انحصار روزى بندگان از آسمان و زمین در دست خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 24 سوره : سبأ
انحصار روزى بندگان از آسمان و زمین در دست خداوند
راهیابی آشکار مؤمنان و گمراهی بارز کفار
هدایت مؤمنان بواسطه بعثت پیامبر (ص)
كلمات كليدي :روزى بندگان ,روزى بندگان ,گمراهی کافر ,هدایت مؤمن ,

رافت و مهربانی خداوند نسبت به بندگان خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 207 سوره : البقرة
جانفشانی گروهی از مردم در طلب خشنودى خداوند
اختصاص مقام جانفشانی و فداکارى در راه خدا به گروهی از مردم
رافت و مهربانی خداوند نسبت به بندگان...
كلمات كليدي :خدا و بندگان ,جانفشانی براى خدا ,خدا و بندگان ,رضایت خدا ,مهربانی خدا ,خونبهاى شهید ,خون بهاى شهید ,

دعاى بندگان راستین براى آن که همسران و فرزندانشان مایه روشنی چشم آنها باشند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 74 سوره : الفرقان
دعاى بندگان راستین براى آن که همسران و فرزندانشان مایه روشنی چشم آنها باشند
كلمات كليدي :دعاى بندگان راستین ,دعاى بندگان راستین ,دعاى بندگان راستین ,

كلمات كليدي مشابه :
محافظت از بندگان
محافظت خدا
محافظت بر نماز
محافظت از پیامبر
کفر بندگان
حال بندگان
بندگان خدا
خدا و بندگان
منت بر بندگان
عمل بندگان
ستم به بندگان
بندگان
بندگان خاص
خطاى بندگان
تذکر بندگان